Logo

Irak/ Probleme in armata...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8555 times
Irak/ Probleme in armata... Image

Irak/ Probleme in armata...

RO

În ciuda faptului că Statele Unite au cheltuit mai mult de 25 de miliarde de dolari, pe parcursul a 8 ani, pe armata din Iraq, armata țării se găsește momentan într-o situație foarte proastă. Dezertările nu doar în rândul trupelor, dar și în rândul comandanților, în fața pericolelor, a sectelor din armată și a resentimentelor generale față de armata dominată de Shiite au contribuit la situația patetică în care se găsește armata din Iraq.

Trupele din Iraq își descriu proprii oameni ca fiind nediscipliniați, prost conduși și prost echipați, cu foarte mulți comandanți corupți sau prieteni ai cauzei Statului Islamic. Soldații se îngrijorează dacă va mai fi suficientă mâncare, apă sau armament până la următoarea bătălie. De asemenea, atât de mare este groaza de Statul Islamic încât soldații preferă să se poarte ca niște lași și să dezerteze decât să riște execuția în mâinile Statului Islamic. O serie de astfel de fapte de lașitate i-a ajutat pe cei de la Statul Islamic să obțină multe vehicule și mult armament american pe care le folosesc acum împotriva bazelor celor din Iraq.

În al doilea cel mai mare oraș din Iraq, Sunni, Mosul, care a căzut recent sub autoritatea Statului Islamic, armata a fost subminată de resentimentul profund al cetățenilor pentru cei din armata iraqiană domniată de Shiite. Când miliția Statului Islamic a ajuns în oraș, au fost întâmpinați călduros de cetățeni. Situația de sectă cu care se confruntă acum armata poate fi din cauza fostului prim-ministru al țării, Mr. N. Maliki și a ordinelor sale de a înlocui Sunnis din armată cu Shiites.

Soldații consideră că antrenamentul pe care l-au primit de la armata americană a fost de ajutor, dar armata s-a dezintegrat imediat cum aceștia au plecat. Statele Unite au trimis acum peste 1400 de consilieri în Iraq pentru a îmbunătăți strategiile armatei din Iraq pentru bătălie și pentru atacurile aeriene asupra bazelor Statului Islamic în Iraq cu aliații lor. Dar fără ajutorul armatei americane, se pare că zilele armatei din Iraq sunt numărate.

 

Autor - Ayushlunia

Traducator - Mangalea Ioana 

Sursa foto - www.defense.gov 

EN

 

Despite the U.S. spending more than $25bn over a period of 8 years on Iraqs army, the countrys army is currently in dire straits. Desertions not only by its troops but also by its commanders in the face of adversity, a skewed sect ratio in the army and general public resentment of the Shiite dominated army have contributed to the pathetic situation of the Iraqi army.

The Iraqi troops describe their own army as undisciplined, poorly led and ill-equipped, with many commanders corrupt or sympathetic towards the Islamic States cause. The soldiers worry if they will have sufficient food, water and ammunition by the next battle. Also, such is the terror of the IS that the soldiers prefer acts of cowardice like desertions instead of facing execution at the hands of the IS. A string of such cowardly acts has helped the IS in obtaining many U.S manufactured vehicles and ammunitions and is now using them against the Iraqi establishment.

In Iraqs second largest city of Sunni majority Mosul, which was recently captured by the IS, the army was undermined by the residents deep resentment of the Shiite dominated Iraqi army. When the IS militia came in to the town, they were given a warm welcome by the citizens. The current skewed sect ratio in the army can be blamed on the countrys ex-Prime Minister Mr. N Maliki. Under Malikis orders, Sunnis were forced out of the army and replaced with Shiites.

Soldiers feel that the training by the U.S. army was helpful but the army fell into disarray as soon as they left. The U.S. has now sent over 1400 advisors to Iraq to strategise the Iraqi armys battles and is regularly conducting airstrikes on IS strongholds in Iraq with its allies. But, without the help of the U.S. army, it seems that the Iraqi armys days are numbered. 

 

Author - Ayushlunia

 

 

Share it!
Tags: iraq, armata, americana, desertori, stat, islamic


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.