Logo

Se merita sa scrii despre politica?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4523 times
Se merita sa scrii despre politica? Image

Se merita sa scrii despre politica?

RO

Individualismul este frumusețea naturii umane, ca indivizi, toți suntem diferiți și toți avem cerințe diferite, gânduri, ideologii, credințe și nevoi diferite. Dar, toate aceste diferențe sunt frumoase și ne apropie unii de alții. Pentru a ne îndeplini nevoile pentru comunicare, informație și relații, noi ne întâlnim într-un loc și ne împărtășim ce credem despre una numit subiect. Pentru mine, scrisul mă ajută să vorbesc oamenilor despre lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și să le ofer imediat informațiile de care au nevoie fără a lua în considerare granițele cultural sau geografice. Scopul raportării de știri nu este de a crea noi diferențe între națiuni, ci de a elimina barierele și de a-i ajuta pe oameni să se apropie unii de alții sub o singură umbrelă, în ciuda diferențelor.

Politica este subietul care mă inspiră cel mai mult, iar în lume este unul dintre cele mai discutate și controversate subiecte abordate de reporteri și forumuri. Oamenii de peste tot din lume au perspective diferite asupra politicii și vor să aibă informații corecte despre problemele politice de peste tot din lume. Când vine vorba despre articolele despre politică, eu prefer să ofer rapoarte clare și ușor de înțeles despre evenimentele politice care au loc peste tot în țară. Pentru a prezenta aceste probleme astfel, trebuie să folosim o abordare directă pentru ca cititorii să înțeleagă problema și să-și clarifice toate întrebările.  

Politica este considerată a fi unul dintre subiectele cele mai neinteresante și uneori poate să complice treaba reporterilor. Dar, eu consider că este și unul dintre cele mai interesante și eficace subiecte pentru reporter, deoarece astfel aflăm despre tot felul de mișcări politice internaționale și despre politicile și luarea de decizii. În scrierea reportajelor despre politică, mereu se vorbește despre ce s-a întâmplat, dar eu folosesc astfel de articole pentru a sublinia de ce s-a întâmplat asta și care ar putea fi rezultatele acestor decizii sau scenarii politice, dar și impactul evenimentului respectiv asupra relațiilor internaționale ale statului.  

Pentru cititorii de peste tot din lume, e bine să înțeleagă dezbaterile politice care au legătură cu propriul lor stat. Aici, poveștile politice vor fi prezentate dintr-o perspectivă diferită care va crea o relație între dezbaterile politice dintre diferite țări. Pentru a înțelege mai bine evenimentele și lucrurile ce au loc în domeniul politic, acestea vor fi prezentate împreună. Nu numai că acest tip de prezentare va ajuta cititorii să înțeleagă mai bine informațiile, ci ei vor avea parte și de o serie de evenimente descrise foarte frumos. Pentru mine, politica nu este un domeniu plictisitor, ci dimpotrivă, este unul care trebuie explorat și explicat. Pentru cititorii din toată lumea, eu vreau să fac acest domeniu atractiv și să le ofer o privire rațională și în care probleme sunt explicate cum trebuie.  

Autor: Muniba Mazar
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.tay.kinja.com

EN

Individualism is the beauty of human nature, as a person we all are different and have different requirements, thoughts, ideologies, believes and needs. But, these differences are beautiful and bring us closer too. As to full fill our needs of communication, information and relationships we get united at a place and share what we think about the stuff. For me reporting something is about letting the people know about the stuff happening around and provide them the straight away information they wants to know without any cultural or geographical boundaries. The purpose of reporting is not something that will bring differences between the nations but it will eliminate the barriers and let people know each other closely and get under one umbrella in spite of having differences.

Politics is the beat of reporting that aspires me the most, on globe it is been one of the most hot beat that is discussed by the reporters and forums generally. People all around the world do have different perspectives about the politics and wants to have clear and accurate information about different political issues around the globe. When it comes to the reporting about the politics I would prefer to provide the clear and understandable reports about the political events happening around the state. To display the issues in a way they should be presented will use the direct approach toward the matters so the readers will get the best understanding of the matters and could clarify their questions in mind.

Politics is considered as one of the dry and not so interesting and sometimes the complicated beat of reporting. But, eventually it is one of the interesting and effective beat too, as it lets us to know about the international political movements and the policies and decision making as well. In the political reporting it is always reported that what happened but I use to stress the fact why it has happened and what could be the outcomes of such decisions or scenarios on the politics and international relations of the state as well.

For the readers around the globe it is good to understand the political debates that are related to their own state. Here the political stories will be presented in a different perspective that will create a relation among the political debates between the nations. To give the better understanding of the events and happenings in the political field the events will be linked together. It will not only help the readers to have better understand with the clear information but they will get a wide range of events covered beautifully that will full fill their need of knowledge. For me politics is not a one single boring world in fact it is a wide open field that is needed to be explored and explained as well. For the readers all around the world I want to make it attractive and inspiring by giving them a rational view of the reporting and explaining the matters precisely. 

Author: Muniba Mazar - Pakistan

Share it!
Tags: pakistan, politica, reporter, scris,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.