Logo

Tancuri rusesti in Ukraina

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10389 times
Tancuri rusesti in Ukraina Image

Tancuri rusesti in Ukraina

RO
Kiev pretinde că un grup de vehicule militare au traversat granița dintre Rusia și Ucraina și că separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei au intrat în posesia a trei tancuri. Ei refuză să declare faptul că este vorba de ajutor din partea Rusiei și pretind că le-au obținut din depozitele ocupate de armata ucraineană, pe lângă alte arme grele. 

În același timp, autoritățile din Kiev au declarat că grupul de vehicule militare care au traversat granița dintre Rusia și Ucraina au făcut acest lucru în jurul orașului Snizhne. Oficialii de la Kiev declară că Rusia a trimis tancuri și vehicule armate dar și artilerie în estul Ucrainei.

În fața presei, Ministrul de Interne ucrainean, Arsen Avakov, a declarat că acel convoy din Rusia a intrat în partea de est a Ucrainei, controlată de forțele separatist. Acel convoi militar, format din trei tancuri, artilerie și transportoare, a ajuns la baza militară Student, care este în momentul de față controlată de separatiști, iar apoi în orașul Snizhne, potrivit Al Jazeera.

Aproximativ 30 de camioane cu soldați și echipament militar a trecut granița joi, potrivit AFP. În conflictul recent dintre armata ucraineană și rebelii pro-ruși, o persoană a fost ucisă, iar alți 31 răniți.

Purtătorul de cuvânt al Ucrainei (RNBO Andriy Lysenko a declarat la televizor că se trimite în continuare echipament militar rusesc și de mercenari în interiorul țării, potrivit Sky News.  Rapoartele despre noile mutări rusești de-a lungul graniței vin după acuzațiile de către rebelii pro-ruși din estul Ucrainei de joi care spun că guvernul ucrainean a lansat o nouă ofensivă, ce a fost imediat negată de Kiev. 

Violența continuă chiar și după pacea semnată pe 5 septembrie. În conflictul urainean numărul victimelor se ridică la peste 4.000 de oameni.

Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia este pregătită să recunoască alegerile parlamentare din Ucraina, dar menționează de asemenea și că Moscova este „foarte îngrijorată” de prezența a două partide extremist în Parlament. 

"Alegerile s-au desfășurat, deși nu în tot teritoriul ucrainean. Eu cred că Rusia va recunoaște rezultatele alegerilor, pentru noi este foarte important ca Ucraina să aibă un guvern care nu se va ax ape conflictul intern și nu se va mai angaja în dezbinarea estului de vest și mai mult, ci care să se concentreze pe crearea unei uniri între toate părțile din țară”, a declarat Ministrul de Externe rus.

În Piața Roșie s-a desfășurat un marș solemn ce marchează aniversarea legendarei parade din 7 noiembrie 1941. Spectatorii au putut vedea reconstruirea episoadelor patriotice cu apărarea Moscovei și capturarea Reichstag-ului, zidurilor Kremlinului, participanții marșând îmbrăcați în uniforme pe vremea aceea.

La marș au participat șase mii de oameni, garnizoanele din Moscova și cadeții de la Școala Militară din Suvorov, Moscova, bărbații de la cluburile patriotice militare și echipe de cercetași, elevi ai școlilor de cadeți din capital. Ei s-au pregătit mult timp pentru eveniment, au existat câteva sesiuni de workout la Khodynka, două repetiții generale, care au avut loc în centrul Pieței Roșii.  

Bineînțeles, protagoniștii au fost veteranii, 28 dintre ei fiind prezenți și la parada legendară din 1941. Apoi, dușmanii se aflau la câteva sute de kilometrii de Kremlin. Pregătirea pentru paradă a fost ținută strict secretă. Participanții au aflat de ea cu doar câteva ore înainte, potrivit 1TV. 

Autor: Hrvoje/Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.dailymail.co.uk
EN
Kiev claimed that the group of military vehicles crossed the Russian-Ukrainian border; and that pro-Russian separatists in the east of Ukraine came into possession of three tanks. They refuse to state that it is the Russian aid and claim that they took it over from occupied warehouses of Ukrainian Army, and also other heavy weapons.

At the same time, the authorities in Kiev say that the group of military vehicles crossed the Russian-Ukrainian border near the town Snizhne. Official Kiev claims that Russia sent tanks and armored vehicles and artillery to the east of Ukraine.

Addressing the media, the Ukrainian Interior Minister Arsen Avakov said that the convoy from Russia entered the eastern part of Ukraine, which is controlled by separatist forces. The convoy, which consisted of three tanks and personnel carriers and artillery, arrived at the military base Student, which is currently controlled by the separatists, and then in the city Snizhne , reports Al Jazeera.

Approximately 30 trucks with soldiers and military equipment crossed the border on Thursday, reports AFP. In recent conflicts of the Ukrainian army and the pro-Russian rebels was killed one man, and 31 wounded.

Ukraines Spokesman (RNBO) Andriy Lysenko said on TV there is a continued deployment of Russian military equipment and mercenaries to the front lines, reports Sky News.

Report on the new Russian movement across the border came after accusations of pro-Russian rebels in eastern Ukraine on Thursday that Ukrainian government forces launched a new offensive, which was immediately denied by Kiev.

Sporadic violence continued after the truce on September 5. In the Ukrainian clashes so far were killed more than 4,000 people.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that Russia is prepared to recognize the parliamentary elections in Ukraine, but also states that Moscow is "very concerned" about the presence of two Radical Party in Parliament.

"The elections were held, although not in all parts of Ukrainian territory. I think that Russia will recognize the election results, for us it is extremely important that Ukraine finally gets a government, which will not be focused on internal conflict or engage in further divisions between East and West, but to engage in the creation of unity in the country, "said the Russian Foreign Minister.

On Red Square began the solemn march to mark the anniversary of the legendary parade in November 7, 1941. Viewers saw the reconstruction of the Great Patriotic episodes from the defense of Moscow to the capture of the Reichstag, the walls of the Kremlin, participants marched in uniform in those years.

In a march involved six thousand men, the Moscow garrison soldiers and cadets of the Moscow Suvorov Military School, the guys from the military-patriotic clubs and scout teams, pupils of cadet schools of the capital. They have long been preparing for event, there were a few workouts at Khodynka, two dress rehearsals, which took place on the eve of the Red Square.

Of course, the main protagonists are veterans, 28 participants of the most legendary 1941 parade. Then the enemy stood a few dozen kilometers from the Kremlin. Preparing for the parade was held under strict secrecy. The participants learned about it in just a few hours before, according to 1TV.

Author: Hrvoje/Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: Rusia, Ucraina, tancuri, atac, Piata Rosie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.