Logo

Ritual dureros

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11445 times
Ritual dureros Image

Ritual dureros

RO

Peste tot în lume circumcizia băieţilor şi a bărbaţilor nu este ceva nou. Pentru cei mai mulți băieți care sunt circumcisi, aceasta s-a făcut de obicei la naștere, când durerea, deși chinuitoare, trece mai repede. Desigur, copilul este tânăr, se poate vindeca repede și în curând uită de durere; însă nu putem spune acelaşi lucru despre adolescenţi sau bărbaţii în toată firea. În Shinyalu, regiunea Kakamega din vestul Kenyei, circumcizia este o practică tradițională care nu pare să dispară atât de uşor. Sute de băieți trec prin operaţia de circumcizie în luna august. Cei mai mulţi dintre băieți au vârste cuprinse între 10 şi 18 ani.

Deși este un ritual dureros, este considerat ca un important rit de trecere  în cadrul comunităților locale. În timp ce circumcizia poate fi acceptabilă din motive culturale, religioase sau de sănătate, ea devine o problemă a drepturilor omului atunci când băieţii sunt forţaţi. Și acesta a fost un caz recent în orașul Moi’s Bridge, unde o ceremonie de circumcizie a fost semnalată ca fiind efectuată împotriva voinței victimelor. Doisprezece oameni care nu au fost circumcişi au fost expuşi de către soțiile lor şi apoi au fost luaţi de către comunitate și forțaţi să fie circumcişi.

Din punct de vedere cultural, unii sprijină circumcizia ca fiind un rit de trecere de la copilărie la maturitate. Alții cred că orice om care este netăiat este murdar și nu are performanţe sexuale eficiente. Unii spun că prepuţul netăiat poate ascunde germeni și poate crește rata de transmitere a virusului HIV.

Printre cei care fac parte din tribul Bukusu, ceremoniile de circumcizie sunt ca un carnaval. Oaspeţii dispun de multă muzică, mâncare şi alcool. În timp ce acest lucru este plăcut pentru oaspeți, cei care urmează a fi tăiaţi trec prin clipe de coşmar. Unii spun că o parte din cei în drum spre circumcizie fug, iar alţii se refugiază  în comisariatele de poliţie.

Se ştie că unii dintre cei care practică circumcizia nu anesteziază băieţii care urmează a fi tăiaţi. În afară de durerea atroce, unii băieți rămân cu răni permanente. Oamenii spun că în Bukusu, un băiat în vârstă de 13 de ani, şi-a pierdut penisul dupa ce i-a fost tăiat de cel care a realizat intervenţia.

Unele grupuri se plimbă din casă în casă în scopul de a aplica circumcizia. Tribul Turkana, care trăieşte printre oamenii  din Bukusu, s-au opus acestui lucru. În timp ce oficialii guvernamentali locali avertizează şi ameninţă cu acuzarea celui prins împotriva practicii forțate, oamenii continuă să se ascundă în câmpurile de porumb sau la secția de poliție pentru a scăpa de procedura dureroasă.

Din nou, în timp ce culturile și tradițiile ar trebui să fie respectate, ele nu trebuie forțate pe oameni. Ar trebui să existe întotdeauna o alegere cu privire la respectarea oricărei culturi sau tradiții.


Autor: Nemi Eremie - Kenya
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: 4inews.co.uk

 

EN

All across the world, circumcision of boys and men is not new.  For most boys who get circumcised, it is usually done at birth, where the pain, though excruciating, soon passes. Of course, the child is young, can quickly heal, and soon forgets the pain; not so for the adult boy or man. In Shinyalu, Kakamega region of western Kenya, circumcision is a traditional practice that does not appear anywhere near extinction.  Hundreds of boys, in the month of August, go through circumcision there. Most of the boys are between the ages of 10 and 18.

Although it is a painful ritual, it is held as an important rite of passage within local communities. While circumcision may be acceptable on cultural, religious or health grounds, it becomes a human rights issue when it is forced on boys. And this was the case recently in the town of Moi’s Bridge, where a circumcision ceremony was reportedly carried out against the victims\ will. Twelve men who were not circumcised were exposed by their wives and then they were seized by the community and forced to be circumcised. 

Culturally, some support circumcision as a rite of transition from childhood to manhood. Others believe that any man who is uncut is dirty and does not perform effectively sexually. Some say the uncut foreskin harbours germs and increases transmission rate of HIV.

Among the Bukusu, circumcision ceremonies are like a carnival. There is a lot of music, food and alcohol for guests. While this is pleasant for the guests, it is not so for the men who are to be cut.  Reports have it that some men who were about to be circumcised actually fled, some taking refuge in police stations.

Some circumcisers have been known to not use anesthesia on the boys who are to be cut. Besides the excruciating pain, some boys are permanently damaged. Reports have it that in Bukusu, a 13-year-old boy lost his penis after it was chopped off by a circumciser.

Some groups move from house to house, in order to enforce circumcision. This has been strongly opposed by the Turkana tribe, which live among the Bukusu people, but do not engage in circumcision. While local government officials warn against the forced practice, with the threat of being charged if caught, men continue to hide at the corn fields or at the police station to escape the painful procedure.

Again, while cultures and traditions should be respected, they are not to be forced on people. There should always be a choice as to the observance of any culture or tradition.

Author: Nemi Eremie - Kenya

Share it!
Tags: circumcizie, durere, rit, cultura


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.