Logo

Primul Ministru Cameron furios pe UE

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7617 times
Primul Ministru Cameron furios pe UE Image

Primul Ministru Cameron furios pe UE

RO

Relația dintre Uniunea Europeană și guvernul britanic a fost dintotdeauna dificilă, dar în această săptămână au intrat într-o nouă ceartă după ce Prim Ministrul britanic a refuzat clar să plătească factura de 3 miliarde de dolari pe care Uniunea Europeană i-a cerut-o din partea țării sale. Prim Ministrul Cameron a cerut să fie refăcute calculele și a insistat ca factura prezentă să fie numită „inacceptabilă”.

Există o mulțime de oameni din Marea Britanie care consideră Uniunea Europeană un lucru negativ, numind-o „un vampir însetat”. Și au blamat-o pentru că a cerut o astfel de sumă uriașă, care este aproximativ 15% din plata anuală a Londrei. Așadar, binențeles că abordarea primului ministru Cameron a găsit foarte mult suport în țară.

Chiar și prim ministrul italian, Matteo Renzi, l-a sprijinit pe prim ministrul Cameron, numindu-i pe cei din Bruxelles „birocrați fără inimă”. Cancelarul Germaniei Angela Merkel i-a sprijinit și ea, dar a insistat că liderul britanic nu a spus că țara sa nu își va plăti factura. „El era îngrijorat doar de termenul limită foarte scurt” a declarat ea.  

Iată ce a spus domnul Cameron într-o explozie de furie: „Este un mod groaznic de a vă purta. Eu nu plătesc factura aceea pe întâi decembrie. Dacă oamenii cred că eu voi face asta, vor vedea ce se va întâmpla. Eu nu voi face asta.”

Oponenții politici ai prim ministrului Cameron au declarat că a fost o mișcare politică calculată de el pentru a induce în eroare britanicii și pentru a câștiga sprijin în alegerile ce vin.  

Partidul UKIP, care a fost în frunte în lupta Marii Britanii împotriva UE, s-a impus foarte tare împotriva Prim Ministrului britanic, deoarece membrii acestuia au simțit că acesta le invada spațiul politic.

"David Cameron a declarat că a redus bugetul UE, dar contribuția Marii Britanii a crescut și acum, incredibil, contribuția noastră crește a doua oară. Este strigător la cer. UE este ca un vampir însângerat ce se hrănește cu sângele plătitorilor de impozite din Marea Britanie. Noi trebuie să protejăm victimele inocente, adică noi” a declarat liderul UKIP, Nigel Farage.  

Alți lideri mondiali precum Prim Ministrul Finlandei, Alexander Stubb, l-au criticat pe liderul britanic, domnul Cameron, spunând că acesta nu ar trebui să facă „munți de mușuroaie”. Primul Ministru Stubb a observat faptul că Marea Britanie obține în fiecare an o reducere la contribuția UE, ceea ce Finlanda nu primește.

Oficialii Uniunii Europene, între timp, au fost șocați de un asemenea răspuns furios din partea unui lider atât de important precum David Cameron și s-au întâlnit de urgență pentru a rezolva această problemă înainte ca lucrurile să iasă de sub control. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca 
Sursa photo: www.mirror.co.uk

EN

Relationship between the European Union and the British government have always been frayed, but they entered a new low this week as the British Prime Minister flatly refused to pay the $3 billion bill that the EU had asked for from his country. Prime Minister Cameron demanded for the calculations to be redone and insisted that the bill in its current form was simply “unacceptable”.

There are a lot of people in UK who view the European Union negatively, calling the EU, a “thirsty vampire”. And have condemned it for asking for such a huge sum, which is almost a 15% of London’s annual payment. So it was natural for Prime Minister Cameron’s tough stance to have found a lot of support in his country.

Even the Italian Prime Minister Matteo Renzi, has supported Prime Minister Cameron, calling the European Union officials in Brussels, "bureaucrats without a heart". Chancellor Angela Merkel of Germany, was supportive as well, but insisted that the British leader did not say that his country wouldn’t pay the amount. "He just had concerns about the short deadline," she said.

This is what Mr Cameron said in a great burst of anger: "It\s an appalling way to behave. I\m not paying that bill on December 1. If people think I am, they\ve got another thing coming. It is not going to happen."

Prime Minister Cameron’s political opponents on the other hand have said that is was a calculated political move on his behalf and that he was misleading the people of Britain to get their support for the forthcoming elections.

The UKIP party, which has been on the forefront of the anti-EU stance in Britain, came out very strongly against the British Prime Minister, as it felt that he was invading their political space.

"David Cameron once claimed that he had reduced the EU budget, but the UK contribution went up and now, quite incredibly, our contribution goes up a second time. It\s just outrageous. The EU is like a thirsty vampire feasting on UK taxpayers\ blood. We need to protect the innocent victims who are us," said UKIP leader Nigel Farage.

Other world leaders, such as Finland\s Prime Minister Alexander Stubb were quite critical of the British leader said Mr Cameron should not make "mountains out of molehills". Prime Minister  Stubb noted that Britain gets a rebate on its EU bill every year, which Finland did not get.

The European Union officials meanwhile, have been shocked by such an angry response by a leader as important as David Cameron and have called for an emergency meeting to sort out the issue before it goes out of hand.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: david cameron, ue, uk, prim ministru


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.