Logo

Situri UNESCO in Jamaica

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 5818 times
Situri UNESCO in Jamaica Image

Situri UNESCO in Jamaica

RO

Bunăă!! M-am întors!! În ceea ce privește știrile din weekend, pot spune că această săptămână a fost una foarte ocupată și plină de activități, dar pot să vorbesc doar despre un eveniment. Acest eveniment însă merită deoarece jamaicanii sunt foarte mândrii de el! Sper să vă placă!  

Faimoșii Munți Blue și John Crow au fost înscriși acum pe lista locurilor din patrimonial mondial al UNESCO. 

Anunțul a fost făcut în cadrul Comitetului pentru Patrimoniul Mondial al UNESCO din Bonn, Germania.

Inscrierea acestor monumente în lista patrimoniului mondial este prima dată când o locație din Jamaica apare pe listă, dar și prima mixtă (atât naturală, cât și culturală) pentru subregiunea din Caraibe.  

Jamaica se alătură listei siturilor istorice precum Marele Zid Chinezesc, Piramidele din Giza, Egipt, Taj Mahalul Indiei, Acropolisul din Atena, Marea Barieră de Recif din Australia și Pitonii din St Lucia.  

„Aceasta a fost o călătorie uimitoare pentru noi ca și țară. Experiența ne-a învățat multe lucruri și printre acestea, am învățat să ne apreciem moștenirea naturală și culturală mai mult ca înainte. Există un mistic natural care contrazice cine suntem noi ca țară și oameni. O națiune mică și netulburată care a oferit lumii pe regale reggae-ului, Bob Marley și pe cel mai rapid bărbat și cea mai rapidă femeie, Usain Bolt și Shelly-Ann Fraser Pryce," a declarat Ministrul Culturii Lisa Hanna într-un discurs adresat Comitetului Patrimoniului Mondial

„Noi nu vrem decât ca lumea întreagă să bea cafeaua adusă din Munții Albaștrii și să vadă valoarea universală uimitoare a Munților Albaștrii și John Crow, un sit pe care lumea îl poate numi al ei, care prezintă valorile naturale și cele culturale specific culturii jamaicane” a adăugat ea.

Comitetului pentru Patrimoniul Mondial i s-a adresat și Colonelul din orașul Moore al negrilor denumiți „maroons”, Wallace Sterling, care s-a dedicat listării tuturor acestor „maroons” din Jamaica. 

„Noi știm că strămoșii noștrii se uită la noi chiar acum, că acest prestigiu ne este dat și nouă, în parte deoarece au existat oameni puternici, dedicați, inteligenți și modești care au găsit modalități genial de a distruge un sistem ce ducea la moartea oamenilor din regiunea aceasta. Eforturile lor de a pune capăt uneia dintre cele mai negre perioade din istoria noastră sunt lucrurile pe care le prețuim și sărbătorim ca și „maroons” astăzi. Mai important, noi salutăm moștenirea predată nouă de către strămoși – ei au ajutat la crearea identității ca indivizi și ca și comunitate” a spus el.  

Statusul de „Patrimoniu Mondial” este oferit siturilor naturale și culturale din întreaga lume ce sunt considerate că fac parte din valoarea universală.

Acest lucru înseamnă că siturile au valoarea atât culturală, cât și naturală.

Există 1007 astfel de situri astăzi în lista Patrimoniului Mondial. 18 au fost propuse pentru listă și vor fi discutate în cadrul sesiunii a 39-a din cadrul Comitetului Patrimoniului Mondial care se încheie pe 8 iulie. 

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.insidejourneys.com

EN

Hello!! I’m back!! For the week end report, this week has been a week that has been very busy, one that has been buzzing with so much activity, that there is so much to tell, but I can tell you only one news, but that news is one that is very worthwhile, and something we as Jamaicans can be quite proud of, Enjoy!!

Jamaica’s world renowned Blue and John Crow Mountains have now been inscribed on UNESCOs World Heritage List.

The announcement was made during yesterdays UNESCOs World Heritage Committee meeting in Bonn, Germany.

The inscription represents the first World Heritage site for Jamaica and the first mixed (cultural and natural) site for the Caribbean sub-region.

Jamaica now joins the list of iconic sites such as the Great Wall of China, the Pyramids of Giza, Egypt, the Taj Mahal of India and Acropolis of Athens, Great Barrier Reef of Australia and the Pitons in St Lucia.

"This has been quite a journey for us as a country. The experience has taught us many things, and among them, we have learnt to appreciate our distinctive natural and cultural heritage even more. There is a natural mystic that belies who we are as a county and as a people. A small nation with unabashed resolve and courage giving to the world the King of Reggae Music Bob Marley and the fastest Man and woman on land; Usain Bolt and Shelly-Ann Fraser Pryce," said Culture Minister Lisa Hanna in an address to the World Heritage Committee.

"To this end, we want the world to not only drink our Blue Mountain Coffee but also see the outstanding universal value of the Blue and John Crow Mountains, a site that the world can embrace as its own, exhibiting the natural and cultural values that will give an understanding over our "Jamaicaness", she added.

Also addressing the World Heritage Committee was Colonel of the Moore Town Maroons, Wallace Sterling, who dedicated the listing to the Maroons of Jamaica.

"We know our ancestors are looking down on this moment, very proud that this universal prestige is being given to us, in part because they were selfless, committed, strong, cunning and resourceful persons who found ingenious ways to dismantle a system that blighted peoples of the region. Their efforts to put an end to one of the darkest periods of our history are what we acknowledge and celebrate as Maroons today. Importantly, we hail the legacy passed on to us by our ancestors -- they have helped to shape our identity of self, and community," he said.

World Heritage status is given to natural and cultural sites across the globe that are considered to be of the Outstanding Universal Value.

This means that the sites possess cultural and natural significance.

There are currently 1007 sites on the World Heritage List. Eighteen sites have been recommended for inscription to the list and are being deliberated during the 39th session of the World Heritage Committee that ends on July 8.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: munti, unesco, sit, jamaica, caraibe,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.