Logo

Spania/ Pep Guardiola si independenta Catalonia

Author: admin
Posted: 11 months ago
Read: 2157 times
Spania/ Pep Guardiola si independenta Catalonia Image

Spania/ Pep Guardiola si independenta Catalonia

RO

Pep Guardiola, cel mai faimos manager de fotbal din lume, care antrenează momentan clubul Manchester City din English Premier League și care în trecut a antrenat jucătorii Barcelona și Bayern Munich, a intrat acum într-un alt domeniu: politica.

Mai pe scurt, Guardiola, un catalan mândru vrea ca provincia Catalonia din Spania să obțină independența. El a vorbit recent în fața unui public de 40.000 de oameni în cadrul unui protest din Barcelona, unde a declarat acest lucru sus și tare.

Managerul Manchester City a declarat că „nu mai avem vreo altă opțiune decât să votăm.” Guardiola și-a prezentat argumentele pentru un referendum în care să se decidă independența Cataloniei în fața publicului care îl aplauda încontinuu.

El a vorbit în Montjuïc cu sloganul „Iubesc Democrația” pe fundal. El a citit tare următoarea declarație în catalană, spaniolă și engleză.

„Am încercat de 18 ori să ajungem la un acord pentru un referendum și mereu răspunsul a fost nu” a spus Guardiola. „Nu mai avem nici o altă opțiune decât să votăm. Noi cerem comunității internaționale să ne sprijine și democraților de peste tot din lume să vină să ne ajute să ne apărăm drepturile care sunt amenințate în Catalonia, printre care și dreptul la exprimare și dreptul la vot.”

Multe lucruri au loc acum în Spania. Guvernul catalan, care este condus de naționaliștii catalani și care vor să obțină independența de Spania, au cerut să se organizeze un referendum pe 1 octombrie.

Jesús Espinosa, un supporter care l-a ascultat pe Guardiola a declarat că: „cred că mult mai mulți oameni vor veni la vot în 2014 pentru că mulți vor să-și spună părerea. Am așteptat 300 de ani pentru momentul ăsta și nu ne vom opri acum.”

„Eu vreau ca noi să avem oportunitatea de a vota și de a deveni o republică independentă catalană, dar vrem să o facem legal și pașnic. Catalonia este o sursă importantă de venit și vor lupta cu tot ce au pentru a o păstra” a adăugat Jesus.

Vicepremierul Spaniei, Soraya Sáenz de Santamaría a declarat că „ei pot să ceară referendum de câte ori vrem … referendumul nu va avea loc.” Guvernul spaniol a numit referendumul ilegal.

Dar guvernul catalan este de o altă părere. Raül Romeva, Ministrul de Externe catalan a declarat că „noi am încercat să ajungem la un acord comun cu Madridul, dar răspunsul lor a fost mereu nu.”  

„Până la urmă – având în vedere că nici măcar nu au vrut să discute problema – guvernul catalan are obligația democratică și mandatul de a cere oamenilor din Catalonia să-și exprime dorințele liber” a adăugat Romeva.

Spania a declarat că va invoca articolul 155 din constituție pentru a opri referendumul. Acesta ar fi un pas foarte grav deoarece înseamnă că poliția locală va prelua controlul, se vor închide școlile pentru a se preveni folosirea lor ca și secții de votare, iar autonomia regională oferită momentan va fi retrasă.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.dailymail.co.uk

EN

Pep Guardiola, the most famous football manager in the world, who currently manages Manchester City in the English Premier League and in the past has managed Barcelona and Bayern Munich, has now taken on a new interest. Politics.

More specifically, Guardiola, a proud Catalan wants independence for Catalonia from Spain. He recently spoke to a large crowd of 40,000 in a rally in Balrclona, where he signaled his intentions clearly to everyone.

Manchester City manager said, ‘we have no other option but to vote.’ Guardiola presented the case for a referendum on Catalan independence to the cheering crowd of supporters.

He spoke at the Montjuïc with a slogan “Love Democracy” in the backdrop.  He read out the following statement in Catalan, Spanish and English.

“We have tried on 18 occasions to reach an agreement on a referendum and the answer has always been no,” Guardiola said. “We have no other option but to vote. We call on the international community to support us and on democrats the world over to help us to defend the rights that are threatened in Catalonia, such as the right of freedom of expression and the right to vote.”

Things are happening in Spain. The Catalan government, which is led by Catalan nationalists who want independence from Spain, has called for a referendum in the region on 1 October.

Jesús Espinosa, a supporter who was listening to Guardiola said, “I think the turnout will be higher than in 2014 because a lot of people want to have their say. We’ve been striving for this for 300 years and we’re not going to stop now.”

“What I want is for us to have the opportunity to vote and to become an independent Catalan republic and to do it legally and peacefully. Madrid will respond as it’s always done because Catalonia is a source of income and they’ll fight with all they have to keep it,” Jesus added.

In response, Spain’s deputy prime minister, Soraya Sáenz de Santamaría said, “They can announce a referendum as many times as they want … but the referendum is not going to take place.”  The Spanish government has called all calls for referendum as illegal.

But the Catalan government thinks otherwise. Raül Romeva, the Catalan foreign affairs minister, said, “We have tried to reach a consensual agreement with Madrid but their response has always been no.”  

“At the end of the day – given there’s not even been the will to sit down at the table to discuss the question – the Catalan government had a democratic obligation and the mandate to put this to the people of Catalonia so that they can express themselves freely,” Mr. Romeva added.

Spain has said that they would invoke article 155 of the constitution to thwart the referendum. That would be a severe step where they take control of the local police, close schools to prevent them from being used as polling stations and do away with the regional autonomy granted to the region.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: fotbal, pep, guardiola, independenta, spania, catalonia, guvern,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.