Logo

Suedia/ Relatiile cu Arabia Saudita

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10291 times
Suedia/ Relatiile cu Arabia Saudita Image

Suedia/ Relatiile cu Arabia Saudita

RO

Trebuia să se întâmple – de fapt, de ceva timp ne-am dat seama de asta, dar nu ne așteptam ca totul să ducă de râpă atât de repede. Ambasadorul Arabiei Saudite a fost chemat acasă din Suedia și chiar dacă Erik Boman, Ministrul de Externe suedez a declarat că relațiile nu au fost atât de afectate – se vede clar că a mințit. 

Guvernul Arabiei Saudite l-a acuzat pe cel suedez că a intervenit în problemele interne ale țării după ce un ministru suedez a comentat abuzurile drepturilor omului din această țară. Rechemarea din țară a lui Saad bin Ibrahim Al-Brahim arată că legăturile sunt mult mai afectate decât se vede la suprafață și chiar dacă ambele țări caută o soluție diplomatică – realitatea este că o astfel de soluție este foarte dificil de găsit.

Totul a început săptămâna trecută când o cooperare militară de mult timp dintre Suedia și Arabia Saudită s-a încheiată, și deși acordul a fost văzut de multe personalități importante din Suedia ca unul care sprijină un regim nedemocrat, ultima picătură a venit când Ministrul suedez de Externe, Margo Wallstrom, a simțit că țara ei a fost responsabilă de interzicerea de a ține un discurs la Întâlnirea Ligii Arabe deoarece era femeie.

Partidul a simțit deja multă presiune pentru a încheia acordul și deși încercau să îl continue – circumstanțele în care s-a aflat au devenit din ce în ce mai dificile. Poate că nu este clar de ce suedezii încă nu au oferit un motiv clar și oficial pentru încheierea acordului, dar doar încălcarea drepturilor omului de către statul arab nu este un motiv destul de întemeiat pentru a încheia acordul.

Acordul vorbește despre împărțirea echipamentului militar, a strategiilor, tehnologiilor și antrenării oamenilor. Și deși Ministrul de Apărare este mulțumit că tot sprijinul militar va fi anulat – studiile în medicină și sexe vor continua.  

Ideea principal rămâne însă – arabii nu au arătat că au vreun interes în a menține un astfel de acord – pentru diferite motive cunoscute numai de ei, o astfel de soluție nu este acceptabilă și nu este necesară deloc. Acum se pare că ambele părți se ocupă de propriul ego – suedezii sunt răniți deoarece oferta lor de a continua acordul a fost refuzată, iar arabii cred că întregul acordul ar fi trebuit refuzat din primul moment.  

Există un răspuns mixt în legătură cu refuzarea acordului – feministele au declarat că acesta este un pas uriaș în sensibilizarea publicului în legătură cu inegalitatea dintre sexe și va pune presiune pe doctrinele care acceptă aceste probleme. În timp ce alții au declarat că în ciuda faptului că o astfel de faptă era necesară,  o faptă ca aceasta va afecta credibilitatea Suediei.  

Indiferent cum se va dezvolta această situație în viitor, un lucru e clar: cele două state nu au fost niciodată în astfel de situații dificile. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.huffpost.com

EN

It was waiting to happen – in fact from some time a similar impasse was on the card; how swiftly this has gone out of hand was though, not expected. Saudi Arabia’s ambassador has been recalled back from Sweden and even though as Erik Boman Swedish Foreign Ministry spokesman claimed that diplomatic relations is not severed – it looked far from it.

The Saudi government has accused the Swedish government of interfering in the States internal matters after allegations from Swedish minister on the country’s poor human regard. What the pulling out of Saad bin Ibrahim Al-Brahim shows is that the ties are more fractured than they seemed from the onset and even as both countries seem like finding a diplomatic solution – in reality such a solution may still be very far and difficult to achieve.

It had started last week when a long running military cooperation deal with the Saudi state was terminated, and although the deal had been seen by many important voices in Sweden as support of non-democratic regimes, the final straw took place when the Swedish Foreign Minister Margo Wallström felt that the country was responsible in blocking her from speaking at the Arab League Meeting.

The party had already come under great pressure to terminate the deal and although they were trying to continue the deal – the circumstances around them were becoming continuously difficult. It may be unclear as the Swedish are yet to provide an official reason for the deal termination, human rights violation by the Saudi state though alone are not the only reason for scrapping the deal.

The deal revolved around share of military equipment, logistics, technology and human training. And although the defense minister seems happy with all military support to be cancelled – the medicine and gender studies support will continue.

The fact remains though – that the Saudis have shown no particular interest in keeping a trimmed down deal – for reasons known to them, such a solution is not acceptable and not needed at all. Right now it seems that both sides are feeling for their ego – the Swedes feeling the punch as their offer to continue support has been declined and the Saudis who feel that the whole deal should never have been scrapped in the first place.

There is mixed response to the cancellation of the deal – the feminists have hailed it as a great moving step that will help create awareness about gender inequality and put pressure on doctrines that sway away from such issues. While others have exclaimed that despite the necessity of such an action, an action like this will decrease the credibility of Sweden.

No matter how the situation moves in the near future, rest assured that the two states have never been in such hot waters. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: suedia, saudi, arabia, relatii, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.