Logo

Razboiul din Afghanistan - se va incheia vreodata?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4453 times
Razboiul din Afghanistan - se va incheia vreodata? Image

Razboiul din Afghanistan - se va incheia vreodata?

RO

Afghanistan: O țară la un pas de distrugere


Lungul și obositorul război din Afghanistan a devenit sinonim cu un număr foarte mare de victime, cu război tip guerrilla și cu perioade foarte lungi de instabilitate și condiții din ce în ce mai proaste. În 2015, Departamentul de Apărare al Statelor Unite a anunțat că în Afghanistan, condițiile de securitate s-au înrăutățit după ce operațiunile militare domestice ale Pakistanului au invadat teritoriul țării vecine deja slăbite. Războiul din Aghanistan a început în 2001 când forțele americane au invadat țara cu scopul de a distruge gruparea talibanilor și Al Qaeda, dar și pentru a-l găsi pe liderul terorist Osama Bin Laden. În 2001, talibanii, o organizație conservatoare musulmană sunni, erau organizația dominantă din punct de vedere militar, politic și social în Afghanistan încă din 1996 și fusese implicată în nenumărate incidente ce au încălcat drepturile omului și atacuri teroriste peste tot în Orientul Mijlociu. După o campanie brutală și în mare parte fără vreun rezultat concret, în 2012, forțele americane, britanice, australiene și altele din coaliție au lăsat operațiunile militare pe mâna armatei afghane și au început să se retragă după ce au declarat că talibanii au fost anihilați.

Efectul retragerii forțelor străine

În ultimii ani, conflictele din Irak, Libia și acum Siria i-au făcut pe publicul american și Departamentul de Justiție să uite de problemele Afghanistanului, ceea ce a dus la o retragere în masă a forțelor americane și a echipamentului acestora din țară. Deși se așteaptă ca în jur de 8000 de oameni (în mare parte americani) să rămână în țară pentru a lupta împotriva amenințărilor și pentru a ajuta la stabilizarea unor provincii problemă, este foarte posibil ca aceștia să nu fie destui pentru a putea opri izbucnirea unui nou război civil. Consecințele deciziei fostului președinte Barack Obama de a retrage forțele americane din Afghanistan nu se cunosc însă. Cu toate acestea, decizia Americii de a se izola pare că a electrizat grupările teroriste, printre care și talibanii și alte grupări tribale. Retragerea trupelor americane din Irak a facilitat expansiunea Statului Islamic în Irak și Al Sham (ISIS), așa că trebuie să ne asigurăm că istoria nu se repetă în Aghanistan.  

Amenințarea colapsului

Nu doar forțele armate ale Afghanistanului au fost slăbite. După ani întregi de corupție, moral scăzut, fonduri locale insuficiente și conflict continuu, soldații din Afghanistan abia pot să își apere bazele militare în fața atacurilor talibanilor. Ideologic și politic; democraţia şi sprijinul pentru o intervenţie militară scade în rândul populaţiei afghane. Timp de mai mulţi ani, Afghanistanul a fost profund afectat cultural, religios, tribal, economic și politic. Guvernul central este foarte corupt și a fost acuzat de gestionare proastă a fondurilor. Angajamentul trupelor americane și o structură slăbită a securității naționale au contribuit la avansarea Statului Islamic, a talibanilor și a Al-Qaedei. Acest amalgam complex de probleme politice, militare, economice, sociale și dogmatice din interiorul Afghanistanului amenință să distrugă structura socială și politică a țării dacă guvernul nu este reformat și dacă nu intervin forțe regionale și internaționale.

Pentru a preveni o răsturnare politică în Orientul Mijlociu, țările din Occident trebuie să încurajeze reformarea Afghanistanului și să sprijine campania militară a guvernului central împotriva talibanilor. În 2017, Statele Unite continuă să ajute armata afghană cu atacuri aeriene și raiduri folosind Forțele Speciale. Cu toate acestea, talibanii continuă să înainteze în regiuni cheie din țară și dacă nu se intervine, colapsul țării este iminent. 

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.dailymail.co.uk

 

EN

Afghanistan: A Country on the Brink


The long, drawn-out war in Afghanistan has become synonymous with high causalities, guerrilla warfare and extended periods of instability and deteriorating conditions. In 2015, the United States (US) Department of Defence announced that security circumstances in Afghanistan had worsened after Pakistan’s domestic military operations pushed militant forces into the territory of their beleaguered neighbour. The war in Afghanistan began in 2001 when US led forces invaded the country with the aims of dismantling the Taliban and Al-Qaeda as well as finding terrorist mastermind, Osama Bin Laden. In 2001, the Taliban, a conservative Sunni Muslim organisation, was the dominant military, political and social entity with Afghanistan since 1996 and had been implicated in numerous human rights violations and insurgency actions across the Middle East. After a brutal, largely indecisive campaign, in 2012, America, British, Australian and other Coalition forces shifted the majority of their military operations onto the Afghan military and began to withdraw after declaring the Taliban neutralised.

Effect of the Foreign Withdrawal of Forces

In recent years, conflict in Iraq, Libya and Now Syria has turned the American public and Department of Defence away from the Afghanistan quagmire, prompting the gradual withdrawal of US Troops and equipment from the country. While a residual force of upwards of 8000 troops (largely US forces) is expected to remain in Afghanistan to counter threats and stabilize treacherous provinces, it may not enough to prevent the country slipping back into the grip of quasi-civil war. The implications of former President, Barack Obama’s decision to withdraw the bulk of US forces from Afghanistan are yet to fully unfold. However, America’s shift towards isolationism has appeared to galvanise the Taliban along with other militant and tribal groups into large scale resistance once more. The US withdrawal of troops from Iraq facilitated the expansion of the Islamic State in Iraq and Al Sham (ISIS), it is imperative that history does not repeat itself in Afghanistan.

Threat of Collapse

It is not only Afghanistan’s armed forces that have been weakened. After years of low morale, corruption, inadequate funding and ceaseless conflict, Afghanistan’s soldiers can barely keep army bases from falling to Taliban attacks. Ideologically and politically; democracy and support for foreign intervention is dwindling amongst Afghanistan’s population. Over several years, Afghanistan has become deeply fractured along cultural, tribal, religious, economic and political lines. The central government is riven with systemic corruption and accusations of fiscal mismanagement. The febrile commitment of US troops and an ineffective national security framework has amplified the threat of the Islamic State, Taliban and Al-Qaeda. This complex maelstrom of political, military, economic, sectarian and social influences within Afghanistan threatens to cause the collapse of Afghanistan’s fragile social and political structure unless the struggling government is reformed and propped up by regional and international actors. 

To prevent further political upheaval within the Middle East, it is imperative that Western countries encourage reform in Afghanistan and support the central government’s military campaign against the Taliban. As of 2017, The US continues to prop up the flagging Afghanistan military with air strikes and targeted raids using teams of Special Forces. However, the Taliban continues to gain ground in key regions of the country and collapse may be imminent unless further action is taken.

Author: Alexander Burns - Australia

 

Share it!
Tags: afghanistan, musulman, razboi, civil, usa, forte, militar, isis, teroristi, taliban,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.