Logo

Religiile din Nepal si India

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6917 times
Religiile din Nepal si India Image

Religiile din Nepal si India

RO

India este o țară numită deseori subcontinent din cauza multor factori geografici și care are niște trăsături unice la nivel de relief, ceva ce multe țări nu au. Mulți oameni se referă la India ca fiind un subcontinent pentru că cetățenii săi practică un număr foarte mare de religii, principalul motiv al diversității în rândul oamenilor. Fiecare religie are un anumit sistem de credințe și practici, așa că religia influențează cultura oamenilor din India. Hinduismul, Jainismul, Sikhism, budismul și altele au apărut pentru prima dată în India și de atunci s-au împrăștiat peste tot în lume. Există numeroase religii în India și Nepal, dar în India se găsește istoria fiecăreia.  

Hinduismul

Hinduismul este religia majoritară în India, iar aproximativ 80% din populația Indiei este hindusă, potrivit unui studio realizat în 2011, în țară trăind 96 de milioane de hinduși. india este una dintre țările unde hinduismul este principala religie, Nepalul și Mauritius fiind celalalte două. Nu există surse autentice care să vorbească despre originile hinduismului în India, dar mulți spun că cultura vedică este sursa acesteia, ce a apărut înainte de anul 2000. Hinduismul este una dintre cele mai vechi religii din lume care încă supraviețuiește și astăzi. S-au găsit dovezi că hiduismul ar avea 5000 de ani, în trecut principalul zeu fiind zeul focului, pentru ca mai târziu acesta să fie modificat cu zeul Shiva sau Vishnu. Cea mai veche carte cunoscută este Rig Vega, scrisă în perioada 1700 -1100 î.Hr. și vorbește despre Hinduism. Cartea sfântă pentru hinduși este Bhagavad Gita, pe care toți hindușii trebuie să o citească măcar o dată în viață pentru a înțelege mai multe despre viața lor, apoi mai avem și poemele epice scrise în perioada 500-100 î.Hr., Mahabharata și Ramayana, în care hinduismul era doar una dintre religiile prezente în India și Nepal.  

Islamul

În secolul 7 d.Hr., musulmanii au ajuns pe coasta de vest a Indiei și în Kerala cu scopul de a face comerț, după care au început să cucerească India. Prima moschee construită de ei a fost Cheraman Juma Masjid în Kerala, unde musulmanii mergeau să se roage la dumnezeul lor. Deși musulmanii au intrat în India în secolul 7, islamul a devenit religia majoritară doar atunci când India a fost condusă de musulmani. India a fost condusă de musulmani timp de câteva secole, iar în acel timp, islamul s-a extins în partea de nord a Indiei. În momentul de față, islamul este a doua cea mai mare religie pe lângă Hinduism, fiind religia a 14% din populație. În India există a treia cea mai mare populație de musulmani din lume. Aici au trăit și sfinții Moinuddin Chishti și Nizamuddin Auliya, iar cu ajutorul lor, oamenii au aflat mai multe despre această religie din Quran. India a suferit un dezastru uriaș după venirea lui Mahmud din Ghazni în 1004 d.Hr. El s-a chinuit mult să ajungă în țară. A distrus multe temple hinduse și a torturat indienii, forțându-i să devină musulmani. A cucerit majoritatea țării, cu excepția sudului Indiei care era condus de regale Tamil. Potrivit studiului din 2011, în India există 177 de milioane de musulmani.

Budismul

Budismul a fot fondat de Gautama Buddha, care s-a născut în clanul Shakya, iar familia sa se trăgea din sudul Nepalului. În India, budismul a atins apogeul în timpul imperiului Mauryan, doar pentru că el credea puternic în spusele lui Buddha.  

Creștinismul

În India, creștinismul este a treia cea mai mare religie. Aceasta îl urmează pe domnul Iisus, iar cartea lor sfântă este Biblia. În India există 27,8 milioane de creștini, ceea ce înseamnă că 2,8% din întreaga populație a Indiei. Creștinismul a fost adus în India de către Apostolul Toma, dar nu există surse credibile asupra originii creștinismului în India. În sudul Indiei, în special în Kerala și Tamil Nadu, există mulți creștini și biserici diferite dedicate Apostolului Toma. Cea mai veche biserică din lume se crede că ar fi fost construită de Sf. Toma și se află în Thiruvithamcode, Kanyakumari. Tamil Nadu este centrul pelerinajului Sf. Toma. 

Așadar, acestea sunt doar câteva dintre religiile răspândite în India. Pe lângă acestea, în Nepal și India mai avem Jainismul, Sikhismul, iudaismul și multe altele.  

Religiile din Nepal

Nepalul este considerat a fi una dintre țările cu cea mai mare populație de hinduși din lume, 81% din nepalezi fiind hinduși, budismul fiind a doua. Este una dintre țările vecine prietenoase în care se mai practică și alte religii minore precum islamul, kirant și creștinismul. Potrivit sondajului realizat în 2001, 80% din oameni sunt hinduși, 11% budiști, 4% musulmani iar ceilalți urmează religia bon. Kirant este o religie ce aparține indigenilor, dar odată cu migrarea oamenilor din India începând cu anul 1971, numărul lor a crescut. Budiștii se găsesc în mare parte în partea de est, în valea Kathmandu și Tarai, unde locuiesc aproximativ 10% din budiști. Influența hindusă apare în regiunile tibeto-nepaleză, Magar, Sunwar și Rai, fiind mai slabă în Gurung, Limbu, Bhote, Tamang și Thakali, unde religia predominant este budismul. Hinduismul și budismul sunt ambele religii dharmice, ceea ce înseamnă că își respectă credințele și practicele așa că nu există lupte între ei. În Nepal, oamenii cred în lordul Brahma, Vishnu și Shiva care apare în țara lor ca și căprioară. Au existat multe dinastii ce au cndus Nepalul, prima fiind cea a regelui Gopala care a condu Nepalul timp de 300 de ani, iar ultimul rege din cadrul acesteia a fost Yakshya Gupta.  Dinastia Kirat a condus țara timp de 800 de ani. Primul rege a fost cel din dinastia Yalambar, iar ultimul a fost cel din dinastia Gasti. Mulți regi au condus țara în diferite perioade. Astfel, avem dinastia Licchavi care a condus timp de 200 de ani, dinastia Malla timp de 600 de ani, dinastia Shah timp de 300 de ani. Ei cred că steagul național a fost creat de Lord Vishnu, acesta conținând soarele și luna, emblem lor. Purana hindusă are de asemenea anumite semne cum că lordul Shiva ar fi dat-o lordului Vishnu, apoi lordului Indra pentru a se lupta cu demonii.  

Autor: Axebee - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.linkverde.com

EN

India is a country often called as subcontinent because of numerous geographical features and has unique features in land in which many countries don’t have. Many of them call India as a sub continent because it has various religions which are the main reason brings diversity among the people. Each religion has different belief and practices so depends upon that their culture will differ so religion is the first thing for the people in India. Hinduism, Jainism, Sikhism, Buddhism are first established in India only from that only it started to spread all over the world. There are various religions in India and Nepal most probably in India so each has different history how they evolved.

Hinduism

Hinduism is the majority religion in India which has approximately 80% of Indian population according to the 2011 census there are totally 96 Billions Hindus are there in India. India is one of the countries which has majority of Hindus while the others are Nepal and Mauritius where the Hinduism is the majority. There are no trusted sources for the origin of Hinduism in India but many says Vedic culture is the source of it which has originated before 2000. Hinduism is one of the oldest religions in the world which still surviving has the traces of 5000 year back in olden days Hindus work ship fire as a god later on it changes which Lord Shiva or Vishnu is main god for them. The oldest known book Rig Veda which was written in the period of 1700-1100 BC is tells about the Hinduism. The Holy book for the Hindus is Bhagavad Gita in which every Hindu must read once in their life time to understand about their life then Mahabharata and Ramayana also consider as the one of epic poems written in the period of 500-100 BCE in which not only Hindu there are various religions in India and Nepal.    

Islamism

In 7th century AD Muslims entered western coastal side of India and Kerala for the purpose of trading after that they started to conquer India and Cheraman Juma Masjid Built first mosque in Kerala for the Islam people to worship their god. Though Muslim entered India in early of 7th century which has became major religion during the Muslim rule only. India was ruled by Muslims for some centuries and that time Islamism has been extended in northern part of India has now become next to Hinduism which populated 14% of Indian population. In India Muslim’s populated third largest in the world which has 1 million Ahmadi Muslims and has famous saints of Sufism are Moinuddin Chishti and Nizamuddin Auliya and their thoughts help the people to know about the religion through their holy book Quran. India faces huge disaster after the arrival of Mahmud of Ghazni in 1004 AD in which he struggles a lot to enter into the country. He destroys many Hindu temples and tortured Indians to follow Islamism he conquered major part of India except the south India because it was ruled by powerful Tamil king. According to the 2011 census there are 177 million Muslims in India.


Buddhism

Buddhism was founded by Gautama Buddha was born to Shakya clan and his family native to the southern Nepal. In India Buddhism was in the peak during the period of Mauryan Empire only because he has strong belief in the thoughts of Buddha especially his fives vows.

Christianity

In India Christianity is the third largest religions follows the Lord Jesus and their holy book is Bible. They have nearly 27.8 million followers in India which consist 2.8 % of the Indian population and Christianity introduced to India by Thomas the Apostle but there is no trusted sources for its origin in India. In south India especially in Kerala and Tamil Nadu only many people follows Christianity and separate churches are for Saint Thomas. The world’s oldest church which was believed to be built by the Saint Thomas which was located in Thiruvithamcode, Kanyakumari, Tamil Nadu is St. Thomas Pilgrim center.

Thus the not only the above religions there are various religions in India and Nepal are Sikhism, Jainism, Judaism etc are the minority religion in India.

Religions in Nepal

Nepal was considered as the one of most followed Hinduism in the world which has 81 percent of Hindus while Buddhism was followed next. It was the one of the friendly neighboring country in which has also contains some minor religions like Islam, Kirant, and Christianity. According to the census in the year 2001 there are 80 % hindus, 11 % Buddist, 4 % Muslim and remaining belongs to the Bon religion. Kirant was an indigenous religion populated nil percent in the year 1971 but due to the migration of people from India there population was increased. Buddhists people were mostly found in the eastern hills, Kathmandu Valley and Tarai about 10 percent Buddhist were found in that place. Hindus influence are most common in Tibeto –Nepalese, Magar, Sunwar and Rai while less prominent in Gurung, Limbu, Bhote, Tamang and thakali group people in which place only majority will became Buddhist monk. Hinduism and Buddhism both are Dharmic religion so they respect with each other belief and practices so there is no possible of clash between them. In Nepal people believed that Lord Brahma, Vishnu and Lord Shiva comes to their country in the form of deer so they work ship it. There are many dynasty ruled Nepal first king is Gopala dynasty ruled for 300 years, Yakshya Gupta was the last king in this dynasty. In the kirat dynasty ruled over 800 years the first king was yalambar dynasty and the last one was the Gasti dynasty in which many kings ruled different periods are Licchavi Dynasty ruled over 200 years, Malla Dynasty 600 years,  Shah Dynasty 300 years. They believe that their national flag was designed by lord Vishnu which contains sun and moon are their emblem and in Hindu purana also there are traces for it in which Lord Shiva who hand over the flag to the Lord Vishnu then he gives to Lord Indra for the battling devils. 

Author: Axebee - India

 

Share it!
Tags: nepal, india, religie, hinduism, islam, musulmani, terorism, isis, crestinism, iisus,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.