Logo

Schimba-ti alimentatia!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 18992 times
Schimba-ti alimentatia! Image

Schimba-ti alimentatia!

RO
Nu este nimic complicat sau secretos cu privire la alimentaţia sănătoasă. Consumând alimente mai sănătoase și mai puţine alimente procesate este cea mai cunoscută cale către o stare bună de sănătate. Și totuși, în timp ce lucrul acesta îl ştie toată lumea, nu toți fac asta.

Nutriţionistul Leanne Cooper, scriitoarea celei mai vândute cărţi, Change the Way You Eat: The Psychology of Food, are o abordare interesantă asupra acestui lucru: "Pentru fiecare dolar pe care Organizația Mondială a Sănătății îl cheltuieşte pe inițiativele pentru o mai bună nutriție a populației lumii , industria alimentară cheltuieşte 500 dolari în promovarea mâncării procesate."

Cooper vorbește despre modul în care industria alimentară a ajuns din cauza marilor resurse de comandă și prin marketingul foarte eficient, cauzând sute de milioane de consumatori din întreaga lume să nu mai pună preţ asupra preocupărilor cu privire la produsele alimentare procesate și să urmeze voluntar diete nesănătoase care provoacă obezitate, boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet și atât de multe probleme de sănătate asociate cu lumea modernă.

Ea spune: "Oamenii știu că un măr este mai sănătos decât o prăjitură – rămânând doar la măr este dificil. Lacuna în educația noastră nutrițională nu este lipsa de cunoștințe cu privire la care alimente sunt sănătoase, ci modul de a ne schimba comportamentul".

Sfatul lui Cooper: "Grăbeşte-te încet, mai degrabă decât să încerci prea mult şi prea repede, acest lucru te va duce la eșec - și vinovăție. Alege doar un singur lucru pe care să te axezi - de exemplu, gustările pe timp de noapte sau mâncatul în timp ce găteşti - și așteaptă până când noul obicei este bine înrădăcinat înainte de a trece la următoarea țintă. Selectează obiceiul de alimentaţie de top care crezi că stă în calea alimentației sănătoase și începe de acolo."

Reguli pentru o alimentaţie sănătoasă, în conformitate cu Cooper: "Așteaptă 20 de minute după terminarea mesei pentru a decide dacă îţi este încă foame. Oamenii cu care mănânci îţi pot influenţa, de asemenea, aportul de alimente - dacă alții termină de mâncat înaintea noastră, avem tendința de ne a opri din mâncat".

Cum controlăm supraalimentarea?

"Așteaptă 20 de minute după terminarea mesei înainte de a decide îţi este încă foame. Este nevoie de o medie de 20 de minute de la sfârșitul unei mese pentru a te simţi plin, timpul necesar pentru stomac pentru a goli conținutul în canalul intestinal și pentru ca semnalele de saţietate să te pătrundă".

Dar ce facem cu papilele gustative? Cum putem forța papilele gustative să le placă alimentele sănătoase, cum putem, de exemplu, să facem un copil să mănânce o masa sănătoasă, fără reclamaţii?

"Vor fi întotdeauna unele arome la care vei fi rezistent - dacă ai fost forțat să mănânci ceva ca copil, de exemplu, sau în cazul în care un anumit produs alimentar te-a făcut să te simți rău, dar în general, dacă continui să mănânci ceva, vei învăţa să-ţi placă. Asociind un aliment nefamiliarizat cu un produs alimentar care vă place deja va face acest lucru mai ușor – la fel ca adăugarea brânzei rase peste legume sau agitarea lintei în caserole ca un agent de îngroșare".


Author: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: careground.com

EN
There is nothing complicated or secretive about healthy eating. Eating more wholesome meals and less processed food is the best known route to good health. And yet, while this is common knowledge, not all of us do this.

Nutritionist Leanne Cooper, writer of the bestselling book, Change the Way You Eat: The Psychology of Food, has an interesting take on why this is so: "For every dollar the World Health Organisation spends on initiatives to better the nutrition of the worlds population, the food industry spends $500 promoting processed food."

Cooper talks about how the food industry has because of the great resources at their command and through highly effective marketing, have caused hundreds of millions of consumers worldwide to set aside their concerns about processed food and voluntarily follow unhealthy diets that cause obesity, heart disease, hypertension, diabetes and so many health issues associated with the modern world.

She says, "People know that an apple is healthier than a lamington – its sticking with the apple thats difficult. The gap in our nutrition education isn lack of knowledge about which foods are healthy but about how to change our behaviour."

Cooper’s advice: “Hasten slowly rather than attempt too much too soon, which can set you up for failure – and guilt. Choose just one thing to work on first – for example, snacking at night or eating while cooking – and wait until the new habit is well entrenched before you move on to the next target. Select the top eating habit you think gets in the way of healthy eating and start from there."

Rules for healthy eating, according to Cooper: “Wait 20 minutes after finishing a meal to decide if you e still hungry. The people you eat with also influence your food intake – if others finish before us we tend to stop eating.”

How does one control overeating?

“Wait 20 minutes after finishing a meal before you decide you e still hungry. It takes an average of 20 minutes from the end of a meal before you feel full, the time it takes for your stomach to empty its contents into the intestinal canal and for signals of satiety to kick in.”

But what about the taste buds? How can we force the taste buds to like healthy foods, how can we, for instance, make a child eat a healthy meal without complaints?

"There will always be some flavours youll be resistant to – if you were forced to eat something as a child, for instance, or if a particular food made you feel sick. But by and large if you keep eating something youll learn to like it. Pairing an unfamiliar food with a food that you already like can make this easier – like adding a little grated cheese to vegetables or stirring lentils into casseroles as a thickener."


Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: alimentatie sanatoasa, satietate, arome, produse alimentare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.