Logo

South Africa / Terorism ... intre Tunis si Maqubela

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8982 times
South Africa / Terorism ... intre Tunis si Maqubela Image

South Africa / Terorism ... intre Tunis si Maqubela

RO

În iunie 2009, Patrick Maqubela a fost ucis. Acum, în 2015, pe 18 martie au apărut noi informații conform cărora fiul răposatului judecător, Duma Maqubela, a cerut o sentință mai dură pentru văduva condamnată, Thandi Maqubela. Duma a depus mărturie pentru o nouă sentință mai dură în cadrul tribunalului din Cape Town. 

Mama lui vitregă a fost condamnată pentru uciderea tatălui lui în iunie 2009.

Duma Maqubela a declarat curții că ar fi foarte insensibil din partea tribunalului ca acuzatei să i se ofere o sentință cu suspendare sau periodică, după cum a sugerat un lucrător social miercuri. El a spus că un astfel de act ar trebui să fie pedepsit cât mai dur posibil.  

El a cerut o sentință minimă de 20 de ani. Duma a depus mărturie că membrii familiei încă doreau ca pedeapsa cu moartea să fi existat.

Între timp, cazul a fost amânat până luni, 23 martie, când statul va interoga din nou un lucrător social care a depus mărturie pentru micșorarea sentinței.

O altă știre nouă se referă la faptul că Ministrul de Interne al Tunisiei a confirmat pe 18 martie, miercuri, că printre cei 20 de turiști uciși de către atacatorii care au luat cu asalt muzeul național din Tunis se numără și un sudafrican.

Informația a fost confirmată și de Ministrul Sănătății, Said Aidi.

Ca un fel de justiție răzbunătoare, Primul Ministru tunisian, Habib Essid, a declarat că cei doi atacatori au fost uciși, dar că unii dintre atacatori se poate să fi scăpat.

Atacul de la faimosul muzeu național Bardo a fost primul într-un loc turistic de ani de zile în Tunisia. Nu se știe clar cine erau atacatorii, dar forțele de securitate au umplut imediat zona. Rapoartele arată că mulți oameni în vârstă, aparent turiști, au fugit panicați către siguranță, printre aceștia numărându-se și un cuplu cu doi copii în brațe. După cum era de așteptat, clădirea Parlamentului din Tunisia, care se află lângă muzeu, a fost evacuată.

Televiziunea privată Wataniya a difuzat imagini cu forțele de securitate tunisiene care escortau zeci de turiști pe treptele muzeului către siguranță, în timp ce forțele de securitate armate își aținteau armele către clădirea alăturată.

Rapoartele arată că printre turiștii uciși s-au numărat italieni, despre care se crede că ar fi fost pasageri la bordul navei Costa Fascinosa, o navă de croazieră care organizase o călătorie de șapte zile în vestul mării Mediteraneene și care oprise în Tunis.

Muzeul Național Bardo, construit într-un palat din secolul 15, este cel mai mare muzeu din Tunisia și găzduiește una dintre cele mai mari colecții de mozaice romane, printre cele 8.000 de lucrări.

Peste tot în lume, atacul a fost condamnat în special de către Statele Unite, ONU, Franța și UAE. Experții și investigatorii extremismului precum Grupul de Inteligență SITE, care urmărește și observă site-urile extremiste și jihadiste de peste tot din lume, au declarat că Statul Islamic aplaudă atacul de la muzeul Bardo, cerând „tuturor tunisienilor să-și urmeze frații”.

În timp ce Africa de Sud își plânge mortul din Tunis, continuă totuși să încurajeze curtea să facă dreptate în cazul lui Maqubela. Uciderea sudafricanilor, fie că se întâmplă în țară, fie că peste graniță, este întotdeauna un motiv pentru îngrijorare.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.abcnews.com

EN

In June 2009, Acting Judge, Patrick Maqubela was killed.  Now, in 2015, reports came in on 18-March that the son of the late judge, Duma Maqubela, has called for a harsh sentence for convicted widow, Thandi Maqubela. Duma was testifying in aggravation of sentence in the High Court in Cape Town.

His stepmother was convicted of killing his father in June 2009.

Duma Maqubela told the court that it would be highly insensitive for the accused to be given a wholly suspended or periodical sentence, as was suggested by a social worker who testified on Wednesday. He says an act of this nature should be dealt with as harsh as possible.

Hes called for a minimum sentence of 20 years. Duma testified that family members have expressed sentiments wishing that the death penalty was still in place.

Meanwhile, the case has been postponed to Monday, March 23, when the State will cross examine a social worker testifying in mitigation of sentencing.

In another development, Tunisias interior ministry on Wednesday 18-March evening confirmed that there was a South African among 20 tourists killed when gunmen attacked the national museum in Tunis.

This was also corroborated by Health Minister Said Aidi.

As in retributive justice, Tunisian Prime Minister Habib Essid noted that two of the gunmen were shot dead, but that some of the attackers might have escaped.

The attack on the famed National Bardo Museum was the first on a tourist site in years in Tunisia. It wasn clear who the attackers were, but security forces immediately flooded the area. Reports state that many elderly people, apparently tourists, ran in panic to safety, including at least one couple carrying two children. As was to be expected, Tunisias parliament building, which is next to the museum, was evacuated.

Private television Wataniya showed masked Tunisian security forces escorting dozens of tourists up nearby steps and away from the danger, as armed security forces pointed guns toward an adjacent building.

Reports also   say that among the tourists who were killed, were Italians, who were believed to have been passengers aboard the Costa Fascinosa, a cruise liner making a seven-day trip of the western Mediterranean that had docked in Tunis.

The National Bardo Museum, built in a 15th-century palace, is the largest museum in Tunisia and houses one of the worlds largest collections of Roman mosaics among its 8 000 works.

Globally, the attack has been condemned and especially by the US, the UN, France and the UAE. Experts and investigators on extremism such as SITE Intelligence Group, which follows and observes  extremist and jihadi websites around the world, have stated that the Islamic State accounts are applauding the attack on the Bardo museum and putting out "calls for Tunisians to follow their brothers."

As   South Africa mourns its dead at Tunis, it continues to encourage its courts to do justice as in the Maqubela case.  Killings of South Africans in the   country or outside its borders are always a concern.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: tunisia, atac, south africa, proces,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.