Logo

Sunt copiii afectati de divort?

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2794 times
Sunt copiii afectati de divort? Image

Sunt copiii afectati de divort?

RO

Rata divorțurilor crește astăzi deoarece noua generația este independentă și nu dorește să facă compromisuri în relație. Ei își încheie relațiile fără a se chinui să resolve conflictele ce apar.

Potrivit sondajului, rata divorțurilor a crescut alarmant, iar după ce divorțul are loc, tatălui nu îi mai pasă de copii. Dar în unele cazuri, ambii părinți se luptă unul cu altul pentru custodia copiilor, ceea ce îi afectează.

Atunci când discutăm despre divorț, mai întâi va trebui să înțelegem la ce ne referim, adică la o separare permanentă a unui cuplu realizată de către un tribunal. Această separare are loc din cauza unor probleme sociale, personale sau conjugale. De exemplu bărbatul înșeală, socrii sunt prea duri, etc.

Dar înainte de a se despărți, cuplul nu crede că acest lucru îi va afecta pe copii, dar aceștia nu vor putea înțelege de ce are loc separarea și se vor învinovăți singuri.

Dacă un copil nu este destul de matur pentru a înțelege situația, el se va simți vinovat, rușinat, se va învinovăți singur, va face trăsnăi și nu va mai respecta profesorii și părinții. Își va pierde abilitatea de a se concentra, va avea coșmaruri și va fi mereu terifiat, va uda patul mai mereu, își va mușca buzele și îi va fi foarte frică de faptul că va fi ignorant. Iar sentimental de nefericire va persista.

Dacă copilul nu poate să se adapteze noului mediu, problema se va înrăutăți, iar aceste probleme îi vor afecta viața pe termen lung. El va rămâne needucat, nu va avea un statut socio-economic impresionant, va avea o personalitate antisocială, va folosi droguri și alcool și mereu va fi gelos și posesiv.

Mai târziu, copiii va trebui să își dezvolte propriile relații. Dar din cauza divorțului părinților, ei vor avea o personalitate distrusă și le va fi foarte teamă să înceapă o nouă relație. Unii adulți dezvoltă o personalitate antisocială datorită problemelor psihologice, se vor răzbuna pe partenerul lor sau își va trata partenerul ca un tată / mamă. Și când se vor căsători, își vor bate partenerul și mereu vor fi geloși și posesivi deoarece se tem că el sau ea îi va părăsi pentru altcineva.

Concluzie:

După ce ați citit articolul de mai sus, aș vrea să vă pun câteva întrebări:

Credeți că divorțul este soluția fiecărei probleme într-o relație:

Credeți că copiii dvs. nu vor fi afectați de această decizie?

După ce ați discutat această problemă ce crește în număr din ce în ce mai mult, sperăm că veți realiza că divorțul nu este o soluție la toate problemele din căsnicie. Trebuie mai întâi să le rezolvați pentru a crea copiilor dvs un viitor mai bun.

Autor: Muniba Mazar - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.alignthoughts.com

EN

As the ratio of divorce is increasing nowadays because the new generation is self-dependent and doesn’t need to compromise in their relationship. They end up their relationship without struggling to settle their disputes.

According to the survey the divorce ratio has increased to a dangerous ratio and after separation father doesn’t care about their children. But in some cases, both the parents fight for the custody of their children’s and behind that they are fighting with each other and need their success.

Discussing about the divorce first we have to understand its meaning as it is a permanent separation of men and women by the court. Totally resolving of marriage due to social, personal or marital problems. Example man is involved with other women, harsh in-laws e.t.c.

But before getting separated the couple doesn’t think that it will affect their children and they will not able to understand about this separation and will blame themselves for this loss.

If the child is not young enough to understand the situation he/she will feel guilty, ashamed, blame himself, misbehave with their elders, parents and teachers. Lose the ability to concentrate on his work, will have nightmares and terrors, increase bed wetting, will start biting his nails, and will have a fear of being ignored. And the feeling of unhappiness will increase.

If the child is unable to adjust himself in a new environment the problem will increase and these problems will affect his/her life in a long term. They will remain uneducated, will have low socioeconomic status, will have antisocial personality, the use of drugs or alcohol will increase, and will be suspicious about their spouse.

Later children need to have a relationship. But due to their parents’ divorce, they will have shattered personality and will have a fear to start a relationship. Some adults develop an antisocial personality, due to this psychological disability, they start taking the revenge from their spouse or imagine his/her spouse like her father or mother. They feel that no one can live a happy married life due to the mistrust feeling developed with their parents. And when they get married, they beat their spouse and are suspicious about their partner will leave him/her for another person.

Conclusion:

After reading the above article I would like to shake the mind of the reader by asking some questions like

Do you think divorce is the solution of every problem in a relationship?

Do you think children’s get affected through this decision?

After discussing this problem which is increasing day by day that separation is not the solution of every problem you need to settle your disputes for the better future of your kids. 

Author: Muniba Mazar - Pakistan

Share it!
Tags: divort, copii, cauze, economie, boli, personalitate,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.