Logo

Super-aplicatia

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 100248 times
Super-aplicatia Image

Super-aplicatia

RO
Super, o nouă aplicaţie de la Biz Stone, co-fondator Twitter, este o aplicație foarte colorată care permite utilizatorilor să posteze imagini folosind memento-uri oferite de aplicație, cum ar fi The Worst, The Best şi simplul Check Out. Apoi, postaţi o imagine din galeria dumneavoastră personală, capturaţi o imagine sau utilizaţi una dintre imaginile pe care Super le oferă. Este foarte identic cu producătorii de memento care vă permit să creați imagini cu subtitrări amuzante, destinate numai pentru distribuitul între prieteni, pe reţele sociale precum Facebook, Twitter și Flickr.

Imaginea va fi apoi prezentată membrilor pe care îi aveţi în feed, pe care îi puteţi găsi utilizând contactele de pe Facebook & Twitter. Puteţi vedea şi imagini care au fost afișate adiacent.

Stone exprimă Josh Constine al TechCrunch, care a creat aplicația cu câteva luni înainte că această aplicaţie nu este serioasă și că nu va declara că acesta este lucrul cel mai inovator creat vreodată sau că va salva lumea. Pentru că nu e aşa.

Cu siguranță nu este serioasă. Totuși, zgomote sale stupide şi grafica plină de culoare vă va face să petreceţi un timp decent. De asemenea, veţi fi capabili să apreciaţi posturile, precum și să răspundeţi la acestea utilizând grafice și imagini, oferindu-i un mai mare sentiment social.

Author: Kapil
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.iamwire.com

EN
Super, a new application by Biz Stone, Twitter co-founder, is a very colorful application that allows users to post images using reminders which is offered by the app, like The Worst, the Best & simply Check Out. Then, you post an image from your personal gallery, capture an image, or utilize one of the images which Super provides. Its very identical to meme generators which allows you to create images with goofy subtitles, only destined for sharing amongst friends, social networks such as Facebook, Twitter & Flickr.

The image will then be presented to the members you’ve in your feed that you could find using your contacts or using Facebook & Twitter. You could also see images which have been displayed adjacent.

Stone expresses  Josh Constine of TechCrunch, who created the application some months before that this application is not serious & he won’t declare that it is the most groundbreaking thing ever created or it is going to save this world. Because it’s not.

It is surely not serious. Still, its silly noises & colorful graphics make a decent time. Also, you will be able to like posts as well as reply to them using graphics & images of your own, giving it more of a social network feel.

Autor: Kapil

Share it!
Tags: Super, Biz Stone, aplicatie, Twitter


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.