Logo

Ramane Marea Britanie in UE sau nu?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6476 times
Ramane Marea Britanie in UE sau nu? Image

Ramane Marea Britanie in UE sau nu?

RO

Pe 23 iunie 2016, va avea loc un referendum național în Marea Britanie, iar toți cetățenii vor fi așteptați la urme pentru a-și spune părerea în legătură cu o singură întrebare: vreți ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană – Da sau Nu. Dacă majoritatea oamenilor vor vota „Nu”, atunci înseamnă că Marea Britanie va părăsi UE-ul, după mai mult de 40 de ani, timp în care a fost unul dintre cei mai remarcabili membrii. Ăsta va fi un lucru șocant cu siguranță.  

Deci, cum arată sondajele? Ei bine, 22 de sondaje majore au fost realizate din martie, iar 9 dintre ele sugerează că Marea Britanie vrea să iasă din UE, în timp ce 13 indică faptul că Marea Britanie vrea să rămână în Uniunea Europeană. Nu există nici o modalitate de a prezice ce vrea publicul britanic până acum.  

Cu toate acestea, evenimentele din ultima lună arată că lucrurile se mișcă într-o direcție care ar face evitarea unui „Brexit” – termenul folosit în cazul în care Marea Britanie va ieși din UE – foarte dificilă. Diferența dintre tabăra care vrea să rămână în UE și cea care vrea să iasă din UE devine din ce în ce mai mică potrivit ultimelor sondaje.  

Evenimentele din ultima lună, precum prăbușirea industriei oțelului din Marea Britanie, despre care am vorbit săptămâna trecută aici la ZapperNews, înseamnă că mulți oameni din Regatul Unit sunt foarte furioși pe Uniunea Europeană.  

Nimănui nu îi place să o spună – de fapt, în multe adunări, oamenii se feresc de discuțiile referitoare la o posibilă Brexit. Dar adevărul este că Marea Britanie e mai aproape ca niciodată de a rescrie istoria și de a devenit prima națiune europeană care decide să părăsească UE-ul. Toată lumea era îngrijorată pe vremea aceasta anul trecut  Grecia ar putea să părăsească Uniunea Europeană. Acum, șocant este că dintre toate, Marea Britanie este cea care vrea să părăsească Uniunea Europeană – una dintre cele mai bogate și mai puternice țări din lume.  

Această ieșire ar putea fi un șoc pentru întregul sistem. Nimeni nu știe cum va vota publicul britanic până acum, dar având în vedere că mai sunt mai puțin de 3 luni până la referendum, câteva lucruri sunt clare. Prim Ministrul David Cameron a fost slăbit de scandalul documentelor din Panama. Credibilitatea lui este la un nivel foarte jos în momentul de față.  

Apoi a mai existat un referendum olandez recent unde majoritatea au votat că nu vor să aprobe relații de comerț cu Ucraina, un vot care a fost văzut drept anti-UE. Criza oțelului din Țara Galilor amenință să lase șomeri 40.000 de oameni, iar ei e clar că vor vota în favoarea plecării Marii Britanii din Europa.  

Cel mai important motiv pentru care Marea Britanie ar putea să părăsească Uniunea Europeană este criza refugiaților. Europa chiar pare a avea un viitor negreu deoarece suntem bombardați zilnic cu imagini ale refugiaților care ajung în Germania, Suedia, etc.  

Barack Obama este așteptat într-o vizită oficială în Marea Britanie, acesta încercând să îi convingă pe britanici să rămână în UE, dar există slabe șanse ca el să aibă succes, deoarece Obama este un președinte a cărui mandate este aproape gata. Așadar se pare că Brexitul va deveni realitate în curând.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.abceconomics.com

EN

One June 23, 2016, there will be a national referendum in Britain and all citizens will be expected to cast their votes on a simple question: Do you want Britain to remain in the European Union – Yes or No. If a majority of the people vote “No” that would mean that Britain would finally leave the EU, after over 40 years as one of its most prominent members. That would be a shocking thing for sure.

So how do the odds stack up? Well, of the 22 major polls that have been conducted since March, 9 suggest that the majority want Britain to leave the EU, while 13 polls indicate that Britain will remain in the EU. There really is no way to tell which way the British public will lean as yet.

However, the events of the past month show that things are moving in such a direction that avoiding a “Brexit” – which is the term given for a possible British exit from the EU – looks very difficult indeed. The gap between the side that want to remain in the EU and that which wants to exit is narrowing in all opinion polls.

The developments of the past month, such as the collapse of Britain’s steel industry, which we spoke about last week here on ZapperNews, means that there are a lot of people in the UK who are deeply frustrated with the European Union.

Nobody likes to say it – in fact on many circles, people even refrain from any talk that references Brexit. But the fact is, Britain is as close as it can get to rewriting history and becoming the first European nation to leave the EU. Everybody was worried at this time last year about Greece leaving the European Union. Now, it’s shocking that if any nation does leave the EU, it will be Britain – one of the richest and most powerful countries in the world.

This really can be a shock to the system. Nobody knows which way the British public will turn as yet, but with less than 3 months left for the vote, there are few things that are clear. Prime Minister David Cameron has been weakened considerably by the Panama Papers fallout. His personal credibility is at a low right now.

Then there was a Dutch referendum recently, where a majority voted against ratifying trade relations with Ukraine, which is seen as a vote against the EU. The steel crisis in Wales threatens to put 40,000 people out of work and they are likely to vote in favor of Britain leaving Europe.

The biggest reason for people in the UK to consider leaving Europe is the refugee crisis. Europe does look like a frightening prospect because they are bombarded by all the images of refugees flooding into Germany, Sweden etc.

Barack Obama is expected to visit the UK and convince people to stay in the EU, but that is unlikely to have any effect, as Obama is essentially a lameduck president. So it looks very likely as of now that Brexit will be a reality. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, usa, otel, criza, referendum, ue, uniunea europeana, germania, merkel,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.