Logo

Suedia/ Noi legi mai severe pentru refugiati

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5265 times
Suedia/ Noi legi mai severe pentru refugiati Image

Suedia/ Noi legi mai severe pentru refugiati

RO

Numărul suedezilor care sprijină introducerea unor legi mai stricte pentru cei care caută azil în țară a crescut alarmant de mult – un sondaj recent a arătat că 7 din 10 suedezi sprijină noua și controversata decizie de înăsprire a legilor azilelor.

Când Primul Ministru Stefan Löfven a anunțat că suedezii vor impune legi mai stricte pentru cei care caută azil, sentimentul general a fost unul negative, deoarece părea că nimănui nu îi place decizia. Forțele de la frontieră au luat decizia nu numai de a primi mai puțini oameni, ci a creat mai multe puncte unde acestora li se verifică actele – o măsură ce nu s-a mai impus niciodată din moment ce granițele au fost mereu deschise celorlalte țări UE.  

Decizia însă nu a reușit să obțină o majoritate. Cei care se opun deciziei o numesc inumană și crudă, din moment ce susținătorii acesteia au numit-o o măsură ce a fost luată prea târziu și care nu va avea mare impact.  

Cu toate acestea, potrivit sondajului realizat de o companie mare de sondaje, Sifo, numerele au crescut, deoarece acum, cel puțin 7 din 10 suedezi sprijină noile măsuri. Această diferență majoră este atât surprinzătoare, cât și fără precedent.  

„Rezultatul este interesant deoarece putem vedea cu ochiul liber că noile propuneri au mai mult sprijin” a declarat șeful departamentului opiniei publice de la Sifo, Toivo Sjörén pentru ziarul Svenska Dagblatet în timpul unui interviu privat. Rezultatul sondajului ar fi putut fi diferit dacă acesta ar fi fost realizat înainte de atacurile din Paris, dar e greu de anticipat ce s-ar fi întâmplat dacă atacurile nu ar fi avut loc.  

Impactul acesta major asupra rezultatelor sondajului ar putea veni de la faptul că acesta a fost realizat între 24 și 25 noiembrie, după ce guvernul a anunțat că va crea legi mai aspre pentru cei care caută azil conform cărora țara nordică va oferi doar permise de ședere temporară tuturor refugiaților deoarece este obligată să ajute conform convențiilor internaționale și atât. Numerele au scăzut deoarece conform statisticilor inițiale venite de la Biroul de Migrare, după ce au fost impuse aceste noi măsuri, numărul refugiaților care a intrat în țară a scăzut cu 30% față de înainte. Având în vedere numărul de refugiați și condițiile, această scădere este una substanțială.  

În cadrul sondajului Sifo au participat 1000 de oameni care au fost întrebați care este opinia lor în legătură cu propunerile guvernului de a înăspri politicile legate de oferirea de azil. Deși aceste sondaje nu sunt holistice, sunt totuși indicatori buni asupra sentimentelor publicului general și reflect modul în care publicul gândește la un moment dat.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.theguardian.com

EN

The ratio of Swedes supporting stricter asylum has gone alarmingly up – a recent survey findings reveal that as many as seven out of ten Swedes support the new and controversial decision to tighten the asylum rules.

When Prime Minister Stefan Löfvens announded that Sweden would impose stricter asylum rules and policies there was a widespread nod of negativity and no one seemed to be happy with the decision. The Swedish border control has implemented the policy of not only taking few people but also has ensured many check points to filter proper identification – an action that has rarely been done ever since the borders were opened to the EU countries.

The decision however did not manage to gather major traction; the opponents of the decision cited it as inhuman, cruel and needless while the ones supporting the idea termed it as an action that was carried out too late and would have little impact in the dynamics.

Howver according to the fresh survey carried out by a major polling website and institution Sifo, the numbers have increased as at least seven out of ten Swedes support the new measures. This has really been a significant difference as this was both surprising and unprecedented in a way.

“The result is interesting, because we can tell that the new proposals get broad support,” Sifo’s head of public opinion Toivo Sjörén told the Svenska Dagbladet newspaper during a private interview. The result of the survey may have been different if the survey was carried out before the attack in Paris, as of now, there is hardly any reasonable assumption to maintain what it could have been if that attack had not taken place.

The major impact in the results of the survey could come from the fact that the survey was carried out from November 24th-25th, following the governments announcement of a tighter framework of rules and regulations related to asylum seekers that will see the Nordic country only offer temporary residence permits to all the refugees as it is obligated to help according to international conventions and nothing more. The figures are already in and ever since tighter measures were taken, according to the initial reports of the Migration Board – the refugee numbers have decreased by as much as 30 percent during the same period as before. Considering the amount of refugee intake and the conditions, this is a substantial decrease.

The Sifo poll asked the questions to a total of 1,000 people and asked them of their opinion about the governments proposals to tighten asylum policies. Although such surveys are not holistic in nature, they are good indicators of general public sentiment and reflect the major thought process of the public.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: suedia, rasism, refugiati, usa, siria, razboi, azil,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.