Logo

Sa facem lumea un loc mai bun!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 5475 times
Sa facem lumea un loc mai bun! Image

Sa facem lumea un loc mai bun!

RO

STAFF REPORT: M-am întors în Suedia, după cum am zis de mai multe ori, în ultimele articole. De fiecare data când te întorci într-un loc, lumea pare diferită. Prima săptămână este întotdeauna cea mai dificilă, dar odată ce trece, ai multe alte lucruri de făcut.

Aceasta a fost o săptămână incredibil de dificilă pentru mine – din secunda în care m-am dat jos din avion, m-am îmbolnăvit. Așadar, să stai în casă fără să faci nimic și să te și simți foarte rău, imaginează-ți cum e. Acum, odată cu venirea primăverii, mă simt mai bine și am avut destul timp să mă gândesc la multe lucruri.

Cel mai probabil, veți citi articolul acesta după data de 1 mai, dar acum, în momentul în care eu îl scriu, este 1 mai. Aceasta este ziua în care oamenii care au fost maltratați și împinși să lucreze în niște condiții oribile au decis să-și facă dreptate cu mâinile lor (povestea adevărată probabil că e diferită, dar versiunea asta e cel mai ușor de reținut). Nici o mișcare mare nu a început într-o zi anume – toate mișcările mari care au schimbat ceva în lume s-au dezvoltat de-a lungul timpului – ele au nevoie de timp pentru a crește.

Acum trăim într-o societate care a reușit să se ridice deasupra tuturor diferențelor. Aceasta este societatea pe care am construit-o, o societate în care toți oamenii sunt egali. Adevărul este însă că nu peste tot e așa. Societatea pe care am creat-o noi, cu mâinile noastre – rămâne una elitistă.

Semnele sunt peste tot, dar nimeni nu vorbește despre ele. Ele ne-au fost implantate în minte și în societatea noastră și le acceptăm așa cum sunt. Urcați-vă într-un avion și veți vedea că există oameni care pot plăti mai mult pentru același lucru – și sunt tratați altfel. Într-o lume în care vorbim mereu despre egalitate, această diviziune între oameni pare că se adâncește. Cum poți să creezi o societate egală când o persoană care poate să își permită mai multe se diferențiază material și nu numai de ceilalți care nu au la fel de mulți bani?

Nu este vorba despre un caz izolat – lucrul ăsta se întâmplă peste tot. Uită-te în jur; se întâmplă pe fiecare stradă, la fiecare colt, în fiecare spațiu din toată lumea asta.

Există și alte problem, dar în loc să înțelegem problema și să căutăm o soluție, noi mergem într-o direcție care face totul și mai rău. Uitați-vă doar la jucătorii de fotbal de elită și la salariile enorme pe care le au doar pentru că știu să lovească o minge pe un teren. E clar că se antrenează mult și că au talent – într-adevăr, pentru a ajunge la nivelul ăsta, trebuie să îți dedici viața întreagă acestui talent. Cu toate acestea, comparați salariul lor cu cel al unui doctor – un doctor care salvează vieți, un doctor care lucrează sub presiune și care știe că o singură greșeală cât de mică ar putea duce la pierderea vieții pacientului.

Cât este de corect ca cel care lovește o minge să fie plătit în sume ridicol de mari în timp ce cel care salvează vieți abia are destul pentru strictul necesar?

Lumea a trecut mai departe și de sclavie. Sclavia în toate felurile ei a fost ceva oribil și încă ne afectează istoria. Noi nu am reușit însă să o eradicăm complet. Continuă să prospere în mai multe locuri – de la câmpiile din Himalaya la deșerturile din Africa. Are și multe forme – sclavia față de corporații este una dintre cele mai urate tipuri. Uneori, pare că sclavia este doar un mit, dar există și continuă să afecteze mii și mii de oameni de peste tot din lume.

Lumea noastră este frumoasă și mereu a fost așa. În majoritatea timpului, pământul de sub picioarele noastre ne-a dat destule, cerul de deasupra noastră ne-a oferit destulă ploaie, râurile au destulă viață, câmpiile au destulă mâncare, dar totuși, ne trezim că lipsesc multe.

Avem nevoie de o lume egală – o lume în care fiecare muncitor este protejat și are drepturi egale. O lume în care clasa de elită înțelege că puterea adevărată stă în oamenii de rând și o lume în care toți oamenii sunt tratați în mod egal.

Poate că este doar o dorință, o plăsmuire, dar la fel ca toate ideile născute dintr-o logică plină de greșeli și fără studii și date care să o susțină, dacă toți oamenii ar pune-o în practică și ar accepta-o, aceasta are puterea de a schimba lumea.

Trebuie să înțelegem cum funcționează diferențele între clase, trebuie să înțelegem că putem încă să luptăm împotriva discriminării și trebuie să o facem cât mai repede. Haideți să facem lumea noastră mai bună.

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.flickr.com

EN

STAFF REPORT: I am back in Sweden, as I have mentioned that before plenty of times in the last few articles. Every time you come back to a place, the world seems different. The first week back is always the toughest, and once that is passed there are other things to sort out.

This has been one heck of a difficult week for me - the instant I landed, I got sick. So staying in doing nothing and feeling horrible was something that you have to live with. Now, with the turn of spring, the feeling is better and it is time to recollect and think about things.

By the time this story will be read by you, it will not be 1st of May but as I write it now, today is 1st of May. This is the day when people who were earlier ill-treated and subjected to horrible conditions decided to take a stand against the injustices that they had to face (the real story may be different but the version that is easier to recollect is this one). There is no movement that starts in a day - all movements are a work in time and space -- and they take time to mature.

Now we live in a society that has managed to raise above all the differences. This is our society that we have built, a society where every human life is considered as equal. The fact however remains that this is still not the case. The society that we have created, one that we built with our own hands - remains an elitist society.

The signs are everywhere and no one is really talking about them. They have been so etched in our brains and our society that we have accepted them as they are. Sit in an airplane and you will see that there are customers who have the ability to pay more -- and they get preferential treatment. In a world where we continue saying about all life being equal, the divide almost it seems has never been more. How can you create an equal society when a person who can afford more is able to distinguish their existence from those who have few?

It is not just this one prime example -- this is everywhere. Look around you; this is happening in every street, in every corner, in every imaginable space that we can think of.

There are other problems as well, instead of understanding the problem and creating a solution, we are going in a direction where the problem continues to worsen. Look at the elite football players and the enormous wages that they get paid for kicking a football around the field. There is no denying in their skill and effort -- true to reach a level as such, one has to dedicate ones entire life around mastering a skill. However compare that to a doctor -- a doctor that saves lives, a doctor that is able to work under pressure knowing that a simple mistake can end in the loss of a precious life.

How much of it is fair that the one who kicks the football is pair unreal amounts of money while the one who saves lives has to make by?

The world has also moved the idea from slavery. Slavery in all forms was a horrible thing and still one major shambolic mark on our human history. We still have been unable to eliminate it truly. It continues to prosper in different places -- from the Himalayan plains to African deserts. It has other forms too -- corporate slavery is one of the ugliest of all of them faces. It may seem in some ways that there is no such thing and this is such a myth, but it exists and continues to create a lot of problem for thousands upon thousands of people everywhere in the world.

Our world is a beautiful place and it has always been that way. Most of the times, the earth beneath our feet has given us plenty, the skies above our head have rained plenty, the rivers have remained full of life, the fields full of food and yet we find ourselves at a place where there is scarcity everywhere.

We need an equal world -- a world where every worker is protected and equal. A world where elite class understands that the real power lies with the ordinary people and a world where all human beings are treated equally

This may be a wish, an idea, and like all ideas borne out of flawed logic and without always having underlying facts but like all ideas, if people really like it and accept it, it has the power to change the world.

We need to understand how the class differences work, we need to understand how we can still be okay against discriminating people, and we need to work against it. Lets do something to make our world a better place. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: cauze, copii, utopia, muncitor, mai, discriminare, copii, africa, sclavie, india, saracie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.