Logo

Suedia/ Pastele suedez

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 31277 times
Suedia/ Pastele suedez Image

Suedia/ Pastele suedez

RO

STOCKHOLM: Așadar, a venit și săptămâna Paștelui  

Pentru mulți oameni din Suedia, în ciuda faptului că nu sunt religioși, Paștele este sărbătorit la fel ca și Crăciunul. Weekendul prelungit oferă o oportunitate foarte important familiilor de a sta împreună și de a mânca foarte mult.

Având foarte multe știri triste de peste tot din lume săptămâna asta (la fel ca în celelalte săptămâni de altfel), eu prefer să mă uit la partea bună a vieții. Paștele este o sărbătoare specială – chiar dacă nu iau în considerare importanța religioasă din calendar. Crăciunul e difrit – are loc în mijlocul iernii, iar oamenii sunt prea ocupați cu depresia și tristețea pentru a se bucura cu adevărat. Dacă nu ați fost în Suedia iarna, trebuie să știți că e greu să rezistați lunilor lungi de iarnă și depresiei care vine odată cu ele. Zilele întunecate și gri ale lunii noiembrie trec foarte greu.

Lumea modernă a făcut lucrurile mai ușoare, mâncarea e mai ușor de obținut, există destule malluri și atracții turistice pentru a-i menține pe oameni fericiți, dar mai demult, iernile erau aproape de nesuportat. Perioada dinainte de zăpadă era aproape mai grea decât perioada cu zăpadă – zăpada aduce un pic de culoare, chiar dacă e doar albă, dar lunile noiembrie și decembrie devreme sunt fără zăpadă și sunt doar gri și întunecate.

Deci vedeți voi, Paștele vine la începutul primăverii. Anotimpul pe care toți suedezii îl iubesc, unii mai mult decât vara. Vara poate e glorioasă, dar vine după primăvară. Apariția primelor Frunze verzi de sub covorul de nea, înflorirea primelor flori – nimic nu se compară cu asta, nici măcar soarele verii.

Cina tradițională de Paște pentru mine a fost mereu mai memorabilă decât cea de Crăciun. Eu vă doresc tuturor o săptămână superbă și o zi la fel de superbă și sper că vă veți distra.


Acum, o altă știre, avionul Germanwings care s-a prăbușit mi-a provocat tristețe și mi-a creat anumite îndoieli în profesioniști. Mi-e greu să înțeleg durerea celor care au pierdut pe cei dragi într-un eveniment în care un singur om a vrut să își piardă viața. Poate că vroia să se sinucidă, dar ceea ce a făcut nu poate fi înțeles și nu găsesc cuvintele pentru a-mi explica.

Vor exista niște schimbări în regulamentul și legile din domenii de genul acesta? Vor fi judecați și controlați mai dur doctorii, piloții, conducătorii de tren?

Eu trebuie să spun totuși că acțiunile unui singur individ a afectat reputația multor profesioniști nevinovați și calificați pe posturile lor. În zilele care vin, mulți oameni vor fi evaluați din cauza unei singure persoane.

Din moment ce aceasta este săptămâna Paștelui, sper că oamenii vor găsi pacea interioară și vor înțelege că fiecare viață este prețioasă. (Amin). 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.miamiresortinjurylawyer.com

EN

STOCKHOLM: So, the Easter week is here

For many in Sweden, despite not having deep interest in religion, Easter is still celebrated as a Christian holiday. The long weekend provides a glorious opportunity for families to sit together and consume enormous amounts of food.

With a lot of bad news emerging from the world this last week (and in most weeks), I chose to look at the finer things in life. Easter is a special holiday – even if I disregard the religious importance that it has in the Christian calendar. Christmas is different – it comes in the middle of the winter and often people are too busy being depressed to truly enjoy that. If you have not been to Sweden in the winter, it is hard to connect with the dreary winter months and the depression that they bring with them. The dark grey days of November are difficult to pass through.

The modern times have made things easier, food is easy to get, there are shopping malls and enough attractions to keep everyone happy and busy but historically winters were almost unbearable. The time before snow was almost harder than the time after snow – snow brings color even if it is white, November and early December without snow are just dark and grey.

So you see, Easter is almost at the beginning of spring. The season every Swede is in love with, some even more than summer season. Summer may be glorious, but it only comes after spring. The first feeling of green leaves managing to rise from layers of snow, the first sight of flowers blooming – nothing can compare to that, not even the summer sun.

The traditional Easter eve dinner for me has always been more memorable than Christmas dinner. I hope and wish you all a great week and a great day and hope that you have fun.


Now for some other news, the Germanwings plane crash has made it difficult for me to trust in professional people. It is hard for me to understand the pain of those who lost their loved ones in an event where one man wanted to lose his life. He may have been suicidal but his act is beyond comprehension and I find no words to explain it.

Will there be some changes in rules and regulations for people involved in such professions? Will the doctors, pilots, train drivers and other such professionals will find increased scrutiny and process?

For me, it has to be said that the acts of one person have resulted in tarnishing reputations of many innocent and highly qualified professionals. In the coming days a lot of people will have to undergo higher scrutiny because of the fault of one single person.

Since this is the Easter week, I just hope that people find inner peace and understand that every life is precious. (Amen)

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: suedia, paste, activitati, germanwings, avion, prabusire, franta,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.