Logo

Suedia/ Schimbare de sex!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13133 times
Suedia/ Schimbare de sex! Image

Suedia/ Schimbare de sex!

RO

Cei mai mulți dintre noi știm ce gen suntem înainte de 18 ani, dar în Suedia e timpul ca legea să se schimbe și să reflecte acest lucru, potrivit unei investigații guvernamentale recente.

Într-o investigație guvernamentală realizată pentru Ministrul Sănătății Publice, Gabriel Wikström săptămâna aceasta, arată beneficiile micșorării vârstei care permite legal și medical unei persoane să își schimbe sexul. În Suedia de azi, indivizii trebuie să aștepte până împlinesc 18 ani înainte de a-și putea schimba sexul fie pe cale juridică fie pe cale medicală, dar această vârstă ar putea fi micșorată potriivt lui Lotta Vahlne Westerhäll, professor de Drept Public la Școala de Afaceri, Economie și Drept de la Universitatea Gothenburg și autorul acestei investigații.  

Potrivit acesteia, dreptul unei persoane de a-și schimba sexul, inclusiv numele și CNP-ul, care în sistemul suedez reflectă sexul, ar trebui să fie aprobat pentru tineri de 15 ani cel puțin. Pentru guvern, aceasta este o simplă schimbare, de care au grijă administratorii Agenției de Taxe. Pentru tineri, asta înseamnă că nu va mai exista confuzie în momentul în care profesorul îi va striga în prima zi de școală și nici în momentul în care aspectul și look-ul elevului nu se potrivește cu numele și numărul din acte. Tinerii care trebuie să arate o carte de identitate împreună cu biletul de tren ar putea fi luați la întrebări, uneori chiar destul de insistent, dacă pe cartea de identitate apare un băiat, iar persoana arată ca o fată sau invers.  

Schimbarea genului unei persoane pe cale medicală este o chestiune controversată, în special din pricina faptului că nu mai poate fi schimbată. Spre deosebire de aceasta, schimbarea de sex pe cale legală poate fi modificată în timp. Cu toate acestea, în cazul în care atât tânărul, cât și familia acestuia sau tutorele legal al acestuia și echipa medicală sunt de acord că este cel mai bine pentru tânăr să treacă printr-o schimbare de sex chirurgicală, așteptarea până când acesta împlinește 18 nani nu mai este necesară, ci doar creează suferință transsexualului. În investigația sa, profesorul Vahlne Westerhäll declară că un individ ar trebui să aibă dreptul să sufere o schimbare de sex la vârsta de 15 ani dacă părinții sau tutorele copilului sunt cei care cer acest lucru, dacă este în concordanță cu știința și dacă tânărul demonstrează că este suficient de matur pentru a lua astfel de decizii.  

O schimbare apparent minoră, dar importantă recomandată de investigație este îndepărtarea legii care guvernează schimbările de sex atât legale cât și medicale în favoarea a două legi, una care să guverneze schimbarea de sex legală și una cea medical. Această schimbare aparent minoră va schimba sistemul de astăzi, în care dacă o persoană dorește să facă o operație de schimbare de sex trebuie să obțină un certificate de doctor, la unul în care un individ își poate alege propriul gen fără a avea nevoie de tratament psihologic sau medical, decât dacă aleg acest lucru. Este un pas important ce înseamnă că transsexualitatea nu va mai fi văzută ca o boală mentală.  

În final, lucrul central al investigației este sănătatea mental a transsexualilor din Suedia. Ar trebui să aibă voie să poarte o carte de identitate și un corp care să corespundă genului pe care îl au în inimile lor. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: 

EN

Most of us know what gender we identify with before the age of 18, it is time that Swedish law is changed to reflect this according to a recent government investigation.

In a government investigation given to Public Health Minister Gabriel Wikström this week suggesting the benefits of lowering the age where one is allowed to legally and medically change one’s gender. In today’s Sweden one has to wait until one is a legal adult at the age of 18 until one can go through either a legal change of gender or a medical one, but this age could be significantly lower, according to Lotta Vahlne Westerhäll, Professor of Public Law at the School of Business, Economy and Law at Gothenburg’s University and the author behind the investigation.

According to it, the right to change your legal gender, including your name and Personal Identity Number, which in the Swedish system reflects your gender, should be lowered to the age of 15. For the government, this is a simple change, handled by the Tax Agency’s administrators. For the individual, this means that there will be no confusion when their name gets called by the teacher at the first day of the year and the pupil’s appearance is not corresponding to the name and number in the papers. A youth that needs to show ID along with the train ticket might be questioned, sometimes quite rudely when they show a boy’s ID while looking like a girl or vice versa.

The changing of one’s medical gender is a more controversial question, largely because of its irreversibility. Whereas a legal change in gender may be reversed, a surgical one is not so easily retracted. However, in cases where both the youth, his or her legal guardians and the medical team responsible all agree that it would be in the youth’s best interests to go through with a medical sex change, waiting until turning 18 is not only unnecessary, but creates unneeded suffering for the transsexual individual. In the investigation Professor Vahlne Westerhäll recommends that one should be able to go through with a medical sex change at the age of 15, if the guardians of the youth are the ones applying for it, it is consistent with science and proven experience and the youth is mature enough to agree with the decision.

One seemingly minor, but important change recommended by the investigation is the removal of the law governing medical and legal sex change in favour for two laws, one governing the legal sex change and one covering the medical. This seemingly small change will allow a change from today’s system, where a person wishing only to change their legal gender must get a certificate from one’s doctor, to a system where one can change their legal gender without requiring any medical or psychological treatment, should they choose to. This is an important step away from viewing transsexuality as a mental illness.

In the end, what is central in the investigation is the mental health of the transsexual youths in Sweden. They should be allowed an ID-card, and a body that corresponds with the gender they know in their hearts that they have.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: suedia, transgender, transsexual,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.