Logo

Rusia / Efectele sanctiunilor

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8758 times
Rusia / Efectele sanctiunilor Image

Rusia / Efectele sanctiunilor

RO

Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a declarat că sancțiunile impuse de Vest Rusiei s-ar putea să aibă un singur scop – să aducă o schimbare în regimul din Rusia. 

"Liderii vestului au declarat public că aceste sancțiuni au rolul de a rpni economia rusă și de a cauza proteste și neliniște interne. Vestul nu vrea să schimbe politica din Rusia. Vestul vrea o schimbare în ceea ce privește regimul din Rusia. Nimeni nu mai neagă acest lucru” a declarat Ministrul de Externe într-o discuție foarte deschisă cu principalii lideri din Moscova, potrivit RT și RIA News.  

"UE este cel mai important partener de comerț al nostrum. Nimeni nu va nega acest lucru și cooperarea cu Europa, dar toată lumea a făcut acest lucru clar și lucrurile nu se mai pot întoarce la cum au fost. Noi nu avem nevoie de o relație în care „Rusia trebuie să facă asta și asta”. Noi dorim să cooperăm la un nivel egal” a declarat el.  

El a punctat și ideea că „ideologia îi orbește pe europeni” dând ca exemplu persecuția creștinilor în Orientul Mijlociu pe care țările din UE o țin secretă.

Rusia crede că produsele ce apar în UE sunt importatte din Bosnia și Herțegovina de pe piața rusă. Acest lucru este interzis de către sancțiunile cauzate de criza din Ucraina și Rusia, iar cifrele arată o creștere important în exporturile din Bosnia și Herțegovina din ultimul an potrivit rapoartelor și mass media locală din Bosnia și Herțegovina.

Serviciul veterinary rus și cel fitosanitar "Roseljhoznadzor" a amenințat Bosnia Herțegovina mai devreme luna aceasta printr-o scrisoare la Ambasada țării din Moscova că în comparație cu importurile de produse din agricultură din 2013, acestea de anul acesta au crescut de trei ori mai mult. Aceasta informație a fost anunțată de mass media din Rusia săptămâna trecută,  adăugând și că Bosnia și Herțegovina este suspectă că a permis reexportarea produselor din UE în Rusia, ceea ce este interzis de Rusia.

Autoritățile ruse din Bosnia și Herțegovina caută acum un răspuns urgent la întrebarea cum a reușit țara să producă anumite produse din agricultură și în ce zone, în principal pentru mere, mazăre, cartofi și struguri.  

Președintele francez Francois Hollande a decis să înceteze să mai trimită nave de război în Rusia „până la noi dispoziții”, referindu-se la situația din Ucraina ca fiind un motiv pentru această decizie, a declarat marți la palatal Elysee. Președintele Republicii crede că situația curentă din estul Ucrainei nu permite transferul de nave în Rusia – a declarat el la Palatul Elysee. 

Astfel, Francois Hollande consider că este necesară amânarea unei noi livrări pentru a studia cererea de aprobare pentru a trimite prima navă Mistral în Rusia. Ministrul Apărării Yuri Borisov a declarat că partea rusă va aștepta răbdătoare încheierea contractului, potrivit agenției de știri RIA Novosti și avaz.ba.

Dacă Franța va decide să nu trimită navele de război Mistraș în Rusia în viitorul apropiat, 600-1000 de angajați din compania franceză DCNS de la grupul de construcții din Saint Lazarus ar putea ieși de pe piață, și Franța va trebui să plătească o sumă compensatory Rusiei pentru anularea contractului. 

Autor: Hvroje / Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.abcnews.com 

EN

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov stated that Western sanctions against Russia actually have only one goal - to bring about "regime change" in Russia.

"Western leaders publicly say the sanctions have to hurt the Russian economy and cause internal unrest and protests. West does not want to change Russian politics; the West wants regime change in Russia. Virtually no one denies nor more", said the Russian Ministry of Foreign Affairs in a very open discussion with Moscows leading "think tank", according to RT and RIA News.

"The EU is our largest trading partner. No one will shoot himself in the leg rejecting cooperation with Europe, but everyone was already clear by now that things will not go back to how it used to be. We do not need such a relationship in which stood out Russia must do this and that. We want to cooperate on the same level of equality, "he said.

He also stressed that "ideology blinds Europeans" noting as an example of the persecution of Christians in the Middle East on which EU countries are keeping quiet.

Russia suspects that products originating in the EU are imported over Bosnia and Herzegovina to the Russian market. That is prohibited under sanctions caused by the crisis in Ukraine and Russia of the authorities in Sarajevo is seeking clarification figures indicating a huge increase of over Bosnia and Herzegovina exports, according to local media in over Bosnia and Herzegovina.

Russian Service for Veterinary and Phytosanitary "Roseljhoznadzor" earlier this month by letter warned Bosnia and Herzegovina Embassy in Moscow that in comparison with 2013 year, imports of food and agricultural products from Bosnia and Herzegovina in Russia increased by three times. This information last week announced the media in Russia, adding that it is suspected that Bosnia and Herzegovina actually carried out the re-export of food produced in the EU, whose import to Russia is banned.

Russian authorities of Bosnia and Herzegovina are now seeking an urgent answer on how many Bosnia and Herzegovina produces certain agricultural products and in which areas. This particularly applies to apples, pears, potatoes and grapes.

French President Francois Hollande has decided to discontinue the delivery of combat ships Mistral to Russia "until further notice", referring to the situation in Ukraine as a reason for the decision, said on Tuesday the Elysee Palace. President of the Republic believes that the current situation in eastern Ukraine does not allow the transfer of ships Mistral to Russia - said in a statement the Elysee Palace.

In this sense, Francois Hollande considers it necessary to postpone the new delivery to study the request for approval to supply Russia first Mistral ship. Russian Deputy Defense Minister Yuri Borisov said that the Russian side will patiently wait for the fulfillment of the contract, according to Russian news agency RIA Novosti and avaz.ba.

If France decides not to extradite Mistral warships to Russia in near future, 600-1000 employees in the French company DCNS and from shipbuilding group STX in Saint Lazarus could stay out of work, and France will have to pay the Russians compensation for canceling the contract.

Author: Hvroje / Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: rusia, ucraina, sanctiuni, UE


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.