Logo

Progresul in medicina

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 9423 times
Progresul in medicina Image

Progresul in medicina

RO

Astăzi, medicina evoluează pe zi ce trece și sunt create din ce în ce mai multe tehnologii și tehnici noi pentru a salva oameni. Doctorii caută leacuri pentru bolile de azi, iar tehnicienii creează noi echipamente care să îi ajute să facă asta.

Rețelele de socializare joacă și ele un rol foarte important în dezvoltarea medicinei deoarece oamenii pot să le folosească pentru a comunica unii cu alții, pentru a face schimb de informații prin imagini, videoclipuri și folosind platforme precum Facebook și Twitter. Principala sursă de informare este televiziunea, deoarece de aici își primesc oamenii informațiile necesare legate de ultimele boli și tratamente apărute.

Trăim în lumea tehnologiei, iar oamenii au nevoie de telefoanele Android pentru a munci. Astăzi, avem nevoie de telefoane pentru a organiza întâlniri și pentru a suna pe alții. Putem folosi și internetul pe telefoanele Android printr-o opțiune numită Wi-Fi și date mobile pentru a obține informațiile necesare despre munca dvs. sau pentru a vedea știri din toată lumea.

Ecograful în 4D:

Astăzi, există ecografe 4D disponibile în spitale ce ajută medicul să analizeze în detaliu boala unui pacient. Puteți afla și sexul copilului, dar și dacă acesta are probleme fizice înainte de a-l naște și puteți să le și tratați cu ajutorul acestui ecograf.

Aparatul de detectare a tuberculozei:

Acum câteva decenii, doctorilor le era imposibil să detecteze tuberculoza. Astăzi însă, mulțumită tehnologiei apărute în medicină, doctorilor le este mult mai ușor să găsească și să trateze boala.

Aparatul de detectare a hepatitei:

Hepatita C este considerată a fi o boală nedetectabilă și incurabilă, dar astăzi, datorită unei noi invenții, doctorii pot să creeze diferite medicamente pentru a trata această boală și nu va mai trebui să faceți injecții pentru a scăpa de ea.

Criticile aduse inventatorilor din domeniul medicinei și efectele asupra generației actuale:

Progresul din ultimii ani din domeniul medicinei are și multe consecințe negative pe care nu le luăm în seamă datorită numărului mare de beneficii.

Progresul acesta îi face pe oameni să se bazeze prea mult pe aparate și prea puțin pe ce învață ei practic.

Aparatele acestea minimalizează interacțiunea dintre pacient și doctor.

Ne bazăm pe aparate pentru a detecta o problemă și nu îl întrebăm pe pacient despre simptome.

Interacțiunea dintre oameni scade, iar aparatele iau locul omului.

Concluzie:

După ce ați terminat de citit articolul, credeți că progresul în medicină ne face viața mai bună sau nu? Mai jos, am câteva întrebări pentru cititorii noștri.  

Credeți că roboții și aparatele încep să înlocuiască oamenii?

Ar trebui să avem încredere totală în rezultatele aparatelor sau este datoria doctorului să verifice informațiile primite?

Autor: Muniba Mazar - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.babyface4d.net

EN

Now-a-days medical science is developing day by day and new technologies and techniques are introduced. As doctors are researching on the cure of new diseases and the technicians are introducing new machines to help them.

As social media is also playing a vital role in this development as they allow people to communicate with eachother, they can share information, images and videos through the mean of twitter and Facebook. The main source of information is television, through which people get the required information and get awareness of the new disease and its treatment.

As this is the age of technology and people need android phones for their work. Now-a-days we all need phones for making assignments and calls. As you can use internet on your android phones by a feature known as Wi-Fi and mobile data and get the required information about your work or news about the world.

Ultrasound machine 4D:

Now a days ultrasound machines are available and in some hospital 4D ultrasound machines help the doctor to now the depth of the disease. You can also know the sex of the baby as well as the physical problem of your baby before its birth and can also treat them.

TB detection machine:

As few decades ago doctors were unable to detect the disease TB, it was very difficult to detect it but now a days due to the latest technology introduced in medical science it has become easier for the doctor to detect and treat the disease.

Hepatitis detection machine:

As hepatitis C is considered as the disease which is undetectable and is incurable, but now a days due to the new invention in this field doctors have created a new medicine to treat this disease and you don’t have to take injections with these capsules. 

Criticism on developing medical and its drawback on our new generation:

Development in the medical science has benefits as well as drawbacks which we neglects due to the more percentages of benefits.

As it has made the people stay away from reading the books and they rely on machines and doctors research.

It has decreased the face to face interaction of patient and doctor.

We rely on machines to detect the problem and don’t ask from patient about the symptoms.

Knowledge of the person is decreasing and machines are taking the place of a person.

Conclusion:

After reading the above article do you think that development in the medical field is making our life better or worst, below I will ask some few question for the readers.

Do you think machines are taking the place of human?

Should we completely trust on the result of the machine or it is the duty of the doctor to verify it?

Author: Muniba Mazar - Pakistan

Share it!
Tags: progres, medicina, gates, curiozitati, tehnologie, ecograf, copii, progres,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.