Logo

Tarile BRICS

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 19503 times
Tarile BRICS Image

Tarile BRICS

RO

Țările BRICS formează o asociație de țări cu economia în dezvoltare. Abrevierea „BRICS” vine de la primele litere ale celor cinci țări care formează asociația: Brazilia, Rusia, India, China și South Africa (Africa de Sud). Asociația este asemănătoare țărilor O5 din care face parte Mexic, nu Rusia.  

În ciuda crizei economice din Rusia, Brazilia și Africa de Sud, BRICS rămâne unul dintre cele mai importante grupuri politice fără prezență occidentală. Consolidarea constantă a acestor țări și inovația au dus la dezvoltarea unei noi bănci, arătând în același timp că Occidentul a subestimat abilitățile BRICS, potrivit advance.hr. Având în vedere că primul summit BRICS a avut loc acum șase ani, este surprinzător să vedem că acest grup de țări are potențialul de a deveni o cheie importantă a relațiilor politice internaționale și economice.

Acronimul BRICS (fără Africa de Sud) a fost creat de Jim ONeill, economistul șef la banca Goldman Sachs, și a fost folosit în multe publicații, mai întâi la sfârșitul lui 2001. El a creat de asemenea ideea țărilor viitoare 11 care ar putea deveni „succesoare” ale celor din BRICS. Aceste cinci țări în curs de dezvoltare au rate de creștere economică anuale de la 5% până la 10% (în comparație cu UE, unde procentul este de 2%), motiv pentru care mulți prezic faptul că BRICS ar putea întrece țările G8 până în 2050.  

Pe 23 decembrie 2010, Africa de Sud a primit o invitație oficială de a se alătura BRIC de la China, după o consultare cu celelalte țări. Pe 14 aprilie 2011, Africa de Sud a luat parte pentru prima dată la întâlnirea anuală a țărilor din această asociație, țările BRICS.

Aproximativ 40% din populația lumii, 3 miliarde de oameni locuiesc în țările BRICS. PIB-ul acestor țări este aproximativ 22% din PIB-ul lumii, potrivit Project Syndicate. 

Brazilia este un furnizor important de materie primă și are un potențial uriaș agricultural pentru materiale prime și bunuri comerciale moi (de ex suc de portocale) și tari (de ex fier). Rusia deține un stoc uriaș de petrol și gaz, multe facilități industriale din perioada sovietică care sunt foarte importante și este de asemenea un furnizor important pentru apărare.

Avantajul Indiei este „think thank” (printre alte produse de software din Bangalore) și este cel mai mare producător de medicamente generice din lume. Republica Populară China poate fi descrisă ca „atelierul lumii”, în fiecare an aducându-se noi inovații și are o piață uriașă (aproximativ 800 de milioane de potențiali cumpărători). Africa de Sud este „poarta către continentul Africa” și este un furnizor important de materie primă (aur, diamante, cărbune).

Din cauza stagnării economice în țările industriale, investitorii și-au întors privirea către țările BRICS, așadar sunt emise multe produse financiare aici precum fonduri, certificate, etc.

Ocazional, țările BRIC apelează la Coreea de Sud, transformându-le în țările BRICK. Coreea de Sud, deși este o țară foarte dezvoltată industrială, are rate foarte ridicate în ceea ce privește creșterea economică.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.eubulletin.com

EN

The BRICS countries are an association of emerging economies. The abbreviation "BRICS" stands for the first letter of the five countries: Brazil, Russia, India, China and South Africa. The composition is almost identical to that of the O5 States to which Mexico is counted rather than Russia.

Despite the economic crisis in Russia, Brazil and South Africa, BRICS group remains the most significant political group with no Western presence. Constantly consolidation of these countries and the ability of innovation have resulted in the development of new development bank, but also showed how the West has underestimated the ability of the BRICS, according to advance.hr. The Western view is that these countries are too different to be able to agree on anything. Bearing in mind that the first summit of BRICS occurred only six years ago, there is very surprising cohesion of the group that has every potential to become a key part of the international political and economic relations.

The acronym BRIC (without South Africa) was created by Jim ONeill, chief economist at the bank Goldman Sachs, which was used in a number of publications, first at the end of 2001. He also created the idea of Next Eleven countries which come as a "successor" of the BRICS States. These five emerging countries have annual growth rates of economic power from 5 to 10% (compared to EU about 2%), which is why some forecasts predict that BRICS could surpass the G8 countries in 2050.

On 23 December 2010, South Africa officially received invitation to join the BRIC countries from China, after consultation with the other States. On April 14, 2011, South Africa took part for the first time as a member at the annual meeting of the Group of States, which then became BRICS countries.

About 40% of the world population, 3 billion people live in the BRICS countries. Its share of the worlds gross domestic product is approximately 22%, according to Project Syndicate.

Brazil is important raw material supplier and has great agricultural potential for soft (eg. orange juice) and hard (eg. iron ore) trade goods and raw materials. Russia owns vast stocks of oil and gas notably, many industrial facilities from old Soviet times still exist and have big importance, and it is big defense supplier.

India’s advantage is "think tank" (amongst others software products from Bangalore) and is the largest generic drug manufacturer in the world. Republic of China can be described as "workshop of the world", every year has more and more innovations, and huge domestic consumption (about 800 million potential buyers). South Africa is the "Gateway to the African continent," supplier of raw materials (eg. coal, diamonds, gold.)

Due to the economic stagnation in the industrialized countries, the focus of investors has turned to the so-called BRICS countries, so there are recent financial products issued there such as funds, certificates etc.

Occasionally, the BRIC countries are expanded by the addition of South Korea to the so-called BRICK countries. South Korea although is already a developed industrial country, still achieves high growth rates.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: bric, tari, brazilia, rusia, china, coreea de sud, asia, africa de sud,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.