Logo

Societatea ascunsa din Pakistan!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3522 times
Societatea ascunsa din Pakistan! Image

Societatea ascunsa din Pakistan!

RO

Seria Tabu Partea 1: Născuți așa – oamenii ascunși din Pakistan

EDITORIAL: Există aproape 50 de țări în lume care au o populație mai mică decât acești oameni (aproximativ 500,000 estimați în anul 2010) însă ei sunt cei care se străduiesc să trăiască în societatea Pakistanului cel mai mult.

Acești oameni care se autodenumesc „Al Treilea Sex” din această tară – transsexualii care continuă să se străduiască să își găsească propria lor identitate. Cauzele sociale pot fi explicate exact în câteva cuvinte – drepturile omului sunt cea mai mare prioritate a societății noastre, după atât de multe dezbateri despre drepturile femeilor și ale copiilor – această problemă continuă să afecteze mii și mii de vieți în Pakistan în fiecare zi deoarece nu primesc respectul și atenția pe care o merită. Nu sunt reprezentanți ai lor nicăieri în Pakistan în afară de cativa de care toată lumea își bate joc încontinuu.

Motivul pentru care am ales această problemă ca și primul volum din seria tabu este deoarece nici legea din Pakistan nici religia (Islam) din Pakistan nu spune nimic despre tratarea oamenilor transsexuali. Statul Pakistan, în ciuda problemelor pe care le are, le-a oferit oamenilor transsexuali drepturi egali și i-a acceptat în societate ca și o identitate separată acum cativa ani de zile (chiar dinainte ca această problemă să fie văzută pe plan internațional – Europa, America, și celelalte). Religia este cu mult mai acceptabilă asupra acestei idei de dreptate, acestei idei de egalitate, și le suportă decizia de a alege ce sex doresc ei să aibă și le oferă drepturi egale ca și ființe umane. Ei nu ar trebui să fie discriminați, ei se pot căsători, și pot să își petreacă viața fără să fie întrebați nici măcar o dată dacă sunt un sex sau altul.

Însă în acest articol vom vorbi despre oamenii care nu vor să-i accepte în societate pe acești oameni și vor să nu le ofere dreptul de a-și alege propriul sex.

Faptul că societatea nu vrea să le ofere drepturi egale unui număr mare de oameni i-a condus pe acești oameni intr-un stil de viață ironic care ajută la răspândirea stereotipurilor despre transsexuali. Unii din ei au trebuit să recurgă la prostituție – este chiar ironic faptul că membrii „societății înalte” nu vor să le ofere drepturile pe care le merită însă ei sunt de acord să facă sex cu ei și după să-i plătească. Unii din membrii comunității care urăsc prostituția se îmbracă frumos, își pun machiaj strălucitor și unic pe fete, și merg de-a lungul străzilor cerșind de la oameni. De multe ori ei decid ca în loc să cerșească să facă niște acte pentru bani – de exemplu să cânte o muzică cu ustensile din bucătărie (oale care fac zgomote tari și răspicate sunt folosite ca și tobe) – și odată ce actul s-a încheiat, acești oameni cer ca să fie plătiți pentru ce au făcut de la spectatori.

Faptul că după atât de multe legi, reguli, reglementări și scripturi religioase acești oameni sunt nevoiți să fie batjocoriți în fiecare zi este o problemă foarte mare în Pakistan.

Societatea pakistaneză este o societate care trebuie să își continue eforturile de a uni comunitatea „înaltă” cu cea transsexuală. Familiile încă continuă să arunce copii care arată destul de diferit (anormal este termenul folosit de obicei în această tară) înspre comunitățile oamenilor transsexuali.  Faptul că o mamă și un tată decid să își arunce copilul din casă și să-l alieneze complet deoarece are genitalele diferite a devenit stigmatul social care este asociat cu creșterea unui copil transsexual. Ei se gândesc că este mai ușor ca să-și arunce propriul copil în mâinile „oamenilor ca ei” decât să aibă ei înșiși grijă de copil. De când a devenit iubirea omenească atât de incompetentă încat singurul lucru de care le mai pasă este cum se simte copilul sub pantaloni?

Chiar nu este dreptate pentru unii;  unii din noi continuă să sufere din ce în ce mai mult – nu din cauza lipsei iubirii stelelor, sau al zeilor, ci din cauza lipsei de dragoste către noi din partea oamenilor – dar pană la urmă cam atât poate să facă creierul uman al unora. Timp de ani zile unii oameni au trăit zi și noapte intr-o societate în care comunitatea si-a bătut joc de ei, s-a temut de ei și i-au tratat de parcă sunt inferiori altor oameni. Practic toți au invătat cu greu faptul că – ei sunt creaturi ale căror neasemănări genetice i-au îndepărtat de titlul de om și i-au îndreptat înspre titlul de anomalii sociale și nimănui nu mai pare că ii pasă de ei.

Din această cauză s-au ascuns; s-au ascuns în spatele machiajului lor intens, dansând sub ochii atacatorilor, și dezonorându-se pe ei înșiși permițând acte sexuale în schimbul unei sume de bani.

Crima lor, o structură diversă genetică. Pedeapsa lor, o viață plină de ambiții neîmplinite

Pentru unii, justiția nu mai există. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.asiancorrespondent.com

EN

Taboo Series 1: Born this way - the hidden people of Pakistan.

EDITORIAL: There are almost 50 countries in the world that have population lower than these people (approximately 500,000 estimated 2010) yet they are still struggling to get a way into the society in Pakistan.

These people are the so called “Third Gender” of this country – the transsexuals that continue to strive to find an identity of their own. Social causes can often be termed in the order of precedence – human rights get the highest priority and talk time, after that it is the talk about the rights of women and children and so on – but this cause continues to get ignored despite having a significantly high number of people that get affected by the lack of respect and attention. There are no champions about them in Pakistan except a few who continue to get ridiculed by the masses.

The reason why I’ve picked this issue as a taboo is because neither the law of Pakistan nor the religion (Islam) that governs the state has anything to do with the treatment of transsexual people. Pakistani state despite all its flaws and problems have given transsexual people equal rights and accepted them as a separate identity years ago (even before it was considered as an issue in the West – Europe, America, and all others). The religion is even more lenient as it allows these people to choose a gender of their liking and get equal rights and opportunities as human beings. They aren’t supposed to be discriminated, they can get married, and go about their life without ever being asked questions about what kind of genitals do they carry.

Yet the issue remains at large in the society where people continue to reject their existence.

The fact that the society has not been able to give rights to a vast amount of people has driven these people into a lifestyle that has only enhanced the stereotypical views. Some of them have been pushed into prostitution – an irony in itself where members of the “esteemed society” are unable to give them their due rights but are willing to sleep with them after paying them money. Some of the community members who dislike prostitution dress up nicely, put flashy makeup on their faces, and roam around the streets begging people. Often the begging is replaced by a performance – a song sang with a chorus and rough musical instruments made out of cooking utensils (cooking pots that produce a metal clunk similar to a drum) – and once the performance finishes, these people ask for their due right to get some meager payment.

Why after so many laws, rules, regulations, and religious scriptures these people continue to remain the butt of jokes and reason of giggles remains the big issue.

The Pakistani society at heart remains a society that continues to create deeper and darker lines between them and the transsexual community. To this day, families continue to drop their children that are born slightly different (abnormal is the term that is used freely in the country) to the communities of transsexual people. What motivates a mother and father to give up their child in an alien environment for having genitals which are slightly different is the social stigma that is associated with raising a transgender child. They find it easier to dump the child in the care of “their type” rather than taking care of the child. When did human love become so incompetent that the only thing it cares about is how a certain someone feels like underneath their pants?

There is no solace for some; some of us continue to suffer more – not that it ascertains to the fault of the stars, or the gods, or to other beings that may or may not intervene with our fate – but it downright ends up with how we human beings continue to treat each other. For years these people have lived in a society where they are mocked at, feared, and treated as if they are inferior to the other humans. Their plight is simple – they are beings whose genetic differences have made them into social anomalies and no one it seems actually cares about them anymore.

They remain hidden; hidden behind layers of makeup, dancing to the tune of their misfortune, and making ends meet by sacrificing their back ends.

Their crime, a genetically diverse structure. Their punishment, a life of unfulfilled ambition.

For some in life, there is indeed no justice.

Author: Zak Hades - Serbia

 

Share it!
Tags: tabu, transsexual, societate, pakistan, justitie, discriminare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.