Logo

Syria/ Complex sportiv pentru refugiati

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6805 times
Syria/ Complex sportiv pentru refugiati Image

Syria/ Complex sportiv pentru refugiati

RO

Fostul șef al Comitetului Internațional Olimpic (IOC), Jacques Rogge, a primit cu bucurie planurile pentru a construe un nou complex sportiv pentru tineri în tabăra pentru refugiați din Iordan, Azraq ce găzduiește sirieni forțați să-și părăsească țara și care se speră că îi va ajuta pe copiii din tabără să treacă pentru traumele și ororile prin care au trecut în Siria și în cursul călătoriei lor către tabără.

În timp ce vizita Azraq ca reprezentantul special al UN pentru tinerii refugiați, Rogge a declarat că din moment ce mai mult de jumătate dintre prizonierii taberei sunt copii, atunci sportul și alte activități recreaționale ar fi modurile ideale de a energiza și îmbunătăți corpurile copiilor. El a declarat că sportul nu numai că îmbunătățește sănătatea corpului ci contribuie și la sănătatea mentală și îi învață pe copii de la o vârstă fragedă despre importanța rutinei și regulilor.

Complexul sportiv al Consiliului Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) va fi construit cu fonduri de la IOC și va conține echipamente pentru numeroase sporturi precum fotbal, baschet, tenis și multe altele. Managementul și trainingul va fi realizat de ONG-ul CARE International. Toate zonele de joacă din tabără vor fi împrejmuite și vor avea jaluzele pentru confidențialitate pentru a încuraja și fetele și femeile să se joace.

Rogge, în momentul de față președintele de onoare al IOC, a fost numit reprezentantul special al secretarului general UN în aprilie, după ce a fost semnată o înțelegere între UN și IOC, prin care acestea se dedicau îmbunătățirii vieților copiilor refugiați.  

Autor: Ayushlunia - Siria
Traducăto: Raluca
Sursa photo: www.worldvision.org

EN

 Ex-chief of the International Olympic Committee (IOC), Jacques Rogge gladly received plans to construct a youth sports complex in Jordans Azraq Refugee Camp for displaced Syrians and said that it would help the kids in the camp to get over the trauma and horrors they experienced back in Syria and over the course of their journey to the camp.

Visiting Azraq as a UN Special Envoy for Refugee Youth and Sport, Rogge said that since more than half of the camps inmates are children, sports and other recreational activities were  great ways to energize and improve the fitness of the kids. He said that sport not only improves bodily health but also contributes to mental health and teaches children at an young age about the values of adhering to rules and routines.

The United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) sports complex will be built with funds from the IOC and will feature equipments for numerous sports like football, basketball, tennis, etc. The management and training will be handled by CARE international NGO. All the playing areas in the camp will be fenced and will feature privacy blinds in place so as to encourage women and girls to play.

Rogge, currently IOCs honorary president, was appointed UN Secretary Generals Special Envoy last April, after a deal was signed between the UN and the IOC, committing towards the improvement of lives of refugee children.

Author: Ayushlunia - Syria

Share it!
Tags: jordan, siria, refugiati, tabara, unhcr


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.