Logo

Razboiul din Siria pe scurt

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 5685 times
Razboiul din Siria pe scurt Image

Razboiul din Siria pe scurt

RO

 Conflictul din Siria: Șoc după șoc


Națiunea din Orientul Mijlociu, Siria, este în mijlocul una dintre cele mai sângeroase războaie civile din ultimele secole. În 2017, războiul civil din Siria împlinește 7 ani și a dus la moartea a peste 465.000 de oameni. La fel de groaznic este și faptul că peste 12 milioane de sirieni au fost forțați să își părăsească locuințele din cauza conflictului și să fugă din orașe lăsate în ruine după atacuri aeriene și lupte. În aprilie 2017, orașul sirian Khan Sheikhoun a devenit cunoscut în întreaga lume după ce guvernul sirian a bombardat orașul controlat de rebeli cu arme chimice care constau într-un gaz ce atacă sistemul nervos (cel mai probabil gaz sarin). Acest eveniment a împins Statele Unite să intervină military, trimițând o serie de rachete către o zonă aeriană siriană, schimbând dramatic politica externă a Americii. Lupta militară care încă are loc și criza umanitară provocată de aceasta poate fi explicată încadrând-o într-un context complicat regional, domestic și international.

Evenimentul Arab Spring

În 2011, un eveniment ce se învârte în jurul unor reforme socio-politice și a unei revoluții a luat amploare în lumea arabă numit Arab Spring (primăvara arabă). Mii de protestatari au ieșit în stradă în multe țări printer care și Tunisia, Egipt, Maroc și Siria. Revoluția a fost la început pașnică, dar mai apoi, în țările conduse de dictatori acestea au devenit violente, forțele guvernului încercând să limiteze libertatea de exprimare și dovedind de câtă brutalitate sunt în stare. Cu toate acestea, lupta pentru democrație a avut succes în unele țări precum Tunisia, dar a și eșuat și a dus la moartea a mii de protestatari în alte țări. În Siria, protestele pașnice ale civililor împotriva guvernului Ba’athist al lui Bashar an-Assad a escaladat rapid, iar mai multe forte guvernamentale siriene au fost trimise în multe orașe. De multe ori au avut loc situații violente între forțele guvernamentale și protestatari care au dus la morți și răniți de ambele părți, la atacarea a mii de sirieni de rând și la incitarea la violență între oameni. Situația a continuat să escaladeze până când întreaga provincie a ajuns să ia parte la revoltă, împingând statul să organizeze masacre în care au murit sute de sirieni.

Extremismul Islamic și intervenția

Odată ce evenimentele din Siria au continuat să iasă de sub control, multe grupuri de rebeli s-au format pentru a lupta împotriva regimului Assad. Deși conflictul a fost oprit de mai multe ori de încercările ONU de a crea pace, violențele și luptele au continuat să escaladeze. Pe lângă aceste grupuri islamice fragmentate, lupte pentru diferite teritorii între triburi și provinciile controlate de către govern, mai multe grupări transnaționale au început să joace un rol foarte important în Siria. Aceste forte externe includ (dar nu se limitează doar la): o grupare afiliată Al Qaeda – Frontul al-Nusra, Statul Islamic din Irak și Levant (ISIS), pe lângă influența pe care Rusia și Statele Unite o au în țară.

Atât Frontul al-Nusra, cât și ISIS sunt organizații fundamental islamice care au folosit haosul din Siria pentru a-și organiza și promova propria platformă în această țară instabilă. Cu toate acestea, datorită obiectivelor diferite ale tuturor acestor grupuri, noi conflicte între acestea s-au născut ceea ce a dus la și mai mult haos într-o regiune deja foarte complicată. Mai mult chiar, după rapoartele îngrozitoare potrivit cărora are loc un genocid în teritoriile controlate de ISIS, Statele Unite, Rusia și o coaliție formată din alte state au lansat o intervenție militară împotriva acestui grup jihadist. Cu toate acestea, ca aliat al guvernului sirian, Rusia a fost acuzată că a bombardat forțele rebele siriene și nu organizațiile teroriste islamice, ceea ce a dus la tensiuni politice între Rusia și Statele Unite.

Până în acest moment când scriu acest articol, conflictul din Siria continuă să aibă loc, iar efectele intervenției americane încă nu se văd. Brutalitatea, acuzațiile de tortură, folosirea armelor chimice și acțiunile militare organizate împotriva civililor sunt doar câteva dintre aspectele războiului civil sirian. Ar trebui ca ONU să preseze ambele părți să ajungă la pace pentru că dacă nu se face asta, războiul ar putea să continue timp de ani și ani.

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.businessinsider.com

 

EN

Conflict in Syria: Horror Upon Horror


The Middle Eastern nation of Syria is in the midst of one of the bloodiest civil wars in recent memory. As of 2017, the Syrian Civil War is in its seventh year and has resulted in the deaths of over 465,000 people. Equally horrific, is the fact that over 12 million Syrians have been displaced by the conflict, fleeing ruined towns and cities after prolonged aerial bombardment and artillery strikes. In April 2017, the Syrian town of Khan Sheikhoun was subjected to an internationally condemned attack after the Syrian Government bombed with rebel held town with chemical munitions containing a lethal nerve agent (most likely Sarin gas). This development has propelled the United States of America (US) to militarily intervene, launching cruise missiles at a Syrian airfield, in a dramatic reversal of US foreign policy. The ongoing military struggle and corresponding humanitarian crisis in Syria can be framed within a complicated regional, domestic and international narrative.

The Arab Spring

In 2011, a growing push for socio-political reform and revolution began to ripple across the Arab world, known as the Arab Spring. Huge numbers of protesters took to the streets in many countries, including: Tunisia, Egypt, Morocco and Syria. The revolution was a synthesis of peaceful and violent protest against authoritarian styles of government, limited free speech and the brutality of many Arab regimes. However, while the struggle to establish democracy was successful in some countries, such as Tunisia, thousands of other protesters were quelled, often violently, by many regimes. In Syria, the peaceful protest of civilians against the Ba’athist Government of Bashar al-Assad quickly escalated when Syrian military forces were deployed in the nation’s cities. Several violent situations between government forces and protestors resulted in deaths on both sides, disenfranchising huge numbers of ordinary Syrians and inciting low level insurgency. The situation continued to escalate until whole provinces were in open rebellion, prompting the state sanctioned massacre of hundreds of Syrian civilians during military operations.  

Islamic Extremism and Interventionism

As events in Syria continued to spiral out of control, many different rebel groups were formed in opposition to the Assad regime. While the conflict was broken up by episodic ceasefires and attempts by the United Nations (UN) to create a lasting peace, the brutality and scale of the civil war continued to escalate. Within this nexus of fractured insurgent groups, tribal territories and government controlled provinces, several transnational actors began to play an increasingly important role in Syria. These external forces include (but are by no means limited to): an affiliate of Al Qaeda – the al-Nusra Front, the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIS) along with the significant influence of Russia and the US.

Both the al-Nusra Front and ISIS are Islamic fundamentalist organisations and have used the chaos within Syria to establish footholds in the unstable country. However, the differing aims of these terrorist groups have led to conflict between the two, further destabilising the complicated region. Moreover, after horrifying accounts of ethnic cleansing and brutality emerged from ISIS controlled territories, the US, Russia and a coalition of other states launched a military intervention against the jihadist group. However, as an ally of the Syrian Government, Russia has been accused of bombing Syrian rebel forces rather than Islamic terrorist organisations, promoting ongoing political tension between Russia and the US.

As of the time of writing, there does not appear to be an end in sight for the Syrian conflict and the extent and effects of US intervention remain to be seen. Ongoing brutality, allegations of torture, usage of chemical weapons and military action against civilians are just some of the continuing aspects of the Syrian Civil War. An immediate ceasefire and UN negotiated peace terms should be a priority for all parties, or the brutal war may drag on for many more years.

Author: Alexander Burns - Australia 

 

Share it!
Tags: razboi, siria, musulman, isis, al qaeda, usa, rusia, chimic, sarin, gaz, atac, militar, armata,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.