Logo

Suedia/ Tanar impuscat in cap ...

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 9920 times
Suedia/ Tanar impuscat in cap ... Image

Suedia/ Tanar impuscat in cap ...

RO

Suedia: când un tânăr de 16 ani care fusese împușcat a cerut ajutor din partea serviciilor de urgență, nu a fost crezut. În schimb, operatorul i-a pus întrebări pentru a vedea dacă spune adevărul:

„Dar unde în cap? Cum poți să suni și să vorbești dacă ai fost împușcat?”

Tânărul de 16 ani era în agonie și credea că va muri.

În mijlocul nopții la sfârșitul lui octombrie, doi băieți au fost împușcați în Norrahammar la periferia orașului Jönköping. Un tânăr de 17 ani a murit. Prietenul lui, un băiat de 16 ani a supraviețuit în mod miraculos, având plăgi împușcate și înjunghiate serioase în corp și în cap. Dar când a încercat să sune la serviciile de urgență pentru ajutor la puțin timp după, aceștia nu l-au crezut. Înregistrarea a fost făcută public la un radio suedez.  

După ce a fost împușcat iar prietenul său ucis, a reușit să se târască până la o stație de autobuz pentru a găsi adresa. Ancheta poliției arată că a încercat să sune la 112 de câteva ori, dar nu a reușit să formeze numărul. Primul apel a fost făcut cu 10 minute înainte ca poliția să fie alertată. Al doilea a fost făcut cu câteva secunde după și a ținut doar 2 minute. A încercat de asemenea să sune la 114 14, numărul poliției pentru non-urgențe, dar a fost trimis la 112. La 5 minute după primul apel a reușit să vorbească cu un operator.

A declarat că a fost împușcat de câteva ori și imploră ajutor, dar operator în schimb îi pune mai multe întrebări.

„Dar unde în cap? Cum poți să suni aici dacă ai fost împușcat?”

Băiatul de 16 ani imploră ca cineva să vină să îl ajute.

„Vă rog veniți. Voi muri în câteva minute.”

În loc să trimită o ambulanță la adresa pe care a spus-o imediat, operatorul continuă să îl întrebe cum îl cheamă, unde este locul respectiv, cum se spune pe litere.

„Da, vom veni, spune-ne unde ești și vom veni.”

„Ești prost sau ce ai? Tallhöjden în Norrahammar. Idioato, veniți vă rog.”  

„Poți să te potolești și să nu mă mai numești idioată? Vrei ajutor sau nu?”

„Vă rog veniți. Voi muri. Am o familie.”

Tânărul descrie prin ce a trecut la radioul suedez P4.

„Am fost înjunghiat de 10 ori și împușcat în cap, dar a trebuit să spun din nou și din nou unde eram. Ea credea că fac o farsă, dar cu ce ar fi deranjat-o dacă ar fi trimis o ambulanță?”

Lângă el era prietenul său mort.

„A fost oribil, mă panicasem și eram atât de agitat și credeam că voi muri. Îmi venea să închid, dar am continuat de dragul prietenului meu.”

S-a gândit foarte mult la acea noapte de atunci. Dacă ambulanța ar fi ajuns mai repede, poate că l-ar fi salvat pe prietenul său. Dar potrivit anchetei poliției, tânărul de 17 ani a murit pe loc.

Băiatul este forțat să repete încontinuu locația sa de 7 ori în timpul conversației. El repetă și că va muri și imploră ajutor.

„Dacă voi muri, spune-i mamei mele, spune-i bunicii mele și întregii familii că îi iubesc, te rog.”

Băiatul de 16 ani este vizibil înspăimântat și pe înregistrare poate fi auzit cum devine din ce în ce mai slab. A suferit răni și în jurul gurii, ceea ce a făcut vorbitul dificil, lucru pe care i l-a spus operatorului.  

Potrivit serviciilor de urgență, o ambulanță a fost chemată după un minut și 12 secunde de când tânărul a sunat, iar acesta a primit ajutor într-un final. I s-a spus însă că ambulanța nu va ajunge la timp. Incidentul acestui apel este acum subiectul mai multor anchete interne, lucru cu care tânărul de 16 ani este de acord.

Cei doi băieți de 17 ani responsabili pentru împușcare sunt acuzați acum de crimă și tentativă de crimă.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.modernservicesweapons.com

EN

Sweden: When the shot 16 year old called emergency services he was not believed. Instead the operator questioned his truthfulness:

“But where in the head? How can you make this call if you have been shot?”

According to the 16 year old he was in agony, believing he would die.

In the middle of the night in the end of October two boys were shot in Norrahammar outside Jönköping. One seventeen year old died. His friend, the sixteen year old survived miraculously, with serious gunshot and stab wounds, to his body and head. But when he managed to call emergency services shortly afterwards they did not believe him. The recording of the emergency call has been released by the Swedish Radio

After he had been shot and his friend murdered he managed to crawl to a nearby bus stop to find the address. The police investigation shows that he tries calling the emergency number 112 several times but gets disconnected. The first call is made ten minutes before the police is alerted. The second is made seconds later but only lasts for two minutes. He also tried calling 114 14, the number to the police in non-emergencies, but was referred back to 112. Not until five minutes after the first call does he get to talk to an operator.

He stated that he had been shot several times and begs for help, only to be questioned by the operator.

“But where in the head? How can you make this call if you have been shot?”

The sixteen year old then pleads for someone to come for him.

“Please come. I will be dead in a minute.”

Instead of sending an ambulance to the address he had stated straight away, the operator keeps asking for his name, where the place is, how it is spelled.

“Yes, we will come, if you tell us where we should go we will come.”

“Are you stupid? Tallhöjden in Norrahammar. Bloody idiot, please come.”

“Could you get a grip instead of calling me a bloody idiot? Do you want help?”

“Please come. I will die. I have family.”

The teen describes the experience to Swedish Radio channel P4.

“I was stabbed ten times and shot in the head, but I still had to say again and again where I was. She thought I was making a prank call, but what harm would it have done to send an ambulance?”

Next to him was his dead friend.

“It was horrible, I felt panic and anxiety and thought I was going to die. I felt like hanging up, but I kept going for the sake of my friend.”

He has thought much about that night since then. If the ambulance had arrived sooner. If that would have saved his friend. But according to the police investigation the seventeen year old died instantly.

The boy is forced to repeat his location seven times during the call. He also repeats that he is going to die and pleads for help.

“If I die, tell my mother, tell my grandmother and my whole family that I love them, please.”

The sixteen year old is noticeably frightened and in the recording one can hear him growing weaker. He has sustained injuries around his mouth and talking is difficult, something he lets the opweratot know.

According to Emergency Services an ambulance is called to the location one minute and twelve seconds into the call and the teen did get help in the end. But he was told that the ambulance was arriving very late. The incident with this call is now the subject of internal investigations, something that the sixteen year old approves of.

The two seventeen year olds responsible for the shooting are facing charges of murder and assistance to murder.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: suedia, atac, stire,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.