Logo

Probleme uriase pentru Twitter!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5615 times
Probleme uriase pentru Twitter! Image

Probleme uriase pentru Twitter!

RO

Twitterul s-a lovit de un obstacol major în ultimele 18 luni. Numărul userilor de pe Twitter s-a oprit la 320 de milioane din 2015. Site-ul nu a crescut deloc, deși în trecut fusese numit unul dintre principalii competitor ai Facebookului. Acum, Twitterul e atât de în urmă, încât nici nu mai apare în topuri.

Analiștii au declarat că acțiunile Twitter, care costă în momentul de față $16,50, nu ar trebui să coste nici $10.

Compania a pierdut mulți oameni talentați recent, odată cu plecarea directorului tehnologiei, Adam Messinger. Josh McFarland, vicepreședintele site-ului, a declarat că și el va pleca în curând. În ultima lună, și directorul operativ al Twitter, Adam Bain, și-a dat demisia.      

Twitterul a început să piardă mulți oameni talentați din inginerie, dezvoltarea afacerilor și resurse umane încă de când Jack Dorsey a devenit directorul companiei acum 18 luni.

Analistul Trip Chowdhry, care conduce cercetarea capitalului la Institutul Global pentru Cercetarea Capitalului, a declarat că Twitter „s-a dus pe apa sâmbetei”. El a adăugat că acțiunile sale ar trebui „să nu coste nici $10”.  

„Mulți investitori au construit o teza de investiții pe baza unor tâmpenii” a scris Chowdhry în raportul său despre companie. El a adăugat că Twitterul are o mare problemă cu utilizatorii falși și că informațiile primite de la Twitter nu sunt de încredere. Mulți analiști au folosit informațiile de la Twitter pentru a prezice victoria lui Hillary Clinton la alegerile prezidențiale, dar acestea au fost eronate.

„Dacă calitatea informațiilor este proastă, atunci și publicitatea este proastă, iar dacă publicitatea este proastă, companiile care plătesc pentru publicitate nu sunt fericite și așadar monetizarea este o mare problemă pentru Twitter” a scris Chowdhry.

Un alt analist de top, Youssef Squali de la Cantor, a dat vina pe valurile de demisii din companie pentru performanța proastă a site-ului. Squali a scris în raportul său că „e greu de știut sigur, dar unele dintre aceste schimbări ar putea fi involuntare, deoarece managementul încearcă să repare diferite funcții și să îmbunătățească organizația cerându-le departamentelor de inginerie, produse și management design să vorbească direct cu directorul Dorsey.

„Aceste schimbări au loc într-o perioadă în care numărul utilizatorilor și datele despre trafic din octombrie/noiembrie sunt neconcludente, potrivit comScore în ciuda noii strategii legate de evenimentele live, de alegerile prezidențiale și de un președinte ales care folosește această platformă în mod exclusiv pentru a vorbi cu cele 20 de milioane de oameni care îl urmăresc. Aceste schimbări ascund importanța și impactul pe care demisiile l-au avut necesare pentru creșterea valorii acțiunilor, din perspectiva noastră. Din cauza problemelor companiei, ne așteptăm ca prețul pe acțiune să rămână același în următoarele trimester.”

Majoritatea analiștilor au prezis că Twitterul va fi vândut. Twitterul a fost curtat de câteva companii precum Salesforce, care a renunțat mai apoi la ideea de a cumpăra site-ul de microbloguri după ce a înțeles problemele cu care se confruntă acesta. Compania se confruntă și o competiție puternică din partea Snapchat și Facebook, care se concentrează mult pe videoclipuri și care fură majoritatea utilizatorilor Twitterului și așadar, bani.

Adevărata problemă pare să fie strategia de afaceri a Twitterului. În timp ce Twitterul continuă să fie o rețea de socializare foarte puternică, în special când vine vorba de dezbaterile politice, adevărul e că această companie nu are o modalitate de a face bani de la utilizatori. Acum însă, Twitterul pierde foarte mult timp încercând să repare aceste probleme. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.webceo.com

EN

Twitter has hit a roadblock over the last 18 months. The number of Twitter users has stagnated at 320 million since 2015. There has been no visible growth in the social media site, which was once considered to be the biggest challenge to Facebook. Now, Twitter is nowhere in the picture.

Analysts say that the Twitter stock, which is worth $16.50 currently, should not even be worth $10.

The company has lost a lot of talent recently, with the platforms chief technology officer, Adam Messinger, announcing his departure. Josh McFarland, vice president of product, said he was leaving too.  Only last month, the chief operating officer of Twitter, Adam Bain, resigned.    

Twitter has been steadily losing top talent in engineering, business development and human resources since Jack Dorsey took over as the CEO of the company about 18 months ago.

An analyst, Trip Chowdhry, who heads equity research at Global Equities Research, said that Twitter was "toast". He added that it was "not even a $10 stock".

"Many investors were foolishly building (an) investment thesis based on complete stupidity," Mr. Chowdhry wrote in his report on the company. He added that Twitter had a problem with fake users and that Twitter data was not reliable. Many analysts used Twitter data to predict Hillary Clinton’s victory in the recent Presidential election, but that was not to be so.

"If data quality is bad, ad targeting is bad, and if ad targeting is bad, advertisers are not happy, and hence monetization will remain challenging for Twitter," Mr. Chowdhry said.

Another top analyst Youssef Squali of Cantor blamed the wave of departures from the company for its poor performance. Mr. Squali said in his report, “It’s hard to know for certain, but some of these changes seem to be involuntary as management tries to flatten the reporting functions and streamline the organization by having engineering, product and design management functions report directly into CEO Dorsey.

“These changes are also happening at a time when Oct./Nov. users and engagement traffic data remain inconclusive, according to comScore, despite the new strategy around live events, a presidential election, and a President-elect who uses the platform extensively to communicate with his 20M+ followers. These changes obscure the timing and the magnitude of the turnaround required to support a higher valuation for the stock, in our view. Barring a take-out or the prospect for one, we expect the stock to remain range-bound short term […]” 

Most analysts have a “sell” call on Twitter. Twitter was courted by a few potential acquirers such as Salesforce, who later backed off after understanding the true extent of the problems at the microblogging site. The company faces strong competition from Facebook and Snapchat, which rely on video and are taking away most of Twitter’s potential users, and hence ad revenue.

The real problem seems to be with Twitter’s business model. While Twitter continues to be a very relevant social media platform, especially for driving political debate, the fact is the company does not have a way of making money as yet from its user base. And now, Twitter is running out of time to set things right. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: twitter, socializare, facebook, tehnologie, curiozitati, probleme, actiuni, stock market,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.