Logo

Syria/ISIS - 700 executii!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15785 times
Syria/ISIS - 700 executii! Image

Syria/ISIS - 700 executii!

RO

ISIS pare să câștige din ce în ce mai mult teren cu fiecare zi care trece, fiecare oră, minut și secundă. Recent, ISIS a desfășurat ceea ce se poate numi cea mai mare execuție a lor de până acum. Conform rapoartelor din diferite surse, precum Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, mai mult de 700 de oameni au fost executați de ISIS.

Execuțiile raportate au avut loc într-un trib care era împotriva ISIS, acest trib fiind alcătuit din mai mult de 70 000 de oameni,  și care a fost întotdeauna unul dintre rivalii care au opus cea mai mare rezistență grupului rebel. Se spune că execuția a avut ca țintă un număr de 700 de oameni, celor mai mulți li s-au tăiat capetele, iar alții și-au găsit sfârșitul în alte moduri bolnave, sadiste.

Cu fiecare moment, așa-numitul Stat Islamic al Iracului și Siriei de Nord, care nu este nici stat, nici islamic, cucerește din ce în ce mai multe teritorii fără niciun fel de dificultate. Au existat bariere puternice până acum care i-au determinat pe cei de la ISIS să pună capăt acțiunilor lor în orice mod.

ISIS sunt așteptați în continuare să avanseze în mai multe regiuni din Siria și Lebanon. Dat fiind că un oraș din Lebanon este deja cucerit de grupul ISIS, alte avansări nu sunt deloc o surpriză, ci sunt anticipate.

Numele acestui trib aparte este Al-Sheitaat iar conflictul dintre trib și grupul rebel a izbucnit când la începutul anului acesta ISIS a preluat două terenuri petroliere ale tribului. Într-o încercare de a cuceri teritoriul tribal, ISIS a desfășurat executarea a mai mult de 700 de oameni într-o singură zi.

Toate acestea s-au petrecut la începutul săptămânii acesteia când grupul rebel a făcut o incursiune pe terenurile tribale, ocupând orașele principale. Un purtător de cuvânt anonim al grupului rebel a confirmat că civililor li s-au dat trei zile să plece – cu toate astea, nimeni nu știe dacă e adevărat sau nu.

ISIS nu doar că pune stăpânire pe din ce în ce mai multe zone în fiecare zi, dar pune o uriașă presiune pe țările vecine. Dat fiind numărul mare de civil care aleargă cu miile în fiecare zi spre țările vecine, acestea se confruntă cu gloate de oameni care nu au unde găsi un acoperiș asupra capului sau mâncare. Nimeni nu știe dacă va exista vreodată o forță care să pună capăt grupului ISIS sau dacă acest califat islamic, auto-proclamat, va avea vreodată loc.

Dat fiind numărul morților ridicându-se la peste 170 000, grupul ISIS este principala cauză pentru care oamenii fug din țară sau pentru presiunea uriașă resimțită de țările vecine. Dacă ISIS distruge tot ce îi iese în cale – se vor opri toate acestea vreodată?

Trăim într-o lume a democrației sau vremurile cuceritorilor și ale zdrobitorilor de Idoli încă nu au trecut? Nimeni nu știe nimic despre următoarea mișcare a Statului Islamic dar nimic nu a reușit să îl oprească până la momentul de față și nu putem anticipa dacă îi va opri vreodată ceva.

 

Autor - Adam Fiaz - SUA

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - www.thesun.co.uk

EN

ISIS seems to be taking over more and more ground with every passing day, hour, minute and second. As of lately ISIS has done what can be called the biggest execution that they have done so far. According to reports from certain sources like The Syrian Observatory for Human Rights, more than 700 people have been executed by ISIS.

The reported executions have been done a rival tribe that was against the ISIS, this tribe consisting of more than 70,000 people, had always been one of the most opposing rivalries against the rebel group. The execution is said to have been performed on a number of 700 people, with most of them who were severed of their heads and others were put to death in many other sick, sadist ways.

With every passing moment, the so called Islamic State of Iraq and Higher Syria, which is neither a state nor Islamic, is taking over more and more land without any possible sort of difficulty. There have been so prominent barriers so far that have caused ISIS to stop their actions in any possible way.

Further advancement from ISIS can be expected in more of Syria and Lebanon. With one city in Lebanon already being taken over by the ISIS group, further advancement won’t be very surprising or un-anticipated.

The name of this particular tribe is Al-Sheitaat and the conflict between the tribe and the rebel group had formed when earlier this year ISIS had taken over two of the tribe’s oil fields. In an attempt to take over the tribal land, ISIS carried out the execution of more than 700 people in just one day.

All of this took place earlier this week when the rebel group raided the tribal land, taking charge of the main cities. An anonymous spokesperson from the rebel group confirmed that the civilians had been given three days to leave, however, no one know if that is true or not.

ISIS is not only taking over more and more every day, but is putting tremendous pressure on the neighboring countries. With many homeless civilians rushing in thousand everyday to bordering countries, they have been troubled with hoards of people with no where to find a roof to live under or food to eat. No one knows if there will ever be a force that will put a stop to ISIS or whether this self-proclaimed, all Islamic caliphate will ever take place.

With the death toll totaling over 170.000 with the terrorism waged by the ISIS, which is major cause of people fleeing the country or tremendous pressure on the bordering countries. With ISIS destroying everything in it’s path, will there ever be stopping it?

Do we live in a world of democracy or is it still a time of conquerors and Idol smashers? No one knows about the next move of the Islamic State but nothing has been able to stop it up to this date and we can all but anticipate if anything ever will.

 

Author - Adam Fiaz - The USA

Share it!
Tags: ISIS, islam, crima, executie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.