Logo

Resursele naturale ale Pakistanului

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 17004 times
Resursele naturale ale Pakistanului Image

Resursele naturale ale Pakistanului

RO

Pakistanul este o țară destul de norocoasă pentru că este plină de resurse naturale. Resursele naturale sunt o bincuvântare de la Dumnezeu pentru țară. unele dintre aceste resurse pe care le posedă țara sunt cărbunii, gazele naturale, cuprul și rezervele de petrol, fier, titanul și aluminiul. Aceste resurse au un rol vital în economie.  

Cărbunul este una dintre resursele naturale care poartă numele și de „aurul negru”, iar Pakistanul este una dintre țările care are numeroase rezerve de cărbuni. Principalele zone unde se produce cărbune în Pakistan sunt Baluchistan și câteva părți din Sindh. Lakhra, Sonda, Thatta, Jherruck și Thar sunt cunoscute ca fiind zonele unde se produce cel mai mult cărbune în Pakistan.  

Regiunea Potohar este un alt loc unde se produce petrol. Deși Pakistanul importă petrol din alte țări precum Arabia Saudită pentru a-și completa cererea, dar Pakistanul are potențialul de face asta singur. Problema este lipsa finanțării. Pakistanul este una dintre țările cu cea mai mare producție de gaz natural și cărbune din lume. Acum, haideți să discutăm pe larg despre câteva dintre resursele naturale produse de Pakistan.  

Cărbune:  

Pakistanul este una dintre cele mai mari țări producătoare de cărbune. Recent, guvernul a descoperit câteva locuri unde se găsește cărbune de calitate minimă până la medie în Punjab. În regiunile din Baluchistan și Islamabad, s-a descoperit cărbune cu un conținut scăzut de sulf. În Pakistan se mai găsesc și cărbuni bituminoși, sub-bituminoși și ligniți. După cum am menționat mai sus, Pakistanul este una dintre țările ce produc cea mai mare cantitate de cărbune din lume, în momentul de față existând în țară peste 175 de miliarde de tone de cărbune, potrivit estimărilor. În comparație cu rezervele de petrol, cantitatea de cărbune este de două ori mai mare.  

Petrol și gaze:  

Pakistanul își folosește gazele naturale pentru a-și completa cererea. Rezervele estimate de gaze naturale din Pakistan sunt în jur de 900 de miliarde de mtrii cubi. Rezervele de gaz se așteaptă să țină încă 20 de ani. GazulSui este cel mai faimos gaz produs în Pakistan. Este nevoie de 26% din gazul total produs în Pakistan. Producția zilnică de gaz a Pakistanului este în jur de 20 de milioane de metrii cubi. Există și numeroase rezerve neatinse de gaz și petrol în munții in Baluchistan și nisipurile din Sindh.  

Alte minerale:  

Pakistan este și cel mai mare producător de resurse naturale precum aur, cupru și multe altele. Saindak este locul unde ați putea găsi rezervele cele mai mari de aur și cupru. Platoul Potohar este plin de roci de sare. Alte minerale din Pakistan sunt gips, calcar, cromit, minereu de fier, roca de sare, argint, pietre prețioase, marmura, gresie, sulf, argilă și nisip de siliciu. Pakistanul are de asemenea și rezerve mari de uraniu în Dera Gazi Khan, dar nu s-au publicat și alte detalii până acum despre asta.  

Autor: Muniba Mazar - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.wikimedia.org

EN

Pakistan is a country that is lucky enough to be enriched with numerous natural resources. Natural resources are a blessing of God towards the country. Some of the natural resources that the country possess are coal, gas, gemstones, copper and gold reserves oil, iron, titanium and aluminium. These resources play a vital part in making an economy strong.

Coal is one of the natural resources that is referred as Black gold and Pakistan is one country that is blessed to have lots of coal reserves. The major coal producing areas in Pakistan are located in Baluchistan and inner parts of Sindh. Lakhra, Sonda, Thatta, Jherruck and Thar are known to be the major coal producing areas in Pakistan.

Potohar region is another place which is providing oil to its people. Although Pakistan is importing oil from other countries like Saudi Arab to fulfil its oil requirements but Pakistan has the potential to fulfil all its oil requirements all by itself. But the only hurdle is the lack of finances. Pakistan is one of the largest Gas and coal producing countries in the world. Now we are going to discuss the details of the natural resources that Pakistan is producing.

Coal:

Pakistan is one of the largest coal producing countries. Recently the government discovered one low and four low-to-medium quality coal seams in the Punjab. In the regions of Baluchistan and Islamabad, low sulphur coal was discovered. Bituminous, sub-bituminous, and lignite coal can also be found in Pakistan. As mentioned above Pakistan is one of the largest coal producing countries and it is estimated that 175 billion tonnes of coal are currently residing in Pakistan. If we equate it to crude oil than 618 billion barrels of crude oil will be extracted.   When compared to oil reserves his is more than twice the amount of the top four countries.

Oil and Gas:

Pakistan is using natural gas to fulfil its requirements. Pakistan has huge resources of natural gas. The estimated reserves of natural gas in Pakistan touch up to 900 billion cubic metres. The gas fields are expected to last for another 20 years. The Sui gas is the largest gas been produced in Pakistan. It takes 26% of the total gas produced in Pakistan. Pakistan’s daily production is around 20 million cubic metres. There are still numerous untouched oil and gas reserves in the barren mountains of Baluchistan and the sands of Sindh.

Other Minerals:

Pakistan has also taken the lead in producing other natural resources like gold, copper and a lot more. Saindak is a place where you could find the largest gold and copper reserves. The Potohar plateau is enriched with rock salt. Other minerals that Pakistan is enriched with include reserves of gypsum, limestone, chromite, iron ore, rock salt, silver, precious stones, gems, marbles, tiles, sulphur, fire clay, and silica sand. Pakistan has also found large reserves of Uranium in Dera Gazi Khan but these details are not made public as yet.

Author: Muniba Mazar - Pakistan

Share it!
Tags: pakistan, resurse, marmura, cupru, natural, aur, diamant, pietre, pretioase, economie, asia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.