Logo

Reforme economice uriase in India!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4383 times
Reforme economice uriase in India! Image

Reforme economice uriase in India!

RO

Reforme Economice Uriașe Anunțate în India

India a anunțat că vor face niște schimbări majore unor reguli privind investițiile străine directe în țară. India și-a deschis porțile și aviația civilă pentru a permite firmelor străine să își creeze sedii aici. Datorită noilor reguli companii precum Apple și Wal-Mart au decis să își construiască magazine în India.  

Reformele economice au fost anunțate lunea asta. Ele le oferă mai puține restricții la capitolul investirilor în sectoarele farmaceutice și debit. Comercianții precum Apple și IKEA vor beneficia din aceste noi reforme.

Antreprenorii multinaționali vor beneficia și ei, acum ei vor deține operațiile indiene complet, nu doar 49% cum dețineau în trecut. Din acest motiv mulți antreprenori nu doreau să investească în această țară.

India a și permis investițiile străine totale în sectorul aviației civile.  Guvernul a introdus o metodă prin care blocajele pe care le întâmpină companiile aeriene străine în India vor fi reduse.

Guvernul le-a oferit companiilor străine oportunitatea de a deține pana la 74% din proiectele farmaceutice din India fără să aibă aprobarea guvernului.  

Vorbind despre noile inițiative, prim ministrul Indiei Narendra Modi a spus că noile inițiative vor aduce Indiei cea mai deschisă economie din întreaga lume. Avantajele sunt nenumărate, inclusiv o sporire a forței de muncă în țară și o evoluție semnificativă în economia națiunii.

Prim ministrul Modi a vorbit despre cum amendamentele din tactica ISD va promova ușurința desfășurării afacerilor în propria lor țară. El a spus că de acum încolo vor fi 100% investiții străine în India pentru comerț, inclusiv pentru comerțul electronic al produselor alimentare care sunt fabricate sau produse în India.

Prim ministrul Modi a scris într-un mesaj pe Twitter: „Guvernul liberalizează regimul ISD cu scopul de a oferi un impuls angajărilor și creării locurilor de muncă. Deciziile cheie ale reformei au fost luate la o întâlnire importantă organizată de prim ministru, ceea ce ii oferă Indiei cea mai liberă economie din întreaga lume pentru ISD,” a declarat acesta.

Prim ministrul a adăugat, „În doi ani Guvernul aduce reforme ale politicii ISD în câteva sectoare cheie… India acum deține cea mai liberă economie din întreaga lume pentru ISD; majoritatea sectoarelor sunt în drum spre aprobarea automată.”

„Reformele ISD din zilele noastre le vor da un impuls celor care își caută un loc de muncă, celor care vor să creeze locuri de muncă și în final ne vor ajuta economia,” prim ministrul a declarat folosind hashtag-ul ’#TransformingIndia’.

 Prim ministrul a spus că cu ajutorul liberalizării regimului ISD, multe alte proiecte ISD vor intra în tara pentru a contribui creșterii investițiilor, a veniturilor și a șomajului. Prim ministrul Modi a declarat că, „India a ajuns pe locul întâi în destinațiile de investiții ISD… India are cele mai mari recorduri de ISD intrări cu un venit de $55.46 miliarde în anii financiari 2016-15.”

Prim ministrul speră că schimbările vor oferi un „impuls în angajări și creării de locuri de muncă din India.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.caclubindia.com

EN

Big Economic Reforms Announced in India

India has announced major changes to rules on foreign direct investment in the country. India has now opened up defense and civil aviation to complete foreign ownership. The new rules now make it possible for companies like Apple and Wal-Mart to setup stores in the country.

 The economic reforms were announced on Monday this week. They loosen restrictions on investments in the pharmaceutical and retail sector. Single brand retailers such as Apple and Ikea are expected to be the major beneficiaries of the new reforms.

Multinational defense contractors are expected to benefit as well, they now can own their Indian operations outright, instead of only having a 49% ownership as in the past, which discouraged many of them from entering the country.

India has also allowed 100% foreign direct investment in civil aviation. The government has introduced a policy that significantly lowers barriers to entry for foreign airlines in India.  

The government has made it possible for foreign companies to own up to 74% in pharmaceuticals projects in India without requiring prior government approval.  

Talking about the new initiatives, Indian Prime Minister Narendra Modi said that the new initiatives would make India the most open economy in the world. This would give a significant boost to employment in the country and transform the economy of the nation.

PM Modi spoke about how the amendments in FDI policy would promote the ease of doing business in the country. He said that there would now be 100 percent foreign direct investment in the country for trading, including for e-commerce for food products that are manufactured or produced in India.

PM Modi said in a tweet: "Govt radically liberalizes FDI regime with the objective of providing major impetus to employment & job creation. Key reform decisions were taken at a high level meeting chaired by the PM, which makes India the most open economy in the world for FDI," he said.

The Prime Minister added, "In two years, Govt brings major FDI policy reforms in several key sectors... India now the most open economy in the world for FDI; most sectors under automatic approval route."  

"Todays FDI reforms will give a boost to employment, job creation & benefit the economy," PM Modi tweeted using the hashtag #TransformingIndia.

The Prime Minister said that with the liberalization of FDI regime, there would now be more FDI inflows into the country to contribute to growth of investment, incomes and employment. PM Modi said, "India rated as Number 1 FDI investment destination by several international agencies...India records highest ever FDI inflows at $ 55.46 billion in financial year 2015-16."  

The Prime Minister hoped that the changes would offer a "major impetus to employment and job creation in India."

Author: Raghav Hegde - India

 

Share it!
Tags: india, reforme, econonie, schimbare, decizii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.