Logo

Syria/ Kurzii re-castiga Kobani

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7953 times
Syria/ Kurzii re-castiga Kobani Image

Syria/ Kurzii re-castiga Kobani

RO
Lupte grele au avut loc sâmbătă în orașul sirian de nord Kobani, când grupul terorist islamic a intensificat atacurile asupra orașului cu scopul de a-l cuceri. Armata teroriştilor care controlează acum pături mari de teren din Irak și Siria are în jur de 20.000 – 32.000 de luptători în rândurile sale, conform estimărilor CIA. Grupul are ca scop stabilirea unui califat musulman în întreaga lume.

Multe mortiere au fost trase asupra orașului de pe pozițiile IS situate în apropierea orașului. Mitraliere au explodat atât în interiorul, cât și în afara orașului. Multe case a luat foc. Luptele au avut loc în principal în apropiere de frontierele de est și de sud ale oraşului.

SUA și aliații săi, care au lansat mai multe lovituri aeriene împotriva IS, au distrus o unitate de artilerie IS din apropierea Kobaniului, potrivit unei note de presă lansate de către Comandamentul Central American.

Luptele s-au concentrat în mare măsură la marginea de est a orasului, forțele kurde fiind înconjurate de militanți pe trei părţi. ISIS a răspândit știri în zonele controlate de acesta, că va cuceri orașul Kobani sâmbătă.

IS şi-au început atacurile asupra Kobani la jumătatea lunii septembrie și au capturat aproape toate satele din apropierea orașului înainte de a încerca să intre în Kobani. În ciuda recentei extinderi a atacurile, IS nu au putut să intre în oraș, deşi încearcă de o lună. Idriss Nassan, un oficial de rang înalt din Kobani a spus, "Ei cred că pot intra în oraș și acestea sunt doar vise."

Luptele a forțat peste 200.000 de oameni să fugă în țara vecină, Turcia.

Într-o dezvoltare foarte recentă, un film neobișnuit a fost lansat de către IS în care îl arată pe capturatul jurnalist britanic, John Cantlie, trecând prin orașul Kobani și contestând rapoartele mass-media cu privire la luptele între IS și forțele kurde. John Cantile a apărut anterior într-o serie de clipuri video de propagandă IS, în cea mai mare parte atacând mass-media occidentală.

De asemenea, zona din apropierea satului de nord a Handarat a văzut ciocniri grele între rebelii sirieni și forțele guvernamentale. Forțele guvernamentale încearcă să taie un drum principal care leagă domeniile controlate de rebeli, de Alep, cel mai mare oraș din Siria, cu cele din mediul rural. Luptele aproape de Handarat au dus la moartea a 15 trupe guvernamentale și 12 rebeli de la începutul zilei de sâmbătă, în pofida declaraţiei SUA de la începutul acestei săptămâni că cele 135 de lovituri aeriene în și în jurul Kobani a ucis sute de militanți IS și a distrus multe din armele lor.

Autor: Ayushlunia - Siria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.haaretz.co.il

EN
Heavy fighting took place on Saturday in the northern Syrian town of Kobani as the Islamic State terror group stepped up their attacks on the town in order to claim it. The terror outfit which now controls vast swathes of land in Iraq and Syria has around 20000-32000 fighters in its ranks according to CIA estimates. The group aims to establish a worldwide Muslim Caliphate.

Many mortar shells were fired onto the town from IS positions located near the town.  Machine guns roared both from inside and outside the town. Many houses caught fire as well. The fighting mainly took place near the eastern and southern borders of the town.

The U.S and its allies which have launched several airstrikes against the IS , destroyed an IS artillery unit near Kobani, according to a press note released by the U.S. Central Command.

The fighting largely concentrated on the eastern fringes of the town, has the Kurdish forces surrounded by the IS militants on three sides. The IS also spread news in the areas controlled by it that it will take the town of Kobani on Saturday.

IS began its attacks on Kobani in mid-September and captured almost all the villages near the town before trying to enter Kobani itself. Despite recently scaling up their attacks, the IS have not been able to enter the town since the past one month. Idriss Nassan, a senior official in Kobani said, "They think they can enter the city and these are just dreams."

The fighting has forced over 200,000 people to flee to the neighbouring country of Turkey.

In a very recent development, an unusual video was released by the IS and it shows captured British journalist, John Cantlie ambling across Kobani town and disputing media reports about the fighting in the town between IS and Kurdish forces. John Cantile has previously appeared in a number of IS propaganda videos mostly bashing western media.

Also, the area near the northern village of Handarat saw heavy clashes between the Syrian rebels and government forces. The government forces are trying to cut off a main road connecting the rebel controlled areas of Aleppo, Syria\s biggest city, with those in the countryside. The fighting near Handarat has resulted in the deaths of 15 government troops and 12 rebels since early Saturday, even as the US said earlier this week that its 135 airstrikes in and around Kobani had killed hundreds of IS militants and destroyed many of their weapons.

Author: Ayushlunia - Syria

Share it!
Tags: Siria, Kobani, ISIS, rebeli, lupte


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.