Logo

Reactia Austriei la Brexit!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4803 times
Reactia Austriei la Brexit! Image

Reactia Austriei la Brexit!

RO

Brexit – Cum a reacționat Austria la rezultatele de la referendumul britanic

Brexit-ul a devenit una dintre cele mai populare subiecte din lume. În fiecare zi descoperim din ce în ce mai multe lucruri despre situația Marii Britanii, despre ce se gândesc acum englezii și de ce atât de mulți tineri din Marea Britanie refuza sa accepte rezultatul final de la Brexit. Fără nici o îndoiala, acest eveniment a afectat foarte mult economia lumii și a afectat de asemenea și Europa pe plan politic. Nu știm ce efecte va avea, nimeni nu poate sa își dea seama ce se va întâmpla cu Marea Britanie în următorii ani. Dar în acest articol nu vom vorbi despre reacția Marii Britanii, vom vorbi despre reacția Austriei la Brexit.

Cum au reacționat politicienii la Brexit înainte de referendum

Mulți politicieni din Austria au discutat despre Brexit, și majoritatea și-au dorit ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană și că nu va părăsi UE. Ei au sperat că Marea Britanie va vota să rămână în Uniunea Europeană, deoarece această decizie ar stabiliza Uniunea Europeană și ar suporta ideea de o „Europă unită”. Multe clădiri au fost vopsite în culoarea steagului Marii Britanii în toată lumea, pană și câteva în Austria.

Ca și exemplu, noul prim ministru Christian Kern a declarat că Marea Britanie ar face bine să aleagă să rămână în Uniunea Europeană. Mulți alți miniștri austrieci și germani au declarat că ar fi o decizie mult mai bună dacă Marea Britanie ar rămâne în Uniunea Europeană în locul deciziei de a merge pe calea „solitară”. În același timp, partide precum FPO au declarat că ei sunt foarte mulțumiți că Marea Britanie poate decide acest lucru singuri, și și-au exprimat dorința ca Marea Britanie să aleagă să părăsească Uniunea Europeană deoarece ar fi cea mai profitabilă decizie pentru ei.

Ce s-a întâmplat după Brexit?

Clar foarte multă lume a rămas socată după ce Brexit-ul a luat loc și majoritatea oamenilor au decis să părăsească Uniunea Europeană. Majoritatea politicieni au fost dezamăgiți, această decizie arăta faptul că oamenii erau foarte nesiguri și nervoși pe Uniunea Europeană din cauza mai multor motive, precum controlul asupra imigrațiilor, acestea nu opreau milioane de imigranți care intrau în UE zilnic.

Chiar dacă majoritatea politicienilor austrieci nu au fost de acord cu rezultatele referendumului, majoritatea au declarat că rezultatul va fi același – un al doilea referendum sau idei similare nu ar trebui realizat, deoarece acest referendum este singurul care contează. În același timp, majoritatea politicienilor austrieci au insistat să facă clar faptul că Marea Britanie nu va mai primi „reguli extra”, reguli care le-ar conferi drepturi pe care le dețin și membrii Uniunii Europene. Este foarte important să declarăm faptul că Uniunea Europeană încă este puternică și unită. Christian Kern a explicat că el nu vede din acest incident o „mișcare pe care ar urma-o alte țări”, Marea Britanie nu va fi prima dintr-o serie de țări care părăsește Uniunea Europeană.  

Comedianții austrieci, artiștii, atleții și alți indivizi faimoși nu au declarat nimic despre Brexit pană acum. Majoritatea nu se bagă pe politică, așadar nu au nici o treabă cu aceste decizii majore și dacă ar face dintr-o dată comentarii despre aceste chestii majoritatea din fanii lor s-ar supăra oricum. Cativa membrii din alte partide precum ORF au spus că Brexit-ul a fost o decizie rea și i-au numit pe englezi „iresponsabili”. Multe glume s-au făcut pe seama lor, deoarece echipa de fotbal a Marii Britanii a părăsit Euro 2016 din cauza unei pierderi împotriva Islandei, oamenii s-au ras și au comparat părăsirea Marii Britanii din Uniunea Europeană cu părăsirea echipei britanice din Euro 2016.  

Însă în ciuda schimbărilor majore din lume, nu prea multe s-au schimbat în Austria. Economia austriacă nu depinde de cea engleză, așadar nu au pierdut mult. Austria se bazează pe Germania dar mai puțin pe Marea Britanie, așa că schimbările prin care au trecut au fost fie prea mici pentru a fi luate in seamă fie nu au existat. Singura problemă reală este în politică. Partidul FPO al Austriei este fericit de rezultatele referendumului și vrea ca multe alte referendumuri să ia loc în Europa. În principal toate partidele care erau pentru această decizie au rămas foarte fericiți după rezultat și toate și-au dorit ca mai multe țări să urmeze aceiași pași ca și Marea Britanie și să se ducă înspre independenta națională fată de Uniunea Europeană.

La urma urmelor acest rezultat i-a șocat și alarmat pe toți cei care susțin partidele pro-UE din Austria. Acum pare că aceasta este prima tară care a decis să părăsească UE și că multe alte țări au aceeași dorință de a părăsi UE acum. Dacă asta s-ar întâmpla UE ar exploda, lucru pe care trebuie să ne asigurăm că nu se va întâmpla. Austria nu poate schimba multe lucruri, deoarece Austria nu prea are locuri libere în parlamentul Uniunii Europene. Dar partidele austriece care nu vor ca UE să pățească nimic trebuie acum să își schimbe strategiile împotriva imigranților pentru a rămâne atractive pentru locuitorii austrieci.  Oamenii care se întorc înspre Uniunea Europeană se întorc de asemenea împotriva partidelor care susțin Uniunea Europeană. Acesta este un semn periculos, dacă ignorăm acest semn mulți ar putea să sufere, mai ales partidele din Austria – în special Partidul socialist și Partidul Creștin-socialist, care au declarat că susțin Uniunea Europeană întrutotul. Dacă nu reușesc să momească mai multă lume, ei cel mai probabil nu vor reuși să câștige următoarele alegeri. 

Autor: Lukas - Austria
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.india.com

EN

Brexit – how Austria reacts to the results of the British referendum

The Brexit is currently the biggest and most important topic in the media. There’s no day without new news about what’s going on in Britain, how British people are thinking now and why many young inhabitants of Great Britain refuse to accept the final results of the Brexit. Without a doubt, this event is important for the economy and for Europe as a political unit too. We don’t know what’s going to happen for sure, nobody can say how Britain is going to develop certainly in the next few years. But there was a reaction on the Brexit in Austria, and this article is going to describe it.

How Politicians commented the Brexit before the referendum

Many politicians in Austria commented the Brexit and most of them wished that Britain stays in the European Union and doesn’t leave the EU. They hoped that the British people will vote for remaining in the European Union, as this would stabilize the EU and support a “united Europe”. Many buildings were turned into the colors of the British Union Jack in the whole world, but some in Austria too.

As an example, the new Prime Minister Christian Kern commented on the Brexit, that the Britain are hopefully going to stay in the European Union. Many other Austrian and German ministers stated that it would be really positive if Great Britain is going to stay in the European Union instead of choosing the path of “isolation”. At the very same time, right-wing parties like the FPÖ commented on Brexit, that it’s great that they have the right to vote for remaining or leaving the European Union and wished them leaving the EU as it would be best for them.

What happened after the Brexit?

Obviously pretty much everyone was shocked after the Brexit really did happen and the majority of the people decided to leave the European Union. Most politicians weren’t happy about that, as it’s a significant sign of how insecure and unhappy many people in Great Britain but also in the rest of the European Union are with politics in general. Great Britain was and is unhappy with the European Union out of many reasons, as an example the unsatisfying Immigration policies, who didn’t stop millions of migrants from entering the EU.

Even though most Austrian politicians didn’t like the results of this referendum obviously, the majority of them declared that the results have to be accepted – a second referendum or similar ideas shouldn’t get realized, as this referendum counts. At the very same time, Austrian politicians insisted on making it clear that Great Britain shall get no further “extra rules”, which might get them the advantages normal European Union members have. It’s very important, they declare, that the European Union stays strong and united now. Christian Kern explained, that he sees “no trend” that Britain is just going to be the first of several countries, that are going to leave the European Union.

Austrian comedians, entertainer, athletes and other famous people did not really comment the Brexit so far. Most of them are not into politics, therefore it’s kind of not their business and a part of their follower would just get mad at them probably. A few left-wing people in the media (ORF) commented on the Brexit negatively and found it irresponsible that they left. A lot of jokes were made, as the British soccer team dropped out in the EM against Iceland, which is a kind of “Brexit in soccer” too.

All in all not that much changed in Austria. The Austrian economy is not depending on the British one, therefore it shouldn’t be too bad for them. Austria relies on Germany but less on the British economy, therefore the changes the Brexit will bring on will be rather small or there even will be no changes. It’s different for the situation in politics in this country. Austria’s right-wing party, the “FPÖ” is happy about the results of the referendum and wants a similar referendum about remaining in the European Union as well. Pretty much every right-wing organization and party is happy about the results of this referendum and wishes an increase of referendums and national independency in the European Union.

After all, it’s nothing more than a huge warning for all these pro-EU parties in Austria. Now it seems like that the first country decided to leave the EU and chances are that other countries will desire to leave the EU as well. If this is going to happen, the EU might fall apart one day, therefore changes need to get done now. Austria cannot change about the EU so much, as there are few seats for Austria in the huge parliament of the European Union. But Austrian parties, who are for the European Union have to change their strategies towards Immigration and Foreign policies in order to stay attractive for the majority of the Austrian inhabitants. It’s exactly this mindset against the EU that’s also against left-wing parties, the current migration policies and other parts of these parties. This is a warning sign, ignoring this sign could be the fall of many parties in Austria – especially of the Socialist Party and the Christian-Socialist Party, who declared themselves positive towards the European Union all the time. If they do not improve their program, they will most probably not going to succeed at the next election.

Author: Lukas - Austria

Share it!
Tags: austria, brexit, politica, decizii, partide


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.