Logo

Rusia/ Biserica Ortodoxa in strainatate

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7645 times
Rusia/ Biserica Ortodoxa in strainatate Image

Rusia/ Biserica Ortodoxa in strainatate

RO
Biserica Ortodoxă Rusă de Peste Hotare este o biserică ce se guvernează singură sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse din 17 mai 2007. A fost creată în 1921 în Sremski Karlovci în fostul regat al Iugoslaviei unde gruparea lui Metropolitan Antoniy Khrapovitsky a organizat primul mare Parlament.  

Scopul noii formate Biserici Ortodoxe Ruse era să reunească toate părțile împrăștiate ale Bisericii Ruse în Europa, Asia și America de Nord. A funcționat independent până pe 17 mai 2007 când conducerea canonică s-a unit cu patriarhatul din Moscova.

Între 2 și 10 milioane de ruși au părăsit Rusia după revoluția din octombrie 1917. Al doilea război mondial și apropierea rapidă a Armatei Roșii de Iugoslavia a speriat sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, iar aceasta a decis să se mute din Europa în Statele Unite ale Americii, unde sinodul a fost restrcturat, alături de alte măsuri clerice care au fost realizate.  

De la Sremski Karlovci, sediul bisericii s-a mutat în Munchen, unde a rămas până în 1948, apoi s-a mutat la New York unde a și rămas până acum.  

În Manchuria, la un moment dat erau aproximativ 200.000 de ruși și 48 de temple. În Autralia aproape 300.000 de ruși aparțineau Bisericii Ortodoxe Ruse de Peste Hotare. Astăzi mai are doar 150.000 de credincioși. Cel mai faimos centru este Mănăstirea Sfintea Treime din Jordanville, Statele Unite și Mănăstirea Sfântului Ion din Munchen.  

În mai 2007, Catedrala lui Hristos Salvatorul a semnat un act de unitate canonică cu Patriarhia din Moscova și cu Biserica Ortodoxă Creștină de Peste Hotare. La unificarea oficială a luat parte și Vladimir Putin alături de alți reprezentanți ai guvernului. 

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.ryanphunter.wordpress.com
EN
Russian Orthodox Church Abroad is a self-governing church under the jurisdiction of the Russian Orthodox Church from 17 May 2007. It was created in 1921 in Sremski Karlovci in the former Kingdom of Yugoslavia where under the leadership of Metropolitan Antoniy Khrapovitsky held the first major Parliament.

The purpose of the newly formed Russian Orthodox Church was to reunite the scattered parts of the Russian Church in Europe, Asia and North America. It operated independently until 17 May 2007 when the canonical again united with the Moscow Patriarchate.

Between 2 and 10 million Russians left Russia after the October Revolution in 1917. World War II and later approaching Red Army to Yugoslavia, alarmed the Synod of the Russian Orthodox Church to move to Europe to the United States, where there has been a re-structuring Synod and other ecclesial structures.

From Sremski Karlovci, headquarters moved first to Munich, where was until 1948, when moved to New York where has remained ever since.

In Manchuria, at one time there were about 200,000 Russians and 48 temples. In Australia, about 300,000 Russians belonged to Russian Orthodox Church Abroad. Today it has about 150,000 believers. The most famous center is the Holy Trinity Monastery in Jordanville in the USA, and Monastery of St. Job in Munich.

On 17 May 2007, in the Cathedral of Christ the Saviour was signed Act of canonical unity of the Moscow Patriarchate and the Russian Orthodox Church Abroad. In the official unification took part Vladimir Putin and other representatives of the state government.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: rusia, biserica, putin, ortodoxa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.