Logo

Rusia/ Putin are cancer?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8702 times
Rusia/ Putin are cancer? Image

Rusia/ Putin are cancer?

RO
Preşedintele rus Vladimir Putin se pare că are cancer pancreatic. Putin este tratat de un medic din Dresda, care are 84 de ani și care îl știe pe Putin din epoca fostei GDR. Nu există nicio informație oficială din partea Rusiei că Putin are într-adevăr cancer.

Președintele rus, Vladimir Putini, foarte bolnav, scrie New York Post. Se pare că are cancer pancreatic. Acesta este un tip foarte agresiv de cancer la care supraviețuiesc doar 8% dintre pacienţi. Doctorul în vârstă de 84 de ani a încercat, scrie NYP, mai multe terapii pe Putin, i-a dat chiar şi steroizi pentru a încerca să-l ajute.

Dar mass-media scrie că, din cauza bolii sale, Putin şi-a lansat critica asupra lui Mihail Hodorkovski. Veteranul britanic de război, Cripsin Black, care scrie despre serviciile de terorism și de informații, spune că Putin l-a eliberat pe Hodorkovski doar pentru ca conștiința lui să rămână curată. Putin şi-a sărbătorit ziua de naștere la începutul lunii octombrie în taiga, la sute de kilometri distanță de civilizație.

Ziarul polonez Fakt scrie că o boală este motivul acțiunii agresive a lui Putin din ultimele câteva luni. Înainte de moartea sa, el dorește să stabilească o mulțime din imperiului rus, potrivit Fakt. Unii spun, raportează NYP, că Putin mai are doar trei ani înainte de moartea sa și că vrea să extindă granița Rusiei.

Duminică au avut loc alegeri parlamentare anticipate în Ucraina, voturile sunt încă numărate, dar acum - pe baza rezultatelor neoficiale - este cunoscut că partidele pro-europene au câștigat o mare victorie. Președintele Petro Poroșenko a salutat sprijinul populației pentru politica sa de a rezolva războiului în partea de est a țării și punerea în aplicare a reformelor democratice impuse de Occident. Primele rezultate arată că cei mai mari câștigători vor fi blocul politic al lui Poroșenko și cea a aliatului său, prim-ministrul Arseni Iațeniuk. Partidul Poroșenko a câştigat mai mult de 22% din voturi; în spatele lui este Frontul Național de Yatsenyuk, care a câştigat, de asemenea, mai mult de 20%. Probabil rezultatele finale vor arăta că ambii politicienii au primit sprijin aproape identic din partea alegătorilor, în conformitate cu advance.hr.

Un total de 29 de partide au concurat la alegerile parlamentare, dar în funcție de rezultatele actuale, doar 7 dintre ele vor intra în parlament. Cu partidele lui Poroșenko și Yatsenyuk, mai există un partid al primarului Lvivului, Andrey Sadovyi, care a câştigat aproximativ 10%. Partidul "Opposition Block", cu aproximativ 9%, "Partidul Radical Oleg Lyashko" a câștigat aproximativ 7%, în timp ce partidul fostului prim-ministr, Iulia Timosenko, "Patria", a câștigat 5,96% din voturi.

Uniunea Europeană a salutat alegerile parlamentare din Ucraina și a spus că se așteaptă formarea rapidă a unui nou guvern.

"Pentru a revigora procesul de reformă, inclusiv lansarea unui dialog național în întreaga țară, va fi important în ceea ce privește organizarea politică ucraineană și integrare economică cu UE, precum și pentru consolidarea unității ucrainene și coeziunea internă." a fost concluzia unei declarații comune a președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, și a președintele Consiliului European, Herman van Rompuy.

Având în vedere că alegerile nu au avut loc în 27 de circumscripții, printre care 12 dintre ele în Crimeea, Parlamentul va avea doar 198 de reprezentanți din diferite circumscripții.

Autor: Hvroje - Croaţia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.redpillviews.com

EN
Russian President Vladimir Putin reportedly has pancreatic cancer. Putin is treated by a doctor in Dresden, who is 84 years old and who knows Putin from the era of the former GDR. There is no official information from Russia does Putin really has cancer.

Russian President Vladimir Putinis difficult ill, writes the New York Post. He apparently has pancreatic cancer. This is a very aggressive type of cancer that survives only eight percent of patients. 84-year-old doctor tried, writes NYP multiple therapies on Putin, even gave him steroids to try to help.

But the media write that because of his illness Putin released his critic Mikhail Khodorkovsky. British war veteran Cripsin Black who writes on terrorism and intelligence services says Putin freed Khodorkovsky only because his conscience would remain clean. Putin celebrated his birthday in early October in the taiga, hundreds of miles away from civilization.

Polish newspaper Fakt writes that a disease is the reason of Putin\s aggressive action in the last few months. Before his death, he wants to establish a lot of the Russian empire, according to a Fakt. Some say, reports NYP, as Putin has only three years before his death and that he wants to expand the Russian border.

On Sunday were held early parliamentary elections in Ukraine, the votes are still counted, but now - based on unofficial results - is known as a pro-European parties have won a great victory. President Petro Poroshenko welcomed the support of the population for his policy of resolving the war in the east of the country and the implementation of democratic reforms required by the West. First results show that the biggest winners will be Poroshenko’s political bloc and that of his ally, Prime Minister Arseniy Yatsenyuk. Poroshenko’s party wins more than 22% of the vote; behind him is the National Front of Yatsenyuk which wins also over 20%. Final results will probably show that both politicians received nearly identical support from voters, according to advance.hr.

A total of 29 parties competed at the parliamentary elections, but according to the current results, only 7 of them will enter the parliament. With parties of Poroshenko and Yatsenyuk there is a party of mayor of Lviv, Andrey Sadovyi, who wins about 10%. The party "Opposition Block" gets about 9%, "Radical Party Oleg Lyashko" won about 7%, while the party of former Prime Minister Yulia Tymoshenko, "Motherland", won 5.96% of the vote.

The European Union on Monday welcomed the parliamentary elections in Ukraine and said that expects the rapid formation of a new government.

"To revive the reform process, including the launch of a national dialogue across the country, will be important in terms of Ukrainian political organization and economic integration with the EU, as well as for the consolidation of Ukrainian unity and internal cohesion." was conclusion from a joint statement by European Commission President Jose Manuel Barroso and European Council President Herman van Rompuy.

Since the elections were not held in 27 constituencies, including 12 of them in the Crimea, the parliament will have only 198 representatives from various constituencies.

Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: Putin, cancer pancreatic, tratament, steroizi


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.