Logo

Prognoza ingrijoratoare pentru Africa: 50 de milioane de someri!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 3326 times
Prognoza ingrijoratoare pentru Africa: 50 de milioane de someri! Image

Prognoza ingrijoratoare pentru Africa: 50 de milioane de someri!

RO

Continentul african se confruntă cu o criză serioasă a șomajului. Un raport pregătit de către Institutul pentru Schimbare Globală a lui Tony Blair arată că în 2040 vor exista peste 50 de milioane de șomeri în Africa – peste doar 23 de ani, lucru care ar putea duce la haos pe continent.

Șomajul este deja o problemă foarte mare în Africa. Doar acum trei ani, zeci de oameni au fost uciși călcați în picioare când o mulțime de 20.000 de șomeri au stat la coadă pentru a-și depunele actele pentru un job la departamentul de imigrare al Nigeriei.

Forța de muncă din Africa este formată din 395 de milioane de oameni. Se așteaptă să crească la 823 de milioane până în 2040. Cu toate acestea, numărul de joburi disponibile va fi de 773 de milioane, potrivit studiului. Acest lucru va crea un deficit de 50 de milioane de oburi sau 50 de milioane de șomeri. O populație de șomeri atât de mare poate fi periculoasă pentru orice țară sau continent.

Cele mai afectate vor fi națiunile din zona sub-sahariană precum Liberia, Malawi, Ghana, Kenya, Sierra Leone și Nigeria. Acestea sunt țări cu potential mare, dar unde oamenii se luptă cu lipsa de joburi și oportunități de afaceri.

Totuși, nici donatorii internaționali nu ajută prea mult cu „intervențiile lor necoordonate, pe bucăți”, spune institutul Jim Murphy. El adaugă că „dacă nu se iau măsuri în curând, Africa se va confrunta în 2040 cu 50 de milioane de șomeri. Acest lucru ar trebui să fie o amenințare serioasă pentru toată lumea. Această cifră uriaă nu numai că va avea consecințe profunde pentru întreg continental african și pentru oamenii de aici, ci va avea și un impact uriaș asupra economiei globale.”

„Donatorii internaționali trebuie să abordeze problema mai organizat, trebuie să ia în considerare nevoile individuale ale tuturor țărilor, trebuie să le ajute să își îmbunătățească economiile și să creeze joburi. De asemenea, agențiile donatoare nu reușesc să facă față provocărilor cu care se confruntă continentul pentru prioritizarea creșterii economice” a declarat Murphy.

O țară care a abordat deja problema șomajului este Etiopia. Această țară s-a concentrat pe creșterea economică cu accent pe sectorul privat pentru a crea joburi. Așa trebuie să meargă lucrurile, spune Murphy: „prioritizarea creșterii inclusive este o modalitate mai inteligentă, mai eficace de a aduce prosperitatea economică de care are nevoie Africa.”  

Africa are nevoie de o creștere a numărului de joburi pe baza dezvoltării sectorului de piață, potrivit Institutului pentru Schimbare Globală a lui Tony Blair. Guvernele și industria ar trebui să se concentreze pe dezoltarea unor sectoare care au un potential uriaș pentru dezvoltarea economică și pot crea milioane de joburi. Joburile sunt prioritatea.

Aceasta este o abordare care a fost folosită foarte mult de către națiunile africane precum Botswana, Lesotho, Mauritius și Etiopia. Aceste țări au făcut mult progres în ultimii ani datorită parteneriatelor cu beneficii pentru ambele părți între industrii și guvernele din aceste țări.

Deși multe țări din Africa au reușit să-și transforme economiile în bine, dacă această transformare nu este corelată cu o creștere a numărului de joburi, atunci aceasta va duce la probleme sociale și ar putea chiar să ducă la războaie civile de genul celor din Sudanul de Sud, Somalia și Rwanda. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.youthvillage.co.za

EN

There is a serious unemployment crisis looming over Africa. A report by Tony Blair’s Institute for Global Change said that there will be 50 million unemployed youth in Africa by 2040 – just 23 years from now, which could cause considerable havoc on the continent.

Unemployment is already a major problem in Africa. Just three years ago, dozens were killed in a stampede when a crowd of 20,000 job seekers stood in a queue to fill up a position in the Nigerian immigration department.

The labor force in Africa is 395 million strong as of now. It is expected to be 823 million by 2040. However the number of jobs that are available will only be 773 million, according to the study. This creates a direct shortfall of 50 million jobs, or 50 million unemployed youth. Such a large population of unemployed young people can be dangerous for any country or continent.

The worst affected will be the Sub-Saharan nations such as Liberia, Malawi, Ghana, Kenya, Sierra Leone and Nigeria.  These are countries with great potential, but where people face tremendous shortage of jobs and business opportunities.

However international donors are not helping much with their “piecemeal, uncoordinated interventions” says Jim Murphy of the institute. He adds, “Unless action is taken, Africa is facing a shortfall of 50 million jobs by 2040. This should serve as a serious wake up call for all. This daunting figure will not only have profound consequences for the whole of Africa and its people, but the impact on the global economy could be catastrophic.”

“International donors need to take a more coordinated approach, taking into account each countries individual needs, helping them to grow their economies and create jobs. Likewise, donor agencies are failing to adequately address the challenges facing the continent in order to prioritise economic growth,” Mr. Murphy says.

One country that has addressed the unemployment problem well is Ethiopia. That country has focused on economic growth with an emphasis on private sector job creation. That is the way to go, says Mr. Murphy: “Prioritising inclusive growth is a smarter, more effective way to deliver the economic prosperity Africa needs.”

What Africa needs is a job growth based on market-based sector development, according to the Tony Blair’s Institute for Global Change. Governments and the industry should focus on developing sectors that have enormous economic potential and are capable of creating millions of jobs. Jobs are the main priority.

This is an approach that has been used well by some African nations such as Botswana, Lesotho, Mauritius and Ethiopia. These countries have made a lot of progress in recent years because of the mutually beneficial partnership between the industry and the government in these countries.

While many countries in Africa have achieved rapid economic transformation, if this is not accompanied by a corresponding growth in jobs, this can create great social problems, and could even result in the sort of civil wars that we saw in Sudan, Somalia and Rwanda in the past. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: job, tony blair, institut, somaj, rata, africa, africa de sud, guvern, economie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.