Logo

Sri Lanka/ Regina din Jaffna din nou... pe sine!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11789 times
Sri Lanka/ Regina din Jaffna din nou... pe sine! Image

Sri Lanka/ Regina din Jaffna din nou... pe sine!

RO
Jaffna / Colombo: Trenul Queen ofJaffna, care a avut ultima călătorie cu aproape două decenii și jumătate în urmă, a fost relansat și trenul a ajuns ieri la Jaffna, din capitala Sri Lanka – Colombo, în mijlocul fanfarei.

Trenul decorat cu copaci de pătlagină și flori frumoase a fost aplaudat de către mii de oameni care au venit la Gara Jaffna să asiste la restaurarea acestei importante linii de cale ferată. Tamilii cunosc trenul drept \\\"Yarl Devil\\\", a fost odată un mod extrem de popular de transport între Tamil, din nordul Sri Lanka și Sinhala, majoritatea sudică. La fel ca trenul vechi, noua \\\"Regină Jaffna\\\" nu este un tren de lux, cu toate că unele dintre boghiurile sale vor avea aer condiționat, acces la internet și televiziune în viitorul apropiat. Traseul cuprinde acum o nouă pistă care face posibilă acoperirea întregii călătorii de 250 de mile în aproximativ 6 ore.

Trenul, care a fost suspendat în anul 1990 din cauza unui război civil sângeros între etnicii tamili și Sinhalesii de la țară, a fost nu numai modul cel mai convenabil de călătorie între Jaffna și Colombo, dar a fost, de asemenea, un semn de unitate între majoritatea sinhaleză și minoritatea Tamil.

Războiul civil din Sri Lanka, care a început în 1983 și s-a încheiat abia recent, în 2009, a lăsat aproape 80000 - 100000 de oameni morți de ambele părți. Pe măsură ce războiul a progresat, ambele, LTTE (Tigrii Eliberării din Tamil Eelam) și guvernul din Sri Lanka a vrut să capteze și să țină rutele-cheie de acces la Jaffna, inclusiv linia de cale ferată și autostrada A9 paralelă cu aceasta. Autostrada A9 a fost numită sumbru \\\"autostrada morții\\\", ca urmare a nenumăratelor vieți pierdute în luptele de-a lungul autostrăzii. Autostrada A9 a fost reconstruită și redeschisă publicului. LTTE, care luptau cu guvernul, în scopul de a crea un stat independent pentru mioritatea Tamil din Sri Lanka, i-a dat foc Reginei Jaffna în ianuarie, 1985, omorând 22 de soldați și 11 civili și rănind alți 44. Acesta a fost cel mai mare atac unic din partea LTTE asupra Sri Lanka. În cele din urmă, prin 1990 ca urmare a mai multor amenințări, serviciul de tren a trebuit să fie oprit.

Guvernul din Sri Lanka a fost chiar acuzat de masacrarea a mai mulți de 40000 de civili tamili în stadiile avansate ale războiului civil. S-a afirmat că Armata din Sri Lanka a tras intenționat asupra civililor, a bombardat spitale și a blocat alimentele și ajutorul medical a sute de mii de oameni blocați în nordul Sri Lanka. Astfel, reluarea Colombo - Jaffna este un pas important în reconstruirea și unificarea țării.

Președintele din Sri Lanka, domnul Mahinda Rajapakse, care a urcat la bordul Reginei Jaffna pentru ultimele 27 de mile ale călătoriei de 250 mile și a inaugurat mai multe stații de cale ferată de-a lungul traseului, a declarat la bordul trenului, \\\"Aceasta nu este doar un călătorie cu trenul, dar o punte de legătură între nord și sud, astăzi ceea ce a rămas pentru noi este să câștigăm inimile și mințile, să vindecăm minți. Cred că această călătorie cu trenul de astăzi va ajuta să conectă inimile și mințile încă o dată.\\\"

\\\"În trecut, nu a fost doar un mijloc de transport, dar a fost, de asemenea, o punte culturală între persoanele sinhaleze de aici si tamilii de acolo\\\", a spus Mohan Samaranayake, a declarat purtătorul de cuvânt prezidențial. El a adăugat că proiectul a fost \\\"un stimulent pentru a spori armonia comunală și prietenia.\\\"

Va urma

Autor: Icysaura / India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: indiatoday.intoday.in

EN
Jaffna/Colombo: The Queen of Jaffna train, which had its last run almost two and a half decades ago was relaunched and the train arrived yesterday at Jaffna from the Sri Lankan capital - Colombo amidst much fanfare. The train decorated by plantain trees and pretty flowers was cheered on by thousands of people who had come to the Jaffna Railway Station to witness the restoration of this very important rail link. The Tamils who know the train as Yarl Devi, was once an extremely popular mode of transport between the Tamil dominated northern Sri Lanka and the Sinhala-majority south. Like the old train, the new Queen of Jaffna is not a luxury train, although some of its bogies will have air conditioning, internet access and television in the near future.  The route now comprises of a new track which makes it possible to cover the entire 250 mile journey in about 6 hours.

The train which was suspended in the year 1990 due to a heightening bloody civil war between the Ethnic Tamils and the Sinhalese in the country, was once not only the most convenient mode of travel between Jaffna and Colombo, but was also a sign of unity between the Sinhalese majority and Tamil minority.

The Sri Lankan civil war that began in 1983 and only ended as recently as 2009, left around 80000 - 100000 people dead on both the sides. As the war progressed, both the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) and the Sri Lankan government wanted to capture and hold the key access routes to Jaffna, including the railway line and the highway A9 parallel to it. The A9 highway was grimly named the highway of death due to countless lives lost in the battles along the highway. The A9 highway has since been rebuilt and reopened to the public. The LTTE who were fighting the government in order to set up an independent state for Sri Lanka\\\'s Tamil minority had also blown up the Queen of Jaffna on  January, 1985 killing 22 soldiers and 11 civilians and injuring 44 others. It was then the single biggest attack by the LTTE on the Sri Lankan establishment.

Ultimately, by 1990 due to more threats, the train service had to be stopped.The Sri Lankan government has even been accused of massacring as many as 40000 Tamil civilians during the late stages of the civil war. It was alleged that the Sri Lankan Army intentionally fired upon civilians, bombed hospitals and blocked food and medical aid to hundreds of thousands of people stuck inside northern Sri Lanka. Thus, resumption of the Colombo - Jaffna rail link is an important step in rebuilding and unifying the country.The President of Sri Lanka, Mr. Mahinda Rajapakse, who boarded the Queen of Jaffna for the last 27 miles of the of the 250 mile journey and inaugurated several rail stations along the route, said on board the train, \\\" This is not just a train journey but a bridge between north and south, today what is left to us is to win over hearts and minds, healing of minds. I think this train journey today will help connect hearts and minds once again.\\\"

\\\"In the past, it was not only a mode of transport, but it was also a cultural bridge between the Sinhalese people here and the Tamils there,\\\" Mr. Mohan Samaranayake, presidential spokesperson said. He also added that the project was an incentive to enhance communal harmony and friendship.


Author: Icysaura / India

Share it!
Tags: tren, linie feroviara, lupte, razboi civil, Queen of Jaffna


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.