Logo

Spania are un Prim Ministru nou!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5006 times
Spania are un Prim Ministru nou! Image

Spania are un Prim Ministru nou!

RO

În sfârșit, Spania are un nou guvern! Mariano Rajoy a depus jurământul și a devenit noul Prim Ministru al Spaniei, după un impas politic ce a durat 11 luni.  

Spania nu a avut un guvern stabil din 23 decembrie 2015, ceea ce a dus la un mandate foarte confuz fără vreun partid politic care să poată să formeze un guvern. Un alt tur de alegeri a fost organizat pe 26 iunie 2016, dar și acesta a dus la rezultate confuse și părea că Spania avea să organizeze noi alegeri în decembrie 2016.  

Dar totuși, se pare că partidele s-au adunat și l-au sprijinit pe Mariano Rajoy, liderul Partidului Conservator (PP) săptămâna trecută. Rajoy a pus mâna pe o majoritate simplă în urma votului de sâmbătă, dar va întâmpina mari dificultăți în guvernarea unei țări atât de separată.  

Zeci de mii de oameni au ieșit în străzi în Madrid pentru a se opune numirii lui în funcția de Prim Ministru. Carmen Lopez, tehnician, a declarat că „va fi același guvern sau unul asemănător cu cel din ultimii patru ani care a fost dezastruos pentru Spania.”  

Partidul din opoziție, Partidul Socialist Spaniol (PSOE) s-a abținut din votul pentru formarea noului guvern, dar membrii acestuia au declarat că nu îl vor sprijini pe Rajoy și că i se vor opune pe cât pot.  

Socialiștii l-au avertizat pe Rajoy că nu „îi vom sprijini reformele odioase și nici nu îți vom ierta corupția” din cadrul PP.  

„De astăzi, nu mai ești Prim Ministrul provizoriu. Acum nu mai ai majoritatea pentru care te-ai luptat tot anul. Acum ești clar o minoritate urmărită îndeaproape de tot Congresul” a declarat purtătorul de cuvânt al PSOE, Antonio Hernando.  

Antonio Barroso, analist la agenția Teneo Intelligence a prezis cum vor ieși lucrurile: „eu cred că Rajoy încearcă să mituiască și să convingă partidele din Basque și din Insulele Canare să îi accepte bugetul propus. Dacă nu se va întâmpla asta, va fi foarte complicat deoarece Partidul Socialist va simți presiunea de a se abține când vine vorba de adoptarea bugetului. Rajoy are o unealtă foarte puternică în mâinile sale, alegerile anticipate.”

Barroso a subliniat că „ dacă Rajoy va rămâne în istorie pentru ceva, atunci va fi pentru strategia politică folosită, aceea de „hai să vedem ce-o fi”. El are cărțile cele mai bune și le-a păstrat și totul a mers foarte bine pentru el.”  

Antón Losada, care a scris o carte despre Rajoy și care lucrează ca și profesor de științe politice la Universitatea Santiago de Compostela a declarat că Rajoy are destulă experiență pentru un astfel de rol din zilele cabinetului fostului Prim Ministrul Aznar: „el s-a dovedit a fi unul dintre cei mai de încredere și mai receptive miniștrii ai lui Aznar. El a fost un fel de pompier pentru guvernul lui Aznar – un bun negociator și un tip care putea face afaceri. Noi nu vom vedea un nou Rajoy, ci îl vom vedea pe Rajoy pe care îl știam înainte ca acesta să devină liderul PP.”  

“Rajoy a ajuns la două concluzii după alegerile din decembrie: prima a fost că niciodată nu îl vor lăsa să guverneze pe baza rezultatelor, așa că era inutil să caute o numire în funcție, iar cea de-a doua a fost că și-a dat seama că oponenții săi erau prinși într-o luptă atât de crâncenă, încât niciodată nu aveau să ajungă la o decizie de comun acord pentru o alternativă” a adăugat domnul Losada.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.wsj.net

EN

Finally, Spain gets a government! Mariano Rajoy has been sworn in as the new prime minister of Spain after a political impasse that has last almost 11 months.

Spain hasn’t had a government since the elections of December 23, 2015, which threw up a very confusing mandate with no political party unable to form the government. Another election was held on June 26, 2016, and that threw a confusing mandate as well, and it looked very likely that Spain was going to have another election in December, 2016.

But thankfully, the political parties have got together and supported Mariano Rajoy, the leader of the conservative People’s party (PP) in the confidence vote last week. Rajoy secured a simple majority in Saturday’s vote but he will still find it challenging to govern in such a divided country.

Tens of thousands of people took to the streets in Madrid to oppose his elevation as the Prime Minister. Carmen López, a retired technician said, “It’s going to be the same government, or similar, [as in] the past four years, which was disastrous for Spain.”  

The opposition Spanish Socialist party (PSOE) abstained in the vote to make way for a government to be formed, but it said that it was not supporting Rajoy and would fight him every step of the way.

The socialists warned Rajoy not “back your odious reforms nor to pardon the grave corruption” within the PP

“From today you are no longer acting [prime minister]. You now do not have the absolute majority that you’ve been feigning all year. You’re now in a clear minority and under the close watch of everyone in this congress,” PSOE spokesman Antonio Hernando said.

Antonio Barroso, an analyst at Teneo Intelligence predicted how things would pan out:  “I think what Rajoy is going to try to do is some pork-barrelling and horse-trading with the Basque and the Canary Islands parties to try to get over the line and pass the budget. If that doesn’t work, it’s going to be complicated because the socialist party will be under pressure to abstain to facilitate the adoption of the budget. Rajoy has a very powerful tool in this regard, which is early elections.”

Mr. Barroso emphasized: “If Rajoy is remembered for something in terms of political strategy, it will be this wait-and-see strategy. He had the best cards and he’s stuck to them and it’s basically worked very well for him.”

Antón Losada, who has written a book on Rajoy and works as a professor of political science at the University of Santiago de Compostela said Rajoy had enough experience for such a role from as days in the former Prime Minister Aznar’s cabinet: “He turned out to be one of Aznar’s most reasonable, most receptive ministers. He was a bit of a firefighter for the Aznar government – a good negotiator and a guy who could do deals. We won’t see a new Rajoy, we’ll see the Rajoy we knew before he became the PP leader.”

  “Rajoy came to two conclusions after December’s election: first that that they’d never let him govern on the results, so there was no point going for an investiture, and second that his opponents were so deeply locked in rivalry that they wouldn’t be able to reach an agreement to offer an alternative,” Mr. Losada added. 

Author: Raghav Hegde

Share it!
Tags: spania, rajoy, prim ministru, alegeri, sondaje, guvern, politica, stiri, ue,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.