Logo

Solverboard, aplicatia ce rezolva probleme reale!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3466 times
Solverboard, aplicatia ce rezolva probleme reale! Image

Solverboard, aplicatia ce rezolva probleme reale!

RO

Solverboard: O platformă ce vă ajută să rezolvați crize adevărate

Solverboard ar putea să fie primul Sistem de Inovare din lume care oferă oricui posibilitatea de a rezolva probleme reale de business pentru a face mai mulți bani.  

Deși majoritatea sistemelor de economie ajută vânzătorii și cumpărătorii să rezolve probleme reale, Solverboard dorește să ajute diferite companii pentru a rezolva probleme mai dificile într-un mod inovator cerând ajutorul comunității globale.  

Fiecare companie setează o anumită provocare, o recompensă și un timp limită în care oamenii pot să își posteze răspunsul. Răspunsurile sunt apoi analizate pe baza unor criterii. Într-un final, câștigătorul își oferă proprietatea intelectuală companiei în schimbul unei sume de bani. Companiile pot de asemenea să compenseze și soluțiile parțiale cu o sumă mai mică de bani.  

Chiar dacă platforma ar putea fi acceptabilă pentru un proiect sau două, nu este un sistem pe care poți să te bazezi pentru un loc de muncă stabil.  

În plus, pare a fi o modalitate de a găsi soluții folosind tehnologia, existând credința că toate lucrurile din viața aceasta așteaptă să fie rezolvate în special cu ajutorul tehnologiei. Poate că ceea ce au nevoie companiile acum este accesul la o rețea de oameni învățați sau poate trebuie să caute mai aproape de casă.  

Autor: Kapil
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.solverboard.com

EN

Solverboard: A Platform that Allows You to Solve Real Life Crises

Solverboard might well be the World’s First Open Innovation System to offer anybody the opportunity to crack real life business tasks to earn money.

Whilst most sharing economy systems connect with sellers & buyers covering more real-world jobs, Solverboard wishes to assist firms solve more intricate innovation chores by tapping into the global community.

Every company sets a particular challenge, reward, and time limit whilst persons can post their answer. The answers are then counted against the criteria. Finally, the winner hands over his/her intellectual possession for that idea in return of a set pay. Firms are also able to compensate a smaller cash amount for part solutions.

Even though the platform could be acceptable for a one off project, it perhaps is not a system you want to rely on in order to get a steady flow of work.

In addition, it also seems a bit of tech solutionism with a belief that all the things in the life are simply issues waiting to be resolved, typically through appropriate technology fix. Possibly, what all companies require is access to globalized network of scholars, or perhaps they want to try to look closer to the house.

Author: Kapil

Share it!
Tags: solverboard, aplicatie, sistem, probleme, companii, global,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.