Logo

South Africa/ Poate primul sfant african?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7372 times
South Africa/ Poate primul sfant african?! Image

South Africa/ Poate primul sfant african?!

RO

Au apărut informații pe 20 martie conform cărora un învățător de la o școală gimnazială din Limpopo, care a fost ucis cu pietre după ce a declarat în public că nu crede în vrăjitorie, ar putea deveni primul sfânt sud-african.

Uciderea bruală a lui Benedict Daswa a fost mai mult sau mai puțin neobservată în ultimii ani violenți ai aparteidului. În acea perioadă, violența și uciderea din motive politice era la ordinea zilei.

Catolicii au continuat să comemoreze moartea lui Daswa și au format o procesiune la locul crimei lui la cea de-a zecea aniversare din februarie 2000.

Acum au apărut informații oficiale conform cărora Papa Francis ar fi aprobat sanctificarea lui Daswa, un fost păstor și tatăl a opt copii, un pas uriaș către etichetarea acestuia ca un sfânt adevărat.

„Modelele și eroii sunt importanți, chiar și astăzi” a declarat Reverendul Slattery. „Daswa este un erou pentru că i-a învățat pe cei analfabeți să iasă de sub asupritori, tipul de oameni care transformă pe alții în victime prin frică. El a fost un apostol pentru viață și i-a ajutat pe oameni să se ridice ca în vremurile vechi. Influența sa va crește în timp deoarece din ce în ce mai mulți oameni vor ajunge să îl cunoască.”

Africa, având 16% din toți catolicii din lume, are doar o mână de sfinți – majoritatea dintre aceștia fiind misionari din Europa. În satul Nweli, prietenii lui Daswa și-au amintit că el a ajutat la construirea bisericii, aducând pietre de pe râu cu camioneta sa și era mereu primul care ajungea la slujbă.

Vânătoarea de vrăjitoare care a dus la moartea sa a început în ianuarie 1990, când satul Mbahe trecea printr-o perioadă grea, secetă și inundații. Unele colibe fuseseră distruse de fulgere.

Locuitorii satului au vrut să găsească un vinovat, dar Daswa a explicat că vremea este un fenomen natural.

Câteva nopți mai târziu, când se îndrepta spre casă seara, s-a trezit că drumul era blocat de o creangă smulsă dintr-un copac. S-a dat jos din mașină și a fost atacat de o gașcă de oameni care se ascundeau în tufișuri și care erau înarmați cu pietre.

Ascunzându-se într-o colibă din apropiere, el a ieșit când mulțimea a amenințat că va da foc colibei. I-a fost acordat un moment pentru a se ruga înainte ca aceștia să îl atace cu bate knobkierie, fracturându-i craniul.

În timp ce era întins pe pământ, mulțimea a adus apoi o oală din colibă și i-au turnat apă clocotită peste cap, nas, urechi și gură. Un preot local care a încercat să ajungă în sat după crimă a trebuit să se întoarcă din pricina amenințărilor. „A fost prima dată când am simțit cu adevărat răul absolut” a spus el.

Oamenilor li s-a spus să nu se ducă la înmormântare sau să se roage în fața casei lui după cum se obișnuiește, dar mulți nu au mers de frică. Fratele său Maxim a declarat că familia sa încă locuiește în același sat, în mijlocul ucigașilor lui, spunând că principiile creștine l-au învățat să își ierte dușmanii.

Cu toate acestea, satul rămâne izolat de lume și împărțit. Crimele motivate de superstiții și suspiciuni încă au loc.

Papa Francis, care trebuie să viziteze Uganda și Republica Central Africană anul acesta, ar putea vizita și s-a obținut o bucată de pământ pentru un altar, o școală și un loc de pelerinaj. Ironia ar fi că fii și fiicele ucigașilor lui Daswa ar putea beneficia de noua școală care va fi construită în sat.

În ceea ce privește egalarea situației, beatificarea lui Daswa ar putea fi un ritual religios binevenit, dar crima lui este condamnată puternic, deși descrisă ca moartea unui martir.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: 

EN

Reports came in from the 20th of March that a primary school head teacher in the Limpopo, who was stoned to death after publicly doubting the power of witchcraft, is set to become southern Africa’s first saint.

The brutal killing of Benedict Daswa went more or less unnoticed in the violent final years of apartheid. At that time, there was a lot of violence and killings for political purposes.

Catholics kept commemorating Daswa’s death and held a procession to the scene of his murder on the 10th anniversary in February 2000.

Now the prominent news is that Pope Francis has approved the beatification of Mr. Daswa, a former herder and father of eight, a major step on the path to sainthood.

“Role models and heroes are important, even today,” said the Rt. Rev Slattery. “Daswa is a hero because he helped liberate people from internal oppression, the kind that stifles people and makes victims of jealousy and fear.  He will be an apostle for life, and help people to stand up against the old ways. His influence will grow in time as more and more people come to know him.”

Africa, with 16 per cent of the world’s Catholics, only has a handful of saints - the majority of them white missionaries from Europe.  In the village of Nweli, Mr. Daswa’s friends remembered that he helped to build the church, ferrying rocks from the river with his pick-up truck, and was always the first to arrive for mass.

The witch hunt which led to his death began in January 1990, when Mbahe village suffered a drought and then floods. Some huts were destroyed by lightning.

The villagers wanted to find a culprit to punish but Mr. Daswa tried to explain that the weather was a natural phenomenon.

Several nights later, as he drove home in the early evening, he found his way blocked by the branch of a wild fig tree. Getting out, he was set on by a mob hidden in bushes on either side of the road and armed with rocks.

Taking refuge in a nearby hut, he emerged when the crowd threatened to burn it down. He was allowed a moment of prayer before they smashed his skull with a knobkierie club.

As he lay on the ground, the mob then took a kettle from the hut and poured boiling water into his head, his nose, ears and mouth. A local parish priest who tried to reach the village after the killing had to turn back after more threats. “It was the first and only time I ever really sensed evil,” he said.

People were told not to go to his funeral or to pray at his house as is customary and many did not out of fear. His brother Maxim said the family still lives in the same village, in the midst of the killers, saying that his Christian beliefs teach him to forgive his enemies.

However, the village remains split and wary of outsiders. Murders driven by suspicion and superstition still continue.

Pope Francis, who is scheduled to tour Uganda and the Central African Republic this year, may visit and land has been set aside for a shrine, a school and a place of pilgrimage. The irony of this  would be that  some of the children of  Daswa’s killers  will benefit by attending  the school  that will  be  set up on that  land.

In the consideration of the equity of the situation, Daswa’s beatification may be a welcoming religious rite, but his murder unwittingly described as a martyr’s death is to be vehemently condemned.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: africa, sfant, catolic, daswa, south africa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.