Logo

Problema turismului in Pakistan

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 8289 times
Problema turismului in Pakistan Image

Problema turismului in Pakistan

RO

Turismul a fost mereu o industrie ce a crescut foarte repede iar pentru o țară aflată în dezvoltare precum Pakistan, turismul ar putea fi o sursă mare de venit deoarece țara noastră are câteva atracții turistice de top, de la vârfurile uimitoare ale munților Himalaya, lacurile superbe, văile verzi și cultura bogată la civilizațiile antice, deșerturile uriașe, plajele aurii din Makran și tot felul de zone naturale și antropice. Toate acestea atrag mii de turiști care vin cu drag să viziteze aceste zone frumoase.

Din păcate însă, potențialul turistic al Pakistanului a fost în mare parte neexploatat, iar autoritățile nu au acordat prea multă atenție acestuia, când puteau să îl transforme într-un motor major pentru creșterea economiei din țară.  

Turismul a rămas aproape neobservat și nu i s-a oferit prea multă atenție. Mulți factori au fost implicați aici precum legile și situația din țară ce a distrus turismul, dar totuși, lucrurile care au afectat foarte mult turismul sunt restricțiile inutile puse turiștilor străini care vor să ajungă la diferite atracții turistice și nu pot din cauza lor. Astăzi, regulile sunt stricte, iar turiștii străini au nevoie de un NOC pentru a călători în diferite zone din Pakistan și este aproape imposibil să obții acest NOC la timp din cauza procedurilor foarte lungi prin care trebuie să treceți pentru a obține acest NOC. Turiștii deseori renunță să mai viziteze acele zone din cauza acestui NOC.  

Deși siguranța turiștilor străini este o mare grijă a guvernului, în momentul în care ei primesc viza pentru a călători prin țară, nu ar mai trebui să li se impună și alte restricții, deoarece deja au plătit foarte mult agenției de turism și pentru cazare în Pakistan. Siguranța lor este responsabilitatea noastră și ar trebui să ne asigurăm că sunt în siguranță și ă se pot bucura de vizita lor în Pakistan. Acest lucru poate deveni un mare avantaj pentru că acești străini se vor întoarce în țările lor și vor spune altora de cât de bine s-au simțit aici. Astfel, se va crea o imagine pozitivă a Pakistanului în aceste țări. Dar noi ne-am distrus industria turismului pentru că nu ne-am interesat de localnici și de turiștii din țara noastră. Mulți pakistanezi vor să învețe mai multe despre țara lor, să exploreze zone noi, dar din cauza infrastructurii proaste și a costului foarte ridicat de transport, ei nu mai vor să călătorească și să vadă frumusețea naturală a țării lor natale.  

Noi ar trebui să luăm niște măsuri și să ne dezvoltăm sectorul turismului. Guvernul ar trebui să pună pe primul loc turismul și să îl folosească pentru a dezvolta Pakistanul din punct de vedere economic. Pentru că noi putem să ne îmbunătățim economia folosind turismul. O altă mare problemă este terorismul care a afectat turismul și a creat o imagine proastă a Pakistanului în lume care ar putea totuși să fie îmbunătățită dacă ne-am concentra pe turismul. Dezvoltând industria turismului, alte afaceri ar putea să fie devoltate, precum hoteluri, restaurante, transportul, magazinele de suveniruri, ceea ce ar crea sute de joburi și ar scădea rata șomajului. Astfel, îmbunătățind industria turismului, vom scădea rata șomajului.

Dacă am putea face toate acestea și am dezvolta turismul, atunci am putea nu numai să creștem veniturile celor care nu au un job stabil acum, ci am putea și să ne îmbunătățim economia. Iar turiștii care se tem să viziteze Pakistanul din cauza teroriștilor vor veni aici fără frică.  

Autor: Nadia Sarwar - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.pakwheels.com

EN

Tourism has always been the fastest growing industry and for a developing country like Pakistan, tourism could be a huge source of income and earnings as our country possesses top-class tourist attraction points ranging from the stunning Himalayan peaks, beautiful lakes, green valleys, rich culture, centuries-old civilizations, huge deserts, golden beaches of Makran to all the other natural and man-made attractive areas. These look appealing to tourists and they love to visit such beautiful places.

But unfortunately Pakistan’s tourism potential has largely been unexploited and no serious attention has been paid by higher authorities to make it a major fuel of economic growth for the country.

Tourism was always remain un-noticed and no attention has been paid to this side. Many factors are involved like the law and order situation in the country has destroyed tourism greatly, but what actually is the main problem of unnecessary restrictions on the travelling of foreign tourists to different tourist points and spots. Now a days, policies are strict and foreign tourists need an NOC for travelling to different tourist points in Pakistan and it is almost impossible to get this NOC properly on time due to huge and tiring procedure of getting this NOC, so they prefer not to visit these places because they are tired of these lengthy procedures.

Although security of foreign tourists is a major concern of the government, and when they are issued with the visas to travel then there should not be extra hardships for them regarding their visits, because they have already paid a huge amount for tourism and to travel these places. It is our duty to facilitate them and guide them. Their security is our responsibility and we should provide them security so that tourists can enjoy their travel and stay in Pakistan. This has also another great advantage because when these foreigners will go back to their countries and they will appreciate our services for them. This thing will create positive impact and image of Pakistan in foreign countries. But we have destroyed our tourism by not paying attention to local or domestic tourists. Many people of Pakistan are interested to know more about their homeland, to explore new spots for them but lack in infrastructure and high cost of traveling has discouraged them to go for traveling and explore the beautiful areas of their homeland.

We should take some measures to develop our tourism sector. The government should give tourism priority and use it for the economic development of Pakistan. Because we can increase our economy through tourism. Another main problem of terrorism which has affected the tourism and created bad image of Pakistan in world can also be lessened if we improve our tourism sector. By developing tourism industry, other businesses such as hotels, restaurants, transport, handicrafts, shopping, local tourist spots and local entrepreneurs can also be developed and this will increase the chances of jobs for unemployed people. In this we can increase the employment rate.

IF we carry out these steps and measures to develop our tourism sector then we can not only increase chances of income for unemployed people but can also increase our economy. And the tourists who are afraid to visit Pakistan because of terrorists attacks will now visit these places without any fear.

Author: Nadia Sarwar - Pakistan

Share it!
Tags: turism, pakistan, terorism, industrie, hotel, himalaya, restaurant,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.