Logo

Spain/ Sate de vanzare

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 18362 times
Spain/ Sate de vanzare Image

Spain/ Sate de vanzare

RO
În scopul de a încuraja dezvoltarea economică a țării, care în ceea ce privește economia stă destul de rău, autoritățile spaniole și băncile locale au decis să facă o mișcare neobișnuită – au oferit spre vânzare sate la preţuri incredibil de mici.

Unul dintre aceste sate, Esbladu, este la ceva mai mult de o oră de condus de la Barcelona. Preţul acestui sat este în jur de 280.000 de euro. Acest preț include site-ul complet: crama, o biserică și 14 case abandonate de mai bine de 60 de ani.

Satul are o populație de un singur om, vinificatorul Ramon Martin, care speră că cumpărătorul, în cazul în care acesta apare, se va întoarce la viața satului și va încuraja dezvoltarea. "Mi-ar plăcea să vină la sat oameni care iubesc natura", a declarat Martin pentru RT.

Aproximativ 3.000 de sate din Spania nu au locuitori, și peste o sută dintre ei sunt în Catalonia, potrivit Institutului Național de Statistică Spaniol (INE). Anii \50 au cunoscut o explozie al abandonului rural, care a înmulțit satele nelocuite. Și astăzi, procesul de îmbătrânire a celor care trăiesc în sate mici ar putea creşte cifra. Spania, potrivit datelor INE, are în prezent 3051 de sate nelocuite. Cele mai multe dintre ele sunt situate în partea de nord: Galicia și Asturias. În Catalonia există 114 sate (122, în funcție de IDESCAT) și cele mai multe dintre ele, 48, sunt situate în provincia Lleida. Girona are aproximativ 30 de sate nelocuite, Barcelona 29 și, în cele din urmă, Tarragona dispune de 7 locuri goale. Şi 18% dintre comunele cu mai puţin de 200 de persoane şi-au pierdut populația din 1998, potrivit datelor furnizate de Idescat. În fruntea listei de scădere a populației sunt Lladurs (Solsona), Almatret (Segrià) și Bassella (Alt Urgell), ale căror standarde au scăzut cu aproape 30% în ultimul deceniu, potrivit lavanguardia.com.

Multe consilii au încercat de mult timp să repopuleze satele cu vieți umane. Pentru a face acest lucru, ele oferă o serie de beneficii care îi fac pe oameni să ia serios în considerare această opțiune. Nu sunt mulți oameni care doresc să-şi părăsească oraşele în căutare de lucru, case și o viață liniștită.

În Arganza, autoritățile locale au ca scop să nu închidă școala. Prin urmare, acestea oferă case gratuite pentru familiile cu doi sau mai mulți copii. Satul Elijate încearcă să crească în populație și oferă case gratuite pentru familiile cu copii. În Algar, părinții pot primi 750 de euro pentru fiecare copil născut în ultimii doi ani, în cazul în care decid să trăiască acolo. Dar dacă nu aveți copii, nu vă faceți griji, există, de asemenea, un loc şi pentru tine: San Andrés (Leon) oferă 300 de euro pentru fiecare copil, dar în cazul în care un copil se va naște acolo. Dacă nu doreşti să plăteşti impozitele, Castelnou este satul tău ideal. Și dacă vrei un loc de muncă permanent și o chirie ieftină, contactaţi satul Retorillo Soria, dar aveţi răbdare pentru că are acum mii de cereri.

Multe sate din Spania sunt acum de vânzare după ce au fost nelocuite. Vânzarea acestor terenuri este una dintre opțiuni. În plus, unele municipalități au în vedere fuzionarea cu sate pentru a economisi costurile. Fondul European de Dezvoltare Regională, de asemenea, ajută la popularea satelor abandonate din Spania.

Autor: Hvroje - Croatia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: hinhanhdepnhat.info

EN
In order to encourage the economic development of the country, which as far as the economy stands is pretty bad, the Spanish authorities and local banks have decided to make an unusual move - offered for sale villages at incredibly low prices.

One of these villages, Esbladu is little more than an hour\s drive from Barcelona. The price of this village is around 280,000 euros. This price includes the complete site: winery, a church and 14 houses stand abandoned for more than 60 years.

The village has a population of one man, winemaker Ramon Martin, who hopes that the buyer, if he occurs, will return to village life and encourage development. "I would love that to the village come people who love nature" said Martin for RT.

About 3,000 villages across Spain have no inhabitants, and over a hundred of them are in Catalonia, according to the Spanish National Statistics Institute (INE). The 50’s experienced a boom of rural abandonment that multiplied uninhabited villages. And today, the aging of those who live in small villages could increase the figure. Spain, according to INE data, currently has 3,051 uninhabited villages. Most of these villages are located in the north: Galicia and Asturias. In Catalonia there are 114 villages (122, according to the IDESCAT) and most of them, 48 are located in the province of Lleida. Girona has about 30 uninhabited villages, Barcelona 29 and, finally, Tarragona has 7 empty places. And 18% of the municipalities of fewer than 200 people have lost population since 1998, according to data provided by Idescat. Topping the list of population decline are Lladurs (Solsona), Almatret (Segrià) and Bassella (Alt Urgell), whose standards have dropped nearly 30% in the last decade, according to lavanguardia.com.

Many councils have long been trying to repopulate the villages short of human life. To do this, they offer a number of benefits that make people seriously consider this option. There are many people willing to leave their hometowns in search of work, home and a quiet life.

In Arganza, local authorities are aiming not to close the school. Therefore, they offer free houses to families with two or more children. Village of Elijate is trying to grow in population, and gives free homes to families with children. In Algar, parents get 750 euros per child born in two last years, if they decide to live there. But if you don’t have children, do not worry, there is also a place for you: San Andrés (Leon) offers 300 euros per child, but if a child will be born there. If you do not want to pay taxes, Castelnou is your ideal village. And if you want a permanent job and cheap rent, contact village Retorillo Soria, but patience because right now has thousands of applications.

Many villages in Spain are now for sale after being uninhabited. The sale of these lands is one of the options. In addition, some municipalities are considering merging villages to save costs. European Regional Development Fund also helps to populate abandoned villages in Spain.

Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: satede vanzare, nelocuite, economie, Spania, natura


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.