Logo

Scandal in Cuba!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4544 times
Scandal in Cuba! Image

Scandal in Cuba!

RO

Bună ziua oameni buni, sunt Jamaica Urban Legend și vă aduc ultimele știri despre ce se mai întâmplă în Cuba.

Secretarul General al OAS-ului (Organizația Statelor Americane), Luis Almagro, a învinuit marți guvernul cubanez că nu ar fi vrut să îi ofere o viză de intrare în țară pentru a primi premiul pentru democrație din partea fostului opponent al guvernului, Oswaldo Payá.

Premiul trebuia să fie emis de către organizația din America Latină Jóvenes por la Democracia (Tineri pentru democrație), care este condusă de fiica lui Payá, cunoscuta activistă Rosa María Payá.

„Călătoria mea în Cuba nu era în nici un fel diferită față de celalalte de acest fel pe care le-am organizat în America Latină alături de societatea civilă” a postat Almagro în spaniolă pe Twitter, adăugând că motivul pentru ca el nu a putut primi premiul Oswaldo Payá în Cuba a fost că nu a primit viza.

Almagro a adăugat într-o scrisoare către Rosa María Payá faptul că ambasada cubaneză din Washington l-a informat că nu va primi viza de intrare în Cuba ca și secretar al OAS și nu va primi viza nici cu pașaportul lui din Uruguay pentru că vizita lui constituie „o provocare inacceptabilă”.

În scrisoarea lui, Almagro spune că „o analiză pe cât de superficială, pe atât de alarmantă, se pare că i-ar fi avertizat de pericolul prezentat de vizita mea și de ceremonia anunțată pentru relațiile dintre Cuba și Statele Unite și bunăstarea oamenilor cubanezi, deoarece ar fi putut să promoveze o atitudine dificilă față de guvern și sprijini anumite grupuri împotriva guvernului”.

Almagro  a adăugat că „ar fi chiar ridicol ca după 67 de ani de la revoluție, atât bunăstarea cubanezilor, cât și relațiile cu Statele Unite ar putea fi afectate de această ceremonie.”

Secretarul General al OAS a scos în evidență faptul că a mai participat în trecut la evenimente similare organizate de mai multe organizații civile „fără ca guvernul să le sprijine, dar și fără a le cenzura deoarece totul face parte dintr-un sistem democratic și care urmărește anumite valori”. El a menționat și că „singurul interes aici … este și va fi mereu apropierea de valorile și principiile sistemului Inter-american.”

Interdicția Cubei de a devein membru al OAS a fost ridicată în 2009, dar guvernul lui Raúl Castro a repetat de mai multe ori că nu va face parte din această organizație.

Înafară de Almagro, și alți membrii ai organizației Jóvenes por la Democracia au suferit același tratament, spune Paya care, la fel ca tatăl ei, susține plebiscitul în vederea alegerii sistemului politic din Cuba.

Ceremonia va avea totuși loc la ora 11 dimineața în casa Payá din cartierul El Cerro din Havana, fără participarea lui Almagro sau a celorlalți musafiri și în prezența unor forte numeroase din poliție, potrivit activiștilor sociali.

Almagro a scris de asemenea pe mai multe rețele de socializare că se teme de potențialele răzbunări la care ar putea fi supuși organizatorii evenimentului.

Dacă guvernul cubanez vrea să evite un conflict nepermițând accesul la un eveniment mai multor oameni, nelăsându-l pe Almagro și nici pe fosta Ministră din Chile Mariana Aylwin și nici fostului președinte mexican Felipe Calderón să intre în țară, e clar că întreaga regiune se va răscula. 

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.demdigest.com

EN

Hello, folks it is Jamaica Urban Legend, here to talk about what’s happening with Cuba.

The OAS (Organization of American States) Secretary General Luis Almagro on Wednesday denounced the Cuban government’s refusal to issue him a visa for entry to the island to receive a democracy award named in honor of the late government opponent Oswaldo Payá.

The award was to be issued by the Latin America organization Jóvenes por la Democracia (Youth for Democracy), which is headed by Payá’s daughter and renowned activist Rosa María Payá.

“My trip to Cuba was no different than others I have made to attend similar events in Latin America organized by civil society,” Almagro posted in Spanish on Twitter, adding that the reason he could not receive the Oswaldo Payá award in Cuba was because his visa request was denied.

Almagro said, in a letter to Rosa María Payá, that the Cuban consulate in Washington informed him that he would not be granted a visa to enter Cuba as secretary of the OAS nor would he be allowed to enter with his Uruguayan passport because the reason for his visit constituted “an unacceptable provocation.”

In his letter, Almagro said that “an analysis as superficial as alarmist, seems to have warned about the danger that my visit and the ceremony announced could have for the future of Cuba-United States relations, and the welfare of the Cuban people as it could motivate a hardened attitude by the government toward groups” that do not support it.

Almagro added that “it would be quite ridiculous that after 67 years of revolution, both the well-being of the Cuban people and bilateral relations with the United States depended on this ceremony.”

The OAS Secretary General pointed out that he has attended similar events by civil society organizations “without the government supporting them, but without censoring them because they are part of the tolerance of democratic systems and values.” He also asserted that his “only interest ... is and will be to facilitate Cubas rapprochement with the values ​​and principles of the Inter-American system.”

Cubas ban as a member of the OAS was lifted in 2009 but Raúl Castros government has repeatedly stated that it would not be part of the organization.

Beyond Almagro, other members of the Jóvenes por la Democracia group also were denied entry to the island, said Payá who, like her father, promotes holding a plebiscite on the political system in Cuba.

The ceremony ultimately was held around 11 a.m. at the Payá home in the El Cerro neighborhood of Havana, without the participation of Almagro and other guests, and under a strong police presence, social activists reported.

Almagro also shared on social media networks his concern about potential reprisals against organizers of the event.

If the intention of the Cuban government was to avoid a conflict by restricting attendance to the event, the denial of entry to Almagro, former Chilean Minister Mariana Aylwin and former Mexican President Felipe Calderón, generated an outcry across the region.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: guvern, cuba, democratie, comunism, regim, viza, calatorie, caraibe,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.