Logo

Slovenia/ Inundatii catastrofale

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7071 times
Slovenia/ Inundatii catastrofale Image

Slovenia/ Inundatii catastrofale

RO
Situația în partea centrală și de est a Sloveniei este foarte dificilă. Din cauza inundațiilor și ploilor abundente, în ultimele trei zile nivelul apei din râuri a crescut. În unele părți ale țării, în satele din care apa s-a retras, pompierii și protecția civilă au efectuat dezinfectarea incintelor. Regiunea slovenă, Pomurje, a suferit în ultimii ani din cauza secetei, iar acum se confruntă cu o schimbare a direcției. În primele 14 zile ale lunii septembrie a curs jumătate din precipitațiile anuale totale. Apa a inundat subsolurile, casele și terenurile, prin urmare, forțele armate au ajutat afectații. Aproximativ o mie de obiecte au fost sub apă din cauza inundațiilor. Situația cea mai dificilă a fost în bazinul de cascade și în râul Mur, unde au existat două victime umane. Umflatul flux al râului Celje a tras un vehicul împreună cu o porțiune din drum. Prejudiciul este mare și este estimat la zeci de milioane de euro, dar mai mic decât în timpul inundațiilor majore de la sfârșitul anului 2010, când prejudiciul s-a ridicat la 250 de milioane de euro.

În zona Karlovac din Croația, 38 de voluntari și angajați ai Crucii Roșii au participat la admiterea persoanelor strămutate și a diviziei de hrană și de apă. Ei au format trei centre dislocate, dar din cauza refuzului rezidenților pentru centrele de evacuare, nu funcționează. Patru evacuații au fost plasate în școală. În zona Sisak, 13 angajați și 20 de voluntari ai Crucii Roșii au luat parte la activități pentru a ajuta populațiile vulnerabile la inundații. Membrii forțelor de căutare și salvare a persoanelor fizice au împărți hrană și apă. S-a format un centru dislocat în școala elementară pentru 100 de persoane.

Este o situație dramatică în Serbia. Inundațiile care au devastat Serbia au lăsat sate întregi blocate în torente de noroi; un lac care a apărut într-un singur loc a fost de cinci metri adâncime. Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate din imediata apropiere a stocurilor, iar trei persoane sunt enumerate ca dispărute. Situația cea mai dificilă este într-un sat din Grabovica, care este aproape complet acoperit de noroi. Jumătățile populației locale, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate cu ajutorul bărcilor. Echipele de salvare încearcă să pătrundă prin șanțurile săpate.

Sediul pentru Situații de Urgență din Prijedor, Bosnia, a declarat o stare de urgență de protecție împotriva inundațiilor din cauza creșterii nivelului apei din râul Sana, care în prezent se ridică la 460 de cm și continuă să crească, potrivit agenției de știri Patria. Situația este extrem de dificilă în unele regiuni din Bosnia și Herțegovina și toate forțele de protecție civilă disponibile sunt pe teren. Râul Sana a inundat aproximativ 80 de case în localitățile Tukovi și Raskovac. Apa a redus traficul între Prijedor și Biscan. De asemenea, râul Bosna se ridică și nivelul actual al apei este de 133 cm.

În zonele în care s-au retras apele este necesară începerea curățeniei mecanice a clădirilor inundate și a suprafețelor (eliminarea noroiului, a lemnului, a nisipului, a deșeurilor), după care este necesar spălarea cu apă și detergenți. Dezinfecția finală a podelelor și a altor suprafețe poate fi efectuată folosind dezinfectanți convenționali pentru uz casnic.

Autor: Hrvoje81 - Croația
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.nbcnews.com

EN
The situation in the central and eastern parts of Slovenia is very difficult. The past three days due to flooding and heavy rains, water levels of rivers have increased. In some parts of the country, in the villages from which the water receded, firefighters and civil protection perform disinfection of the premises. The Slovenian region of Pomurje suffered last years from drought and now is experiencing a turnaround. In the first fourteen days of September, there was half of the total annual rainfall. Water flooded basements, homes and fields, and therefore the armed forces helped to affected. About a thousand objects were under water, because of the flooding. The most difficult situation was in the basin of waterfalls and the river Mur, and there have been two human victims. The swollen stream near Celje pulled a vehicle, together with a portion of the road. The damage is large and is estimated at tens of millions of euro, but lower than during major floods in late 2010, when it amounted to 250 million euro.

In the area of ​​Karlovac in Croatia, 38 volunteers and employees of the Red Cross participated in the admission of displaced persons and the division of food and water. They formed three dislocated centers, but because of the refusal of residents for evacuation centers aren’t operating. Four evacuees were placed in the school. In the area of ​​Sisak, 13 employees and 20 volunteers of the Red Cross took part in activities to help vulnerable populations from floods. Members of search and rescue forces and individuals have shared food and water. It was formed a dislocated center in the elementary school for 100 people.

There is a dramatically situation in Serbia. The floods that have devastated Serbia have left entire villages trapped in torrents of mud; a lake that appeared in one place was five meters deep. About 500 people have been evacuated from the vicinity of the stocks, and three people are listed as missing. The most difficult situation is in a village of Grabovica, which is almost completely covered in mud. The halves of the local population, about 400 people were evacuated by boats. Rescuers are trying to break through backhoes court.

City Headquarters for Emergency Situations of Prijedor in Bosnia declared a state of emergency protection from flooding due to rising water levels of the river Sana, which currently stands at 460 cm, and continues to grow, according to the news agency Patria. The extremely difficult situation is in some regions of Bosnia and Herzegovina and all available civil protection forces are on the ground. The Sana River flooded about 80 houses in the settlements Tukovi and Raskovac. Water has cut the traffic between Prijedor and Biscan. Also the river Bosna is raising and the current water level is 133 cm.

In areas where the water receded, it is necessary to start the mechanical cleaning of flooded buildings and surfaces (removing mud, driftwood, sand, waste), after which it is necessary to wash with water and detergents. The final disinfection of floors and other surfaces can be performed using conventional disinfectants for domestic use.

Author: Hrvoje81 - Croația

Share it!
Tags: inundatii, Slovenia, afectati, Pomurje,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.