Logo

Rusia/Trupele rusesti in Crimeea

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8330 times
Rusia/Trupele rusesti in Crimeea Image

Rusia/Trupele rusesti in Crimeea

RO

Încă de la începutul conflictului dintre Rusia și Ucraina, una dintre principalele probleme a fost dacă Rusia este implicată și dacă trimite trupe și armament separatiștilor pro-Rusia din Ucraina. Rusia a negat continuu implicarea în conflictul din Ucraina și repetă că este o confruntare strict între Ucraina și separatiștii pro-Rusia. Din când în când, există vești legate de trupele rusești care violează teritoriul ucrainean. Rusia neagă aceste acuzații sau spune că a fost vorba de un accident.

Unii experți spun că Rusia vrea doar Crimeea și că nu este interesată de restul Ucrainei. Putin a pretins că vrea să protejeze etniile ruse din Crimeea, din punctul de vedere al guvernului de la Kiev și a amintit de asemenea și de legăturile istorice dintre Crimeea și Rusia și flota rusească de la Marea Neagră, dar lăsând de o parte argumentele strategice și ideologice care sunt în joc și pe care le subliniază analiștii din Vest, anume gaz și petrol. Există totuși indicii că Marea Neagră ascunde mari resurse, iar rezervele de gaz ieftin din Siberia se micșorează. Avantajele din Ucraina de est și de sud sunt chiar mai mari. în aceste regiuni există majoritatea resurselor naturale de gaz ale Ucrainei, precum și punctele de export din portul Odessa, o bază militară în Nikolayev, rafinării de petrol, fabrici chimice și depozite pentru exportul cu cereale, centrale hidroelectrice, două dintre cele mai puternice centrale nucleare din Europa și mari rezerve de magneziu, cărbune și fier. Putin ar economisi 20 de miliarde de dolari dacă liniile de gaz South Stream ar trece prin Crimeea, în loc să tracă prin Marea Neagră.

Chiar acum o lună, oficialităție din Kiev susțineau că Rusia trimite tancuri, convoaie și artilerie în estul Ucrainei. Zilele trecute, armata ucraineană pretinde că un grup de soldați ruși în uniformele separatiștilor a trecut granița de sud-est a Ucrainei cu zece tancuri și două mașini încărcate soldați înarmați. Ucraina a acuzat Rusia că a trimis trupele dincolo de graniță pentru a deschide o nouă linie de front în războiul separatiștilor care a distrus estul țării și care a cauzat cea mai mare criză între Rusia și Vest după căderea comunismului. Oficialitățile de la Moscova au negat acuzațiile, ceea ce reduce speranțele și asa mici că negocierile de marți vor duce la sfârșitul conflictului dintre armata pro-Rusia și cea Ucraineană, care a ucis până acum mai mult de 2000 de oameni.

Armata ucraineană a spus miercuri că mai multe trupe rusești au trecut granița spre estul Ucrainei, intrând în orașul Amvrosiivka din Donetsk Oblast cu cinci vechile cu personal înarmat și un camion. Raportul în legătură cu noile incursiuni ale soldaților ruși dincolo de graniță au venit după ce forțele guvernului ucrainean au capturat un grup de ruși care patrulau în aceeași zonă.

Oficialitățile de la Moscova au spus că soldații se rătăciseră în Ucraina din greșeală, dar Kievul a pretins că erau într-o „misiune specială” care are legătură cu separatiștii pro-Rusia din estul Ucrainei. „Cinci vehicule înarmate și un camion Kamaz au intrat în Amvrosiivka cu personal cu tot”, a spus Andriy Lysenko, purtătorul de cuvânt al armatei, unui reporter.

 

Autor - Hvroje81 - Croatia

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto -  euroasianews.com

EN

Since the beginning of the Ukrainian-Russian conflict, one of the main issues is if Russia is involved and whether Russia sends troops and weapons to pro-Russian separatists in Ukraine. Russia consistently denies its involvement in the Ukrainian conflict and repeats that is only the clash between Ukraine and pro-Russian separatists. From time to time, there is news of Russian troops violating the Ukrainian territory. Russia denies that or says that was by accident.

 

Some experts say that Russia only wants Crimea and isn\t interested in the rest of Ukraine. Putin claimed he wanted to protect ethnic Russians at Crimea, from the far right elements of the new government in Kiev, and also mentioned the historical connection of the Crimea with Russia and the Russian Black Sea fleet, but leaving aside the strategic and ideological arguments Western analysts point out that are in the game, and oil and gas. There are, however, indications that the Black Sea hides great wealth, and the reserves of cheap gas from Siberia are decreasing. Attributes of eastern and southern Ukraine are even higher. In this area there are a majority of Ukraine\s natural gas reserves, as well as export terminals in the port of Odessa, a military shipyard in Nikolayev, oil refineries, chemical factories, and silos for grain exports, hydroelectric power plants, two of the largest nuclear power plants in Europe and a large supply of magnesium, coal and iron. Putin would save $ 20 billion if the South Stream pipeline goes across the Crimea instead of under the Black Sea.

Even a month ago, the official Kiev claimed that Russia sends tanks, conveyors and artillery to the east of Ukraine. Last days, the Ukrainian army claims that a group of Russian soldiers in the uniform of separatists crossed the southeastern Ukrainian border with ten tanks and two armored personnel carriers. Ukraine accused Russia of sending troops across the border to open a new front line in the separatist war that has ravaged the east of the country and caused the deepest crisis between Russia and the West after the fall of communism. The official Moscow rejected the prosecution, which reduces previously little hope that the negotiations on Tuesday will lead to the end of the conflict between pro-Russian and Ukrainian army, in which has so far killed more than 2,000 people.

The Ukrainian army said on Wednesday that more Russian troops crossed the border into eastern Ukraine entering the town Amvrosiivka in Donetsk Oblast with five armored personnel carriers and a truck. Report on further incursions by Russian soldiers across the border came after the Ukrainian government forces captured a group of Russian paratroopers in the same area.

The official Moscow said that soldiers were lost in Ukraine by error, but Kiev claimed that they were in "special mission" associated with the rebellion of pro-Russian separatists in eastern Ukraine. "Five armored personnel carriers and a truck Kamaz entered the Amvrosiivka with personnel in them," told to reporter’s military spokesman Andriy Lysenko.

Author - Hvroje81 - Croatia

Share it!
Tags: rusia, tancuri, ucraina, trupe, conflict, kiev, moscova


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.