Logo

Temple unice

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10136 times
Temple unice Image

Temple unice

RO
Cine ar fi crezut? Un templu situat în Thailanda are o mulțime de sculpturi în formă de penis. Templul Chao Mae Tuptim este numit sau cunoscut ca şi templul „penis”. Acest templu a fost construit la începutul anilor 1900 de către Nai Lert, care a fost un proeminent om de afaceri al perioadei. Vizitat marţi, 8 august 2014, templul Chao Mae Tuptim a fost construit în mod deliberat sub forma organelor genitale masculine, sau a falusului, după cultura Thailandei. Există mai mult de 100 de sculpturi în acest templu-penis. Statuile variază: de la mărimea unui pumn, la cele cât o barcă, la cele de culoare roz, dar există şi sculpturi similare cu penisurile originale.

Sculptura în formă de penis din lemn sculptat. Toată această statuie-penis este plasată în colţul altarului. Motivul pentru care este plasat în colț este pentru a aduce noroc, pentru că întreaga statuie pretinde a avea puteri magice, care poate aduce noroc și fertilitate oricui îl atinge. Templul în sine este considerat de către femeile din Thailanda ca o avere în obținerea unui partener și a unor urmași. Prin urmare, toată lumea dă buzna în această țară pentru a vizita templul. Nu vin doar pentru a-şi găsi un partener, unele femei speră chiar să rămână însărcinate. Dacă veniți la acest templu, o să vedeţi o statuie de 3 metri a unui penis învelit în pânză, împreună cu lumânări, iasomie, flori de lotus și câteva bețe de tămâie.

În curtea templului, veți vedea, de asemenea, semne prin care se spune că templul Chao Mae Tuptim acceptă cadouri formate din obiecte în formă de falus, într-o varietate de mărimi şi stiluri ale miilor de pelerini de-a lungul anilor. Ei bine, da, se pare că sunt nişte sculpturi unice aici. Doriți să vizitaţi sanctuarul Chao Mae Tuptim? În plus, vă puteți imagina o toaletă de lux din aur? Nu fi surprins, un templu din Thailanda are o toaletă placată cu aur. Situat în zona Chiang Rai, toaleta de lux este situată în templul Wat Rong Khun. Construcţia luxosului tron consistă din două etaje, iar un etaj este folosit ca toaletă pentru vizitatorii templului Wat Rong Khun, sau Templul Alb.

În cazul în care intraţi în acest loc, vă vor fi afișate diverse tablouri cu bărbați și femei, cu instrucțiunile toaletelor din apropiere. Nu există numai picturi artistice frumoase, ci, de asemenea, o grădină frumoasă completată cu o bancă în curtea din față. Vă garantez că nu veţi observa că acest loc este o toaletă. Locația toaletelor de aur se află în exoticul Wat Rong Khun, sau mai bine cunoscut sub numele de Templul Alb pentru turişti. Dacă doriți să veniţi, turiştii pot folosi transportul cu autobuzul Chiang Rai pe marginea drumului principal care duce la provincia Chiang Mai. Timpul estimat de călătorie este de 15 minute. Puteți folosi, de asemenea, autobuzul cu acre veţi călători aproximativ 10 ore de la Terminalul de Nord Chatuchak Bangkok, sau puteți încerca un avion comercial de la aeroportul Don Mueang. Cel care a iniţiat construirea acestui templu este un artist din Thailanda, Chalermchai Kositpipat. Toalete pentru femei sunt închise în partea din față a clădirii, în timp ce toaleta bărbaților are o deschidere mai mare în spatele lui. Deci, ești interesant să vizitezi acest loc? Cine știe, poate vei câștiga o experiență turistică cum nu ai găsit în alte locuri.

Autor: Pieter Djatmiko - Croaţia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.remotelands.com

EN

Who would have thought? A temple is located in the country of Thailand appeared to have a lot of penis-shaped sculpture. Temple Chao Mae Tuptim is called or known by the temple penis\. This temple was built in the early 1900\s by Nai Lert, who is a prominent businessman of the period. As reported on Tuesday (08/26/2014), Chao Mae Tuptim deliberately constructed to form male genitals or the culture of Thailand called phallus. There are more than 100 sculptures in this temple penis. The size statues also vary among size of a fist, by boat, there are pink, and there are similar original penis.

Penis sculpture made ​​of carved wood. This entire penis statue placed in every corner shrine area. The reason is placed in the corner of the area because in order to bring good luck. Because the entire statue is claimed to have magical powers that can give you good luck and fertility on anyone who touched it. The temple itself is believed by the women of Thailand as a fortune for them in obtaining a mate and offspring. Therefore, the weather in this country trooped to visit this temple. Not only want to be able to mate, some women are also hoping to have children when visiting here. If you come to this temple, it seems a 3-meter high statue of a penis is wrapped in cloth along with candles, jasmine, lotus flowers, and a few sticks of incense.

In the courtyard of the temple, you will also see signs reading Chao Mae Tuptim that accept gifts phallus-shaped objects in a variety of sizes and styles of thousands of pilgrims over the years. Well, yes it looks like very unique sculptures that are here. Would you like to visit the shrine of Chao Mae Tuptim this? Additionally could you imagine a fancy toilet made ​​of gold? Do not be surprised, a temple in Thailand country has a gold-plated toilet. Located in the area of ​​Chiang Rai, Thailand, luxury toilet is located in the temple Wat Rong Khun. This luxurious crowing building consists of two floors. One floor is used as a toilet for visitors to Wat Rong Khun or White Temple is famous by the name, as it said on Monday (25/8/20104).

If the you enter this place, will be displayed various paintings of men and women with the instructions toilets nearby. Not only beautiful artistic paintings, there is also a beautiful garden complete with a bench in the front yard. Guaranteed you will not notice if in fact this place is a toilet. Location gold toilets are located in exotic white temple complex called Wat Rong Khun, or better known as the White Temple for tourists. If you want to place this, tourists can use the bus transportation Chiang Rai on the edge of the main road leading to the province of Chiang Mai. Estimated travel time to 15 minutes.  You can also use the bus to travel about 10 hours from the Northern Terminal Chatuchak Bangkok. Or you can try a commercial plane from Don Mueang airport. An artist of Thailand, Chalermchai Kositpipat is the person who initiated the construction of this temple. Female toilets are closed at the front of the building. While the men\s room with a little more open behind him. So, are you interesting to come to this place? Who knows you will gain tourist experience that has never been found in other places.

Author: Pieter Djatmiko - Croaţia

Share it!
Tags: Templu, Chao Mae Tuptim, Templul Alb,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.