Logo

Sfaturi de viata de la Arnold Schwarzenegger!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6777 times
Sfaturi de viata de la Arnold Schwarzenegger! Image

Sfaturi de viata de la Arnold Schwarzenegger!

RO

Arnold Schwarzenegger: Discursurile lui motivaționale și regulile lui pentru succes  

Dacă îl cunoașteți pe Schwarzenegger, știți că este un om foarte faimos care nu mai trebuie să muncească nici măcar  zi pentru tot restul vieții. Totuși, el rămâne activ în multe domenii ale vieții publice, de exemplu în culturism (specialitatea lui, bineînțeles). De-a lungul anilor, Schwarzenegger și-a creat niște reguli pentru succes pe care le-a spus și altora. Astăzi, mii de culturiști amatori și oameni care vor să aibă succes sunt inspirați de discursurile sale motivaționale. Dar care sunt aceste reguli sau abilități pe care trebuie să le aveți potrivit lui Arnold?  

În primul rând, trebuie să munciți. Pare foarte simplu, dar nu e atât de simplu să faceți asta în fiecare zi, de aceea e important să vă reamintiți asta mereu. Vor fi zile în care nu aveți chef să mergeți la sală, să stați la birou mai mult sau să studiați din greu. Dar dacă veți face ceea ce trebuie, într-un final va merita, potrivit lui Schwarzenegger.    

În al doilea rând, trebuie clar să dați ceva înapoi. Aici ne putem referi la bani, publicitate sau orice altceva. Să dai înapoi nu înseamnă neapărat că trebuie să-ți donezi tot venitul, ci că trebuie doar să îi ajuți pe cei care te-au ajutat să ajungi unde ești, odată ce ajungi faimos. Schwarzenegger a respectat această regulă sprijinind mulți tineri atleți, făcând acest sport mult mai faimos și bineînțeles, aducând mult optimism și încurajare pentru atleți. În același timp, spune el, faceți ce vă place. Dă-ți seama ce își place și apoi încearcă încontinuu să reușești. Arnie a zâmbit la fiecare repetiție pentru că îl aducea mai aproape de succes, ne spune el azi. Acest concept e clar că a funcționat pentru „stejarul austriac”.   

Autor: Lukas - Austria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.news.com.au

EN

Arnold Schwarzenegger: His motivational speeches and rules for success

If you know Schwarzenegger, you know obviously that he’s a very successful man, who doesn’t even need to work for one other day in his life anymore. Still, he is actively in many areas of public life, for example bodybuilding (his specialty of course). Through the years, Schwarzenegger started finding rules for success and wrote them down. Nowadays, thousands of young bodybuilder-amateurs and people who simply try to be successful get inspired by his motivational speeches. But what are actually these rules or attitudes, you need to know according to Arnold?

First of all, you have to work hard. As simple as it sounds, it’s still not simple to execute this on a daily basis, that’s why it’s important to remind yourself on that. There are going to be days, where you are not in the mood for hitting the gym, staying in the office for long hours or study well. But if you still do what needs to get done on these days, it will eventually pay off without a doubt, Schwarzenegger claims.

Secondly, you clearly have to give something back. This can be money, publicity or anything else. Giving back doesn’t mean that you have to donate your whole income but it can mean that you should simply support where you came from, once you succeeded. Schwarzenegger lived this rule by supporting many young athletes, making the sport more famous and of course bringing in lots of positivity and inspiration on athletes. At the very same time, he says, do what you actually love. Know, why you do something and than try as hard as possible. Arnie smiled at every repetition as it brought him closer to success, he tells nowadays. A concept, that surely worked for the “Austrian Oak”.

Author: Lukas - Austria

Share it!
Tags: arnold, schwarzenneger, austria, usa, culturism, film, sport, california,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.