Logo

Reactia liderilor lumii la Brexit

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5027 times
Reactia liderilor lumii la Brexit Image

Reactia liderilor lumii la Brexit

RO

Liderii Lumii Reacționează la Brexit

Marea Britanie a decis sa părăsească Uniunea Europeana la referendumul ținut pe data de 23 iunie, acesta a împrăștiat sute de incidente de-a lungul lumii. Mulți lideri ai lumii au reacționat negativ la Brexit, în timp ce liderii ruși și iranieni au spus ca sunt fericiți de rezultat.

Șeful adjunct al personalului forțelor armate iraniene Massoud Jazayeri a declarat că, „Anglia ar trebui să plătească prețul anilor de imperialism în care a comis crime împotriva umanității. Oamenii din Irlanda, Scotia și altele au dreptul de a ieși de sub dictatura tiranică a monarhiei așa zisei Marii Britanii”

Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că această decizie va avea consecințe „negative și pozitive” pentru Rusia. El a sperat că „situația se va corecta în viitorul apropiat”.

Primarul Moscovei Sergey Sabyanin a declarat că, „fără Marea Britanie în UE nu vom mai avea pe nimeni care să ne apere de sancțiunile împotriva noastră.”

Unul din liderii financiari de top ai Rusiei, Boris Titov a declarat că: „plecând din UE ne va rupe conexiunile cu anglo-saxonii, adică SUA. Nu e de glumit. Lira va deveni noua rublă.

Președintele Barack Obama a susținut campania care avea ca scop rămânerea Marii Britanii în UE și-a declarat dezamăgirea, dar a adăugat, „relația dintre Marea Britanie și America este rezistentă.”

Hillary Clinton a declarat că „angajamentul statornic al Americii în relația specială cu Marea Britanie și alianța transatlantică cu Europa. Această perioadă de incertitudine ne arată că trebuie să fim calmi, șiguri pe noi și avem nevoie de un lider experimentat în Casa Albă care să protejeze portofelele și viețile americanilor, să ne susținem prietenii și aliații, să le ținem piept adversarilor noștri, și să ne apărăm interesele. De asemenea ne arată nevoia de unificare, trebuie să ne unim și să rezolvăm problemele ca o tară, nu să ne distrugem unii pe ceilalți.”

Președintele Chinei Xi Jinping a folosit un ton mai precaut. El a declarat că tara lui ar „continua să lucreze să construiască o relație puternică cu Marea Britanie”.

Purtătorul de cuvânt al Chinei a declarat că, „este adevărat că plecarea Britaniei din UE va avea un impact major în mai multe domenii. Departamentele relevante [din China] vor avea nevoie de timp pentru a determina impactul pe care pactul de negoț al Chinei și celelalte acorduri pe care le are cu UE și Britania.”

Guvernul Turciei a spus că Brexit a fost rău pentru Europa. Ministrul EU al Turciei Ömer Çelik a declarat Izolarea va distruge valorile europene. Turcia a lucrat cu Uniunea Europeană pentru a adresa criza refugiaților, una din cele mai grele provocări pe care le înfruntă Europa în acest moment. Europa are nevoie de un nou început, inclusiv de o nouă actualizare a mecanismelor existente. Le respectăm decizia englezilor, dar este o decizie foarte proastă pentru Europa.”

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a spus că Turcia va considera opțiunea de a nu se alătura UE: „Dacă [liderii europeni] ar dori să protejeze valorile europene ei trebuie să dea la o parte sentimentele anti-turce și să coopereze cu Turcia.”

Generalul secretar al NATO-ului Jens Stoltenberg a declarat că: „astăzi, în timp ce ne înfruntăm cu instabilitate și nesiguranță, NATO este mai important decât a fost vreodată. El trebuie să joace rolul de platformă pentru cooperare între aliații europeni, și între Europa și America de Nord.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.youtube.com

EN

World Leaders React to Brexit

The UK chose to leave the European Union in the referendum held on June 23, and it has sent shockwaves throughout the world. Many world leaders have reacted negatively to Brexit, while Russian and Iranian leaders can be said to have been delighted at what happened.

The deputy chief of staff of Iran’s armed forces, Massoud Jazayeri said, “England should pay the price of years of imperialism and committing crimes against humanity. The people of Ireland, Scotland and others have the right to bring themselves out of the tyrannical rule of the monarchy, the so-called Great Britain”

The Russian president, Vladimir Putin said it would have “positive and negative consequences” for Russia. He hoped tthat “the situation will correct itself in the near future”.  

Moscow’s mayor, Sergey Sobyanin said, “Without the UK in the EU there won’t be anyone to so zealously defend the sanctions against us.”  

One of Russia’s top financial leaders, Boris Titov, said: “Leaving will tear the EU away from the Anglo-Saxons, that is from the US. It’s no joke. The pound is the new rouble.”

President Barack Obama, who publicly campaigned for UK to remain in the EU said that he was disappointed, but added, “The special relationship between the United States and the United Kingdom is enduring.”

Hillary Clinton said “America’s steadfast commitment to the special relationship with Britain and the transatlantic alliance with Europe. This time of uncertainty only underscores the need for calm, steady, experienced leadership in the White House to protect Americans’ pocketbooks and livelihoods, to support our friends and allies, to stand up to our adversaries, and to defend our interests. It also underscores the need for us to pull together to solve our challenges as a country, not tear each other down.”

The Chinese president, Xi Jinping adopted a cautious tone. He said that his country would “continue to work to build a sound relationship with the UK”.

A Chinese spokesperson said, “It is true that with Britain leaving EU it will have an impact on different fields. Relevant departments [in China] will need time to go through this issue to determine the impact on China’s trade pacts and other agreements with the EU and Britain.”

The Turkish government said that Brexit was bad for Europe. Turkey’s EU minister Ömer Çelik said: “Isolationism would destroy European values. Turkey worked with the European Union to address the refugee crisis, one of the greatest challenges Europe faces today. What Europe needs is a fresh start including an update to existing mechanisms. We respect the British people’s decision, but the decision is bad for Europe.”

 Turkish president, Recep Tayyip Erdoğan, said that Turkey would consider opting out of joining the EU: “If [European leaders] would like to safeguard European values, they must leave aside anti-Turkey sentiments and promote closer cooperation with Turkey.”  

 Nato’s secretary general Jens Stoltenberg said “Today, as we face more instability and uncertainty, Nato is more important than ever as a platform for cooperation among European allies, and between Europe and North America.”  

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: brexit, ue, anglia, lumea, reactie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.