Logo

Somalia/ Nou lider Al-Shabaab

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8428 times
Somalia/ Nou lider Al-Shabaab Image

Somalia/ Nou lider Al-Shabaab

RO
Pentru foarte mult timp, grupul militar islamist, al Shabaab (tradus \"Tineret\"), a distrus vieți și proprietăți în Somalia și în țările vecine din Africa, precum Kenya și Uganda. Trebuie să fi fost aplauze la știrile  internaționale, atunci când rapoartele venit pe 06-septembrie,  anunțând că liderul grupului Ahmed Abdi Godane a fost ucis într-un atac aerian american în Somalia săptămâna trecută. Forțele americane au lovit Godane, tabără în sud-centrală Somalia cu rachete Hellfire și muniții ghidate cu laser la 01 septembrie. Amiralul John Kirby, secretarul de presă al Pentagonului a confirmat uciderea Godane într-o operațiune care implică atât aeronave cu pilot și fără pilot. Anterior, în luna ianuarie, a fost raportat că Ahmed Mohamed Amey, Godane aproape asociat a fost ucis intr-un atac aerian american.

Grupul, la scurt timp după ce a numit un nou lider, Sheikh Ahmad Omar Abu Ubaidah, a avertizat dușmanii săi să \"așteptăm doar ceea ce  va provoca un mare necaz\". Ubaidah a raportat ca s-a alăturat grupului din 2006. El preia de la Godane, care a devenit șef al grupului în 2008, istoria părând să se repete, Godane fiind el însuși  făcut lider după uciderea predecesorului său Aden Hashi Ayro în SUA intr-o operație asemănătoare.

Militanții afiliatelor din al-Qaida au efectuat atentate și atacuri sinucigașe în Somalia și în alte părți din regiune, inclusiv atacul 21-Septembrie-2013 la mall-ul Westgate în Nairobi, Kenya, in care au murit 67 de oameni. Grupul a efectuat de asemenea  o gherilă în unele părți ale capitalei somaleze Mogadiscio, unde au fost lupte cu guvernul sustinut de Occident din Somalia.

Acesta va fi amintit prin faptul că Godane a revendicat public responsabilitatea pentru atac Westgate. Potrivit lui, la acel moment, atacul a fost o răzbunare a grupului de implicare kenyan și de Vest în Somalia. Acesta a fost raportat că nu cu mult timp după atacul mall Westgate, Navy Seals au luat cu asalt pe uscat în cetatea al Shabaab a Barawe, în cazul în care se susține că cele mai recente atacuri aeriene au fost lansate, dar nu au reușit să captureze sau să omoare ținta lor.

Acest ultim atac in care Godane a fost ucis, spun observatorii poate face  două lucruri: ea poate să agraveze violența sau acesta se poate reduce. Principiul de vârstă lungă \"scoate păstorul și oile se vor risipi\" s-ar aplica cu siguranță în al doilea scenariu. În primul scenariu nu va fi nevoie de mai multă violență. Grupul islamist a promis să aducă suferință la dușmanii săi, indiferent de cât timp este nevoie.

Ordinea de zi principală este punerea în aplicare extremă și strictă a islamului și a luptei împotriva părții  de vest. În cazul al Shabaab a existat un front unit in  mai mult pe lupte împotriva terorismului de către Uniunea Africană așa cum se vede în eforturile de pace recente. Este de așteptat ca eforturile împotriva terorismului  să fie neobosite în scopul de a preveni mai multă violență, deșeuri și distrugere. 

Autor: Tubornemi - Nigeria 
Traducător: Roxana Samfira 
Sursa foto: i.telegraph.co.uk; active-news.vice.com


EN
For a very long time, the Islamist militant group, al Shabaab (translated ‘the Youth’) has ravaged lives and properties in Somalia and in neighbouring African countries like Kenya and Uganda. It must have been cheering news for international watchers when reports came in on 06-September that the group’s leader Ahmed Abdi Godane had been killed in a U.S. air strike in Somalia last week. U.S. forces struck Godane\\s encampment in south-central Somalia with Hellfire missiles and laser-guided munitions on 01-September. Rear Admiral John Kirby, the Pentagon\\s press secretary confirmed the killing of Godane in an operation involving both manned and unmanned aircraft. Earlier, in January, it was reported that Ahmed Mohamed Amey, Godane’s close associate was killed by a U.S. air strike.

The group shortly after named a new leader, Sheikh Ahmad Umar Abu Ubaidah, warning its enemies to \"expect only that which will cause you great distress\". Ubaidah is reported to have joined the group since 2006. He takes over from Godane who became the group’s head in 2008. History appears to be re-written as Godane was himself made leader following the killing of his predecessor Aden Hashi Ayro in a similar US operation.
The al Qaeda-affiliated militants have carried out bombings and suicide attacks in Somalia and elsewhere in the region including the 21-September-2013 attack on the Westgate shopping mall in Nairobi, Kenya, that killed 67 people. The group has also been carrying out guerrilla attacks in parts of the Somali capital Mogadishu, where it is fighting the Western-backed government of Somalia.

It will be recalled that Godane publicly claimed responsibility for the Westgate attack. According to him, at the time, the attack was the group’s revenge for Kenyan and Western involvement in Somalia. It was reported that not long after the Westgate mall attack, Navy SEALS stormed ashore into the al Shabaab stronghold of Barawe, where it is alleged that the latest air strike was also launched, but they failed to capture or kill their target.

This latest attack that killed Godane, observers say may do either of two things: it may either worsen the violence or it may reduce it. The age-long principle of ‘take out the shepherd and the sheep will scatter’ would surely apply to the second scenario. In the first scenario, however, going by the statements made by the group, there will be more violence. The Islamist group has vowed to bring distress to its enemies no matter how long it takes.

Our observation on the al Shabaab modus operandi is not unlike its affiliate senior, the al Qaeda or its sisterly Boko Haram in West Africa. The main agenda is the extreme and strict implementation of Islam and the fight against anything western. In the case of al Shabaab there has been a more united front on the fight against terrorism by the African Union as seen in the efforts of its peace keeping forces in Mogadishu recently. It is expected that the efforts against terrorism will be relentless in order to forestall more violence, waste and destruction.

   Author: Turbonemi - Nigeria

Share it!
Tags: atac, islam, lider mort, grup militar


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.