Logo

Suedia/ Economia după influxul de imigranti

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5055 times
Suedia/ Economia după influxul de imigranti Image

Suedia/ Economia după influxul de imigranti

RO

STOCKHOLM: Lucrurile nu au mai fost niciodată atât de dificile pe cât par când te uiți pe site-ul imigrării. Site-ul a fost îmbunătățit puternic pentru a putea face față numărului record de imigranți care cer azil și a suferit întârzieri masive. Procesele de rutină au fost întârziate – cozile sunt uriașe iar lucrurile par a dura mai mult decât înainte. Nimeni din țara aceasta nu este pregătit pentru un influx atât de puternic de imigranți și pare că va mai dura ceva timp până când lucrurile vor ajunge la normal. Cu toate acestea, există și vești bune în ceea ce privește impulsurile economice care au rezultat în urma venirii imigranților în țară.   

Câștigurile pe termen scurt sunt ușor de văzut – dacă în sistem sunt mai mulți oameni, aceștia vor cumpăra mai multe produse. Acest lucru automat îi impulsionează pe producători să producă mai mult – din moment ce totul e un cerc, acest lucru înseamnă că economia are de câștigat. Există totuși și probleme pe termen lung care apar – oamenii care abia au ajuns în țară. Pentru politicieni, următorii ani vor fi cruciali pentru asimilarea imigranților în sistem pentru ca economia să continue să crească.  

Băncile din țară sunt forțate să țină ratele dobânzilor foarte mici. Influxul în economie înseamnă și că krona (moneda suedeză) va continua să rămână puternică. Trendul acesta ascendent a dus la o performanță mai bună decât se aștepta a economiei pentru lunile octombrie și noiembrie. Prezicerile GDP au fost și ele ajustate pentru a face față schimbărilor ce au loc în această perioadă.  

Dobânzile foarte mici continuă să îi afecteze pe oamenii care au economisit bani în conturi obișnuite. Pentru cei care vor să riște și mai mult – să cumpere terenuri, mașini sau să investească în alte zone, aceasta pare a fi oportunitatea mult așteptată. Odată ce numărul oamenilor de pe piață crește, mărfurile vor continua să devină o investiție stabilă.  

Există totuși îngrijorări pe termen lung. Deși economia continuă să crească, analiștii economici suedezi continuă să se gândească la tot felul de scenario economice care ar putea deveni posibilități reale în viitorul apropiat. Investitorii, deși bucuroși până acum, sunt îngrijorați de ce se va întâmpla în viitor, când imigranții vor începe să caute oportunități de a face parte din cultura suedeză. Deși până acum lucrurile arată bine, oamenii încă se tem de schimbările ce ar putea avea loc în viitor.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.dailystormer.com

EN

STOCKHOLM: Things have never been this difficult – or as it seems if you look at the immigration board website. The site has been made to deal with record number of asylum seekers and has had to suffer from massive delays. Routine processes have been delayed – queues are massive and things appear to take longer than ever before. No one in the country was prepared for such a massive immigrant influx and it seems that this will take some time for things to normalize. However, there is good news in the form of economic boosts that have resulted from immigrants.

The short term gains are simpler to see – more people in the system mean more people will require buying products; this automatically increases consumption making it imperative for producers to produce more – since it travels in a circle this means that overall economy immediately takes a boost. There is however long term problems associated – people who have just flown in the country need jobs in the long term. For the policy makers for the country, for the next few years the most important aspect will be around assimilating all people in the system so that economy continues to grow.

Major banks in the country are being forced to keep interest rates extremely low. The influx in economy has also meant that krona (Swedish currency) continues to remain stronger. The upward trend has resulted in better than expected economic performance for the months of October and November. The GDP forecast has also been adjusted to cater for the adjustments seen during this period.

Low interest rates continue to make it difficult for people who have been saving money in basic savings accounts. For people who wish to take further risks – buy properties, cars or invest in other areas of interest, this seems to be the perfect opportunity. With increased amount of people in the market, commodities will continue to become a stable investment.

There is though deep concern in terms of long term. As much as the economy is growing as of now, Swedish financial analysts continue to think of different economic scenarios that can become realistic possibilities in the real future. Investors although happy as of now are worried about the future as they seek further avenues and opportunities for migrants to become part of the Swedish culture. Although as of now, the outlook looks good, people are still vary of changes that can be upon in the very near future. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: suedia, economie, imigranti, islam, musulmani, europa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.