Logo

Rusia/ Proteste in Moscova

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8212 times
Rusia/ Proteste in Moscova Image

Rusia/ Proteste in Moscova

RO
Mii de oameni s-au adunat duminică în centrul Moscovei să mărșăluiască pentru pace în Ucraina și împotriva rolului Kremlinului în război. "Fără război în Ucraina" și "Opriţi minciunile lui Putin" sunt o parte din sloganurile scandate de protestatari, inclusiv de liderii opoziției. A fost prima adunare în masă de protestatari împotriva războiului din Ucraina de la începutul conflictului de acum cinci luni.

În conflictul armat, în care Kiev și Occidentul blamează Rusia pentru sprijinul separatiștilor pro-ruşi din estul Ucrainei, au fost uciși mai mult de 3.000 de persoane din luna aprilie, deși luna aceasta încetarea focului a adus un calm relativ.

Poliția a declarat că s-au adunat în jur de 5.000 de persoane, în timp ce organizatorii au susținut că au fost mai mulţi. Protestatarii adunați consideră Rusia responsabilă pentru evenimentele din estul Ucrainei și o consideră responsabilă pentru subminarea eforturilor de a stabili pacea în regiune. În același timp, ei neagă responsabilitatea Kievului și a Washingtonului.

Protestatarii au format mai multe grupuri de opoziție, de la membrii comunişti până la mişcarea homosexualilor. Protestul a durat mai multe ore, iar forțele de securitate nu au înregistrat incidente grave.

În general, protestele uriaşe îi atrag pe cei care vin să protesteze împotriva lor astfel că s-a raportat o adunare de oameni din autoproclamata Republică Donețk și Lugansk.

Miting-ul numit "Marş pentru Pace" a fost organizat în urma blocadei complete a mass-media stabilită în Rusia, din cauza participării trupelor rusești în luptele de pe teritoriul Ucrainei. Kievul și Occidentul a denunțat Kremlinul că ajută separatiștii prin trimiterea membrilor armatei, dar Moscova neagă în permanenţă acuzaţiile.

Unele persoane din mulțime au scandat sloganuri care puteau fi auzite şi la Kiev Maydān, în timpul răsturnării pro-ruse a președintelui Viktor Ianukovici care era la putere. Ei au strigat "Jos, gaşcă!" și "Glorie Ucrainei".

Televiziunea de stat rusă anunţă de luni de zile în ştirile sale că autorităţile ucrainiene ca şi „Hunt” persecută populaţia din Rusia. Organizatorii protestului de duminică au trimis o cerere autorităților ruse să înceteze "iresponsabila politică agresivă" care a condus Rusia spre problemele economice şi izolare.

În Moscova a avut loc un alt protest în sprijinul închiderii lanţului american de fast-food, McDonalds. Un grup mic de cetățeni s-au adunat în Piața Pușkin unde a fost deschis primul McDonalds din Rusia și au strigat sloganuri anti-americane împotriva McDonalds. Printre manifestanți s-a aflat liderul de dreapta a Partidului Liberal Democrat, Vladimir Jirinovski. Agenția Federală Rusă pentru protecția drepturilor consumatorilor (Rospotrebnadzor) a închis temporar patru restaurante McDonalds în Moscova. După o inspecţie a restaurantului s-a constatat că depozitul de energie al produselor alimentare nu se potrivește cu valorile raportate, după care a fost luată decizia de a controla restaurantele McDonalds din întreaga Rusie. McDonalds a deschis primul restaurant în Rusia pe 31 ianuarie, în 1990.

Autor: Hvroje81 - Croaţia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: focus-news.net

EN
Thousands of people gathered on the last Sunday in central Moscow to march for peace in Ukraine and against the Kremlin\s role in the war, according to the agencies. "No war in Ukraine" and "Stop Putin lies" is some of the slogans that were chanted protesters including the leaders of the opposition. It was the first mass gathering of protesters against the war in Ukraine since the conflict began more than five months.

In armed conflict, in which Kiev and the West blame Russia to support of pro-Russian separatists in eastern Ukraine, have been killed more than 3,000 people since April although this month\s ceasefire brought relative calm.

Police said that had gathered around 5,000 people, while organizers claimed that there were many more. The assembled protesters consider Russia responsible for the events in Eastern Ukraine and consider responsible for undermining efforts to establish peace in the region. At the same time they are denying responsibility of Kiev and Washington.

The protesters gathered various opposition groups, from communist members to the gay pride movement. The protest lasted several hours, and the security forces didn’t record serious incidents.

Huge protests traditionally attract those who come to the anti protest. It was reported a gathering of people from the self-proclaimed Republic of Donetsk and Lugansk.

Protest rally called "March for Peace" was organized in the wake of complete media blockade that has been established in Russia when it comes to the participation of Russian troops in the fighting on the territory of Ukraine. Kiev and the West denounced the Kremlin that helps the separatists to send members of the regular army, but Moscow all the time denies the charges.

Some among the crowd chanted the slogans that could be heard at the Kiev Maydan, during the overthrow of the pro-Russian President Viktor Yanukovych from power. They bellowed “Down, gang!\ and "Glory to Ukraine”.Otherwise, Russian state television in their news programs for months calls pro-Western Ukrainian authorities as “Hunt” which aims to prosecute Russian population. Organizers of Sunday\s protest walk sent a request to the Russian authorities to cease their "irresponsible aggressive policy” which led Russia to the path of isolation and economic troubles.

In the Moscow was also held a protest in support of closing the restaurant of the American fast food chain McDonald\s. A small group of citizens gathered on Pushkin Square, where was opened the first McDonald\s in Russia and shouted anti-American slogans against McDonald\s. Among the demonstrators was the right-wing leader of the Liberal Democratic Party, Vladimir Zhirinovsky. The Russian Federal Agency for the Protection of Consumer Rights (Rospotrebnadzor) has temporarily closed four restaurants McDonald\s in Moscow. Upon inspection of the restaurant was found that the energy deposit of food does not match with the reported values, after which a decision was made to control of all McDonald\s restaurants across Russia. McDonald\s opened its first restaurant in Russia on January, 31 in 1990.

Author: Hvroje81 - Croaţia

Share it!
Tags: proteste, Moscova, razboi, McDonalds


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.